Kıyı kanununda düzenleme

Kıyı kanununda düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmelikle, kıyıların kullanımında yeni istisnalar getirildi. Buna göre kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği haller için 3 istisna olacak.

Buna göre şu hallerde de kıyı çizgisinin yeniden belirlenmesinin yolu açıldı:

Bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, Turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, Mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda.

“Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı düzenlemede detaylar şu ifadelere açıklandı:

"3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Meskun olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması, halleri dışında değiştirilemez."

AKP iktidarı göreve geldiğinden beri 8 defa değiştirdiği kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde 9. değişiklik yapılmış oldu.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle kanunu esas olarak tüm vatandaşlara açık olmasını öngördüğü kıyıların özel kullanıma açılması ve kamuya kapatılmasının yolunun açılmasından endişe duyuluyor.

Önceki ve Sonraki Haberler
Türkiye