Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Yargıtaydan emsal karar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Yargıtaydan emsal karar

Bursa’da tüm çalışanlarına yüzde 3 zam veren işveren, “emekli olacağı” gerekçesiyle bir işçiye zam yapmadı. İş Mahkemesi’ne başvuran emekliye, iyi haber Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden geldi.

Bursa’da çalıştığı şirkette tüm işçilere yüzde 3 oranında zam yapılmasına rağmen bir işçiye zam yapılmadı. Kendisine neden zam yapılmadığını öğrenmek için patronuna giden işçiye ‘emekli olacağın için sana zam yok’ açıklaması yapıldı. İş Mahkemesi’ne başvuran emekli, işverenin isteği hilafına kendisini emekliye ayırdığını ileri sürerek kıdem tazminatı alacağının tahsilini talep etti.

Davalı patron, davanın reddini talep etti. Mahkeme; bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi. Kararı taraflar istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davacının istinaf talebinin esastan reddine, davalının istinaf talebi kabul edilerek ödenen miktar için karar verilmesine yer olmadığına, bakiye kıdem tazminatı talebinin reddine hükmetti.

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; tüm işçilere zam yapılmasına rağmen davacının ücretinin artırılmadığına dikkat çekti.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

Mahkeme, ücrette yüzde 3 artış kabul edilerek bakiye kıdem tazminatı hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi’nce işverenin ücrette artış uygulamama hususunda takdir yetkisi bulunduğundan bahisle bakiye alacak talebi reddedilmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davalı işverenin işçilerine sene başında yüzde 3 oranında zam yapıldığı ancak davacı emekliye ayrılacağı için davacının ücretine zam yansıtılmadığı, zam yapılmaması hususunda yetkili organca herhangi bir karar alınmadığı gibi bu yönde bir işyeri uygulamasının da bulunmadığı anlaşılmaktadır. Şu halde davacının ücretine yüzde 3 zam ilave edilerek hesaplanacak kıdem tazminatından ödenenin mahsûbuyla bulunacak bakiye kıdem tazminatı talebinin kabulü yerine reddi hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler
Yargı