Nişantaşı ve Okan üniversitelerinde YÖK incelemesi

Nişantaşı ve Okan üniversitelerinde YÖK incelemesi

Denetçiler akademisyenlerle tek tek görüşüyor

Bazı vakıf üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yaşadığı ücret ve işten çıkarılma sorunu üzerine Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bugün Okan Üniversitesi'nde akademisyenlerin bilgisine başvuruldu. 

Vakıf üniversitelerinde yaşanan sorunların ardından YÖK "akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında şikâyetler aldıklarını" belirterek toplam dokuz vakıf üniversitesi hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

YÖK'ün adını açıklamadığı bu 9 üniversite arasında Nişantaşı ve Okan üniversitelerinin olduğu anlaşıldı. YÖK'ün görevlendirdiği denetçiler dün Nişantaşı Üniversitesi'nde bugün de Okan Üniversitesi'nde inceleme yaptılar. Sabah saatlerinde Okan Üniversitesi'ne gelerek akademisyenleri tek tek görüşmeye çağıran YÖK temsilcilerinin incelemeleri akşam saatlerine kadar devam etti.

T24'ün edindiği bilgiye göre, soruşturma kapsamında akademisyenlere ne kadar maaş aldıkları ve Yükseköğretim Kanunu'nda 17 Nisan 2020 tarihinde yapılan değişiklik uyarınca maaşlarında bir değişim olup olmadığı soruluyor. Akademisyenlerin verdiği bilgiler üniversite resmi kayıtlarıyla karşılaştırılarak akademisyenlerin ne kadarlık bir hak kaybı yaşadığı tutanak altına alınıyor. 

Daha önce Nişantaşı Üniversitesi'nde aralarında eşit işe eşit ücret talebiyle dilekçe verenlerin de bulunduğu 20 dolayında araştırma görevlisi işten çıkarılmıştı.

Okan Üniversitesi'nde de 159 akademisyenin imzalayarak Mütevelli Heyeti'ne ilettiği mektup sonrasında üniversite "160 akademik personel alınacağı" ilanı vermişti.

Vakıf üniversitesindeki akademisyenlerin şikayetlerine ilişkin bir inceleme yapacağını duyuran YÖK, geçen hafta şu açıklamayı yapmıştı:

"2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ek 8'inci maddesine 7243 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle "Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır” hükmü eklenmiş olup söz konusu hüküm Kanunun Resmî Gazetede yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin 05.05.2020 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında ise; "vakıf yükseköğretim kurumlarının, öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine" karar verilmiş olup bu husus vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.

Diğer taraftan vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler tarafından ücret ödemelerine ilişkin Başkanlığımıza gelen şikâyet dilekçeleri ivedilikle değerlendirmeye alınmış olup konu hakkında 09.02.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nda; "vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılmasına" karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 02.03.2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir.

Bir süredir basına yansıyan bazı vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler üzerine YÖK gerekli inceleme ve soruşturmaları başlatmıştır. Akademik personellerden ücretlerinin mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına zamların yansıtılmadığı hususlarında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır.

Söz konusu üniversitelerdeki şikâyetleri denetlemek üzere YÖK Denetleme Kurulu'ndan iki üye ve müfettişler görevlendirilmiştir. İncelemeler mevzuat kapsamında yapılmakta olup mevzuata aykırı tespitlerin olması halinde Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesi kapsamında ilgili yükseköğretim kurumuna önlemler uygulanacaktır. Ayrıca denetleme süreçleri ile ilgili olarak süreç şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Eğitim