Okul tabelalarında değişiklik

Okul tabelalarında değişiklik

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmeliğe göre tabelalarda değişikliğe gidildi. Kullanılacak tek dil Türkçe olacak.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası, “Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kurum, kuruluş, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tabelaları, Bakanlıkça hazırlanan ve yürürlüğe konulan kılavuzda gösterilen örneklere uygun renk ve yazı tipinde olmak kaydıyla Türkçe yazılır” şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, renk ve yazı tipleri kılavuzla belirlenecek. Böylece standardın dışında kurum tabelası kullanımının önüne geçilecek.

Eğitim