Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için gerekli para oranı düşürüldü

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için gerekli para oranı düşürüldü

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye vatandaşlığı kanununda değişiklik yapıldı

İşte Resmi Gazete'de bu akşam yayımlanan yeni kanun ve eski kanun karşılaştırması

Gece yayımlanan Resmi Gazete'nin linki

Yeni Kanun

a) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı
gerçekleştirildiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilen.
(Eski Kanunda 2 milyon dolardı)

b) En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu
kayıtları üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat
irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak
yatırılan ve tapu siciline 3 yıl sureyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek
şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen.
(2021 Temmuz'dan beri aynı görünen)

c) En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışmak ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit
edilen.
(Eski kanunda 100 kişiydi)
c) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında mevduat üç yil tutma
şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumunca tespit edilen.

d) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma
araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen.
(Eski kanunda 3 milyon dolardı)

e) En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım
fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma
şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen."
(Eski kanunda 3 milyon dolardı)

"(7) ikinci fıkra kapsamında yapılacak vatandaşlık kazanma başvuruları ile ilgili süreci
takip etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanligi, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulabilir."
"(9) ikinci fikrada belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp
sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurumca belirlenir.
(10) İkinci fıkranın (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen döviz tutarları işlem
öncesinde Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaya ve bu bankaca da Merkez Bankasına satılır.
Satım sonucu; ikinci fıkranın (c) bendi gereğince elde edilen Türk Lirası tutarlar Türk Lirası
mevduatta, ikinci fikranin (d) bendi geregince elde edilen Türk Lirasi tutarlar Türk Lirasi
cinsinden Devlet borclanma araclarinda, üc yil sure ile tutulur. Bu konuya iliskin uygulama
esaslari Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasinca belirlenir."
MADDE 2- Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yurürlüge girer.
MADDE 3- Bu Yonetmelik hukumlerini Cumhurbaşkanı yurutür.

ESKİ KANUN

a) En az 2 Milyon ABD Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen yabancılar,
b) En az 1 Milyon ABD Doları tutarında taşınmaz satın alarak tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyduran ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılar.
(2021 Temmuz'da 250 bin dolara indi)
c) En az 100 kişilik istihdam oluşturan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu durumu tespit edilen yabancılar. En az 3 Milyon ABD Doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatıran ve 3 yıl boyunca tutma şartı koyan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancılar,
d) En az 3 Milyon ABD Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarından satın alan ve üç yıl tutmak şartı koyan, Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen yabancılar,
e) En az 1,5 Milyon ABD Doları tutarında girişim sermayesi yatırım fonu ya da gayrimenkul yatırım fonu katılma payı alan ve üç yıl süre ile elinde tuttuğu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen yabancılar.

erd.png

tc1.png

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Son Dakika