Sağlık Müdürlüğü, Ramazan'da öğle yemeğini kaldırdı

Sağlık Müdürlüğü, Ramazan'da öğle yemeğini kaldırdı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü çok tartışılacak bir karara imza attı. Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı imzası ile yayınlanan bir kararla Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinin kaldırıldığı duyurulduÇorum...

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü çok tartışılacak bir karara imza attı. Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı imzası ile yayınlanan bir kararla Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinin kaldırıldığı duyuruldu

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tüm birimlere gönderilen yazıda “Ramazan ayı içerisinde yemek servis hizmetlerinden yararlanmak isteyen personel sayısının yetersiz olması nedeniyle kamu yararı düşünülerek yemekhane yönetim kurulunun 07.05.2018 tarih ve 2018/3 sayılı kararıyla Ramazan ayında yemek servis hizmeti verilmemesi kararlaştırılmıştır'' denilerek yemekhanelerin kapıları tüm personele kapatıldı.

Kararı eleştiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Çorum Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında tüm çalışanlarına yemek servis hizmetini kaldırarak Anayasa'nın 24. maddesi ile güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal etmektedir. Anayasa'nın başlangıç ilkeleri ile 24. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı'nın Anayasa'nın açık hükümlerini ihlal ettiği görülmektedir.'' ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık-İş sendikasının sitesinden Bacaksız’ın imzası ile yayınlanan açılmada şu ifadelere yer verildi:
"657 sayılı Kanun'un 10. Maddesi ile amir konumundaki kişilerin keyfi ve hukuka aykırı işlem tesis edemeyeceklerini memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiği düzenlenmiştir. Yazıda imzası bulunan Çorum İl Sağlık Müdürü, 657 sayılı yasaya da aykırı işlem yapmaktadır.

corum1.jpg

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Sobacı'ya soruyoruz:

  1. Hiç kimse Anayasal güvence altına alınmış olan dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağına göre, yemekhaneden istifade edecek personel sayısının az olması ne demektir?
  2. Yeterli sayı nedir? Bu sayıyı kim ve nasıl tespit etmiştir?
  3.  Ramazan ayı boyunca yemekhaneden istifade etmek isteyen kamu görevlilerinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı kapsamındaki haklarını kullandırmama yetkisi kimden alınmıştır?
  4. Yemekhane Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır? Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine aykırı karar alma hak ve yetkisinin kimden ve nasıl almıştır?
  5. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'nin 3. Maddesi gereğince öğle yemeği “verilir'' şeklindeki emredici düzenleme Müdürlükçe neden görmezden gelinmiştir? Ramazan ayı boyunca oruç tutmak istemeyen ya da tutamayacak durumda olan kamu görevlileri için herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı'nın yazısı Anayasal hakları ihlal etmekle birlikte “Nefret ve ayırımcılık'' suçlarını düzenleyen TCK 122/1-b fıkrası kapsamında da suç teşkil etmektedir.

Genel Sağlık-İş olarak hemen her mecrada din ve inançlarımız üzerinden oynanan oyunların ve hukuka aykırı hareketlerin çok sakıncalı olduğunu belirttik. Birlikte omuz omuza çalışan sağlık emekçilerini ayrıştıran ötekileştiren bu türden davranışlar kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü'nün yazısıyla ilgili hukuki girişimlerimiz başlamıştır. Söz konusu yazıyla özveri ile çalışan sağlık emekçilerinin Anayasal güvence altına alınan haklarını ihlal edenler hakkındaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir."

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem