Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bugün iş bırakıyor

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bugün iş bırakıyor

"6 Aralık 2021 pazartesi günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve İktidarı uyaracağız"

Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına bugün (pazartesi) iş bırakma eylemi yapacağını açıkladı.

SES'ten yapılan yazılı açıklamada; 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler,, sağlıkta artan şiddetin had safhaya ulaştığına dikkat çekildi ve halka, "Acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin" çağrısı yapıldı.

SES'ten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün gelinen aşamada sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzamış çalışma saatleri, eksik istihdam ve düşük ücretlerle çalışamaz duruma gelmiştir. Ödediğimiz vergiler yetmezmiş gibi 14 kalemde alınan katkı, katılım payları, ilave ücretler, sağlıkta artan şiddet, değersizleştirme ve sağlık yöneticilerinin sorunları çözmek yerine izleyici gibi davranmaları, çağdışı yönetim modelleri uygulamaları sonucunda, doktorlar başta olmak üzere sağlık emekçilerinin kamusal alandan çekilmeleri sonrasında, aylar sonrasına verilen randevular ile sağlık hizmetine erişim sorunu had safhaya ulaşmıştır. Bu sağlık sistemi işkolu emekçileri açısından da halk açısından da iflas etmiş durumdadır.

Bu nedenle; halkın ve işkolu emekçilerinin taleplerini karşılayacak, hizmet üretenlerin ve alanların örgütleri aracılığı ile sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağı sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele etmek gerekir. Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak; 6 Aralık 2021 pazartesi günü yaşadığımız sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak Sağlık Bakanlığını ve İktidarı uyaracağız.

Halkımıza çağrımızdır: Sağlık hakkınız için bizlere destek olun 

Pandemi dönemi boyunca alkışlarıyla ve çok çeşitli destekleriyle yanımızda olan halkımıza çağrımızdır: Yapacağımız eylem ve etkinliklerde sağlık ve sosyal hizmet hakkınız için bizlere destek olun. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkınız ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Bizim yani hem sağlık hizmeti alan hem de üretenlerin SES'ini duyun ve acil durumlar dışında sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin.

Yine sendikalı sendikasız tüm işkolu emekçilerine çağrımızdır. Bizler ancak birlik olur, birlikte mücadele edersek kazanabiliriz. İş yerlerinde nasıl ekip olarak çalışıyorsak, ekibin tüm bireyleri mücadelede de aynı ruhla bir arada durmalıyız. Yarın hep birlikte iş bırakıp güçlü bir şekilde sorunlarımızı dile getirip, bizi yok sayanlara varız diyelim, sorumluların görev ve yükümlülüklerini hatırlatmak için uyarımızı yapalım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya da hiçbirimiz."

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Emek