Seçim takvimi Resmi Gazete'de

Seçim takvimi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü beraber yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç zamanı 18 Mart olarak belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 14 Mayıs Pazar günü beraber yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim kapsamında seçimin başlangıç zamanı 18 Mart olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de piyasaya çıkan seçim takvimine nazaran, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlamış olacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.

Cumhurbaşkanı kati aday sıralaması 31 Mart'ta, milletvekili kati aday listeleri ise 19 Nisan'da duyuru edilecek. Yurt haricinde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlamış olacak.

Seçim takviminin bazı mühim aşamaları şu şekilde:

18 Mart Cumartesi

Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak. Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanacak. Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimine ilişik parametreler Seçim Bilişim Sistemi'ne (SEÇSİS) tanımlanacak. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listeler Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanacak ve listeler düzenlenecek.

Oy kullanılacak gümrük kapıları ve yurt dışı temsilcilikler duyuru edilecek. Yurt dışı geçici ilçe seçim kurulları, yurt dışı sandık kurulları, gizleme ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. İttifak yaparak seçime katılma sonucu alan siyasal partilerin genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ye teslim etme süreci başlamış olacak.

19 Mart Pazar

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasal partilerce YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafınca aday

gösterilmek isteyenlerin YSK'ye yapılacak adaylık başvuruları başlamış olacak.

YSK tarafınca siyasal partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacakları Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak suretiyle il seçim kurullarına bildirilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listeler ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmeye başlanacak. Ön seçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

20 Mart Pazartesi

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafınca aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00'de sona erecek. YSK tarafınca cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafınca aday gösterilmek isteyenlerin adaylık başvurularının incelenmesi tamamlanarak, saat 23.00 itibarıyla eksiklikler ve adaylıkları reddedilenler adaylara bildirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek suretiyle saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlamış olacak. Yurt dışı seçmen kütüğü, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden duyuru edilecek ve itiraz süreci başlamış olacak. YSK'nin web sitesinden bina esasına nazaran düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğü, siyasal partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üstünden erişime açılacak ek olarak talepleri halinde tutanak karşılığında siyasal partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi yapılacak. Gümrük kapılarında vazife meydana getirecek geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafınca gezici sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına yada ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek suretiyle muhtarlığa müracaat süreci başlamış olacak.

Ön seçim ilçe seçim kurulu oluşturulması emekleri bitirilecek ve kurullarda vazife alacaklara tebligat yapılacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ön seçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesi tamamlanacak. Ön seçim meydana getirecek siyasal partiler üye kayıt defterlerini ilgili ön seçim ilçe seçim kuruluna teslim edecek. Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı haricinde başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle beraber ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlığına verme süresi sona erecek.

21 Mart Salı

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafınca aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu YSK tarafınca reddedilen adayın, tekrardan araştırma talebinde bulunması saat 15.00'te sona erecek. Yeniden araştırma talebine ilişkin başvurular YSK tarafınca saat 17.00'de karara bağlanacak. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafınca aday

gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ise saat 20.00'de YSK tarafınca duyuru edilecek.

Siyasi partilerin ön seçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler ile ön seçim haricinde bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listeler saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve askıya çıkarılan listelere itiraz süreci başlamış olacak. Ayrıca ön seçim sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

22 Mart Çarşamba

Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu kabul edilenler için seçmenler tarafınca teklifte bulunulmasına başlanılacak.

Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 21 Mart Salı günü askıya çıkarılan listeler indirilecek ile listelere yapılacak itirazlar sona erecek.

23 Mart Perşembe

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak müracaat süresi saat 17.00'de sona erecek.

Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanacak. Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday talibi listelerini ve seçim çevrelerini YSK ve ilgili il ve ön seçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerine ilişkin süre sona erecek. Ön seçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazlar ön seçim ilçe seçim kurulunca saat 17.00'de kati olarak karara bağlanacak. Ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listeleri kesinleştirilecek.

24 Mart Cuma

Siyasi partilerce meydana getirilen cumhurbaşkanı adaylık başvurularının YSK tarafınca incelenmesine başlanacak ve tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin yazılı bildirimde bulunulacak.

İttifak yaparak seçime katılma sonucu alan siyasal partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK'ya teslim etme süresi sona erecek.

Ön seçim sandık kurullarının oluşumu tamamlanacak ve bu oluşumda vazife alanlara bildirim yapılacak. Sandık yerlerinin duyuru edilerek ilgili siyasal partilere duyurulacak. Partili üye seçmen kartlarının dağıtımı bitirilecek, YSK tarafınca siyasal partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçim ya da aday yoklamasına katılacakları "www.ysk.gov.tr" adresinden duyuru edilecek. Siyasi partilerin ön seçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez talibi listelerini YSK'ya bildirmeleri süresi sona erecek. YSK tarafınca siyasal partilerin bildirdikleri merkez talibi listeleri ilgili ön seçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Ön seçim meydana getirecek siyasal partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile beraber ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına teslim etme süresi sona erecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarınca, ön seçim ya da aday yoklaması oy pusulaları ve zarfları mühürlenecek, lüzumlu seçim vasıta ve gereçleri ön seçim sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Ön seçim sandık kurulu başkanları göreve hazır duruma getirilecek.

25 Mart Cumartesi

Siyasi partilerce aday gösterilen cumhurbaşkanı adaylarının informasyon ve belge eksikliklerini tamamlama süresi saat 17.00'de sona erecek.

26 Mart Pazar

Ön seçim - aday yoklaması yapılacak.

Ön seçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemleri tamamlanacak ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili ön seçim ilçe seçim kurullarına iletecek. Ön seçim ilçe seçim kurulları ilçe birleştirme tutanaklarını düzenleyecek ve il seçim kurullarına iletecek. Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar başlamış olacak.

27 Mart Pazartesi

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafınca aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler için

seçmenler tarafınca teklifte bulunulması süresi saat 20.00'de sona erecek.

Ön seçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlar saat 15.00'te sona erecek. Bu itirazlar saat 23.59'a kadar karara bağlanacak ve ilgililere bildirilecek.

28 Mart Salı

Cumhurbaşkanı geçici aday sıralaması Resmi Gazete'de yayımlanacak ve saat 08.00 itibarıyla itiraz süreci başlamış olacak.

Ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazlar saat 15.00'te sona erecek. İl seçim kurullarınca, ön seçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı meydana getirilen itirazların karara bağlanması süreci saat 23.59'da son bulacak. İl seçim kurulları ön seçim birleştirme tutanaklarını düzenleyecek.

29 Mart Çarşamba

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılacak itirazlar süresi saat 17.00'de sona erecek ve itirazlar YSK tarafınca incelenmeye başlanacak.

İl seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itirazlar sona erecek.

30 Mart Perşembe

Cumhurbaşkanı geçici aday listesine meydana getirilen itirazların YSK tarafınca karara bağlanması süreci sona erecek.

Gümrük kapılarında vazife meydana getirecek geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması emekleri tamamlanacak, gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak.

YSK tarafınca il seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına meydana getirilen itirazlar karara bağlanacak ve bu kararlar ilgili il seçim kurullarına bildirilecek.

31 Mart Cuma

Cumhurbaşkanı kati aday sıralaması Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda devri başlamış olacak.

Ön seçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da YSK tarafınca itiraz üstüne verilen kararlar ve istifalar sonucu

meydana gelen eksilmeler il seçim kurullarınca tamamlanacak. İl seçim kurullarınca, ön seçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ilişik listeler YSK'ya gönderilecek. YSK tarafınca ön seçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneği ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilecek.

1 Nisan Cumartesi

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapılacak ve duyuru edilecek.

2 Nisan Pazar

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek. Yurt dışı seçmen kütüğünün "www.ysk.gov.tr" adresinden meydana getirilen ilanı sonlandırılarak ve itiraz süresi Türkiye saati ile 17.00'de son bulacak.

Bina bazında seçmen kayıtlarının "www.ysk.gov.tr" adresinden sorgulanması sona edecek. Seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için, hastalığı yada engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafınca seyyar

sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına yada ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek suretiyle muhtarlığa müracaat süreci son bulacak.

3 Nisan Pazartesi

Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve yurt dışı seçmen kütüğü ile tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazlar karara bağlanacak.

4 Nisan Salı

Yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanınca verilen kararların gereğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesi ile ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesi süreci sona erecek.

5 Nisan Çarşamba

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan yurt dışı seçmen kütüğü ile sandık bölgesi askı listeleri SİPPORT üstünden siyasal partilerin erişimine açılacak. Ayrıca talepleri halinde cumhurbaşkanı adaylarına ya da yetkili kıldığı kişiye, siyasal partilerin genel merkez yetkililerine tutanak karşılığında elden teslim edilerek, bu listelere itiraz süreci başlamış olacak.

6 Nisan Perşembe

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana getirilen değişikliklere itirazlar sona erecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, Cumhuriyet başsavcılıklarından istenilen ikinci sıralama ile karşılaştırılarak değişimler SEÇSİS'e işlenecek ve askıya çıkarılacak.

İttifak icra eden siyasal partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin süre saat 17.00'de sona erecek. İttifaktan vazgeçen siyasal partiler YSK tarafınca saat 18.00'e kadar ittifak içindeki öteki siyasal partilere bildirilecek.

7 Nisan Cuma

İttifaktan vazgeçen siyasal parti/partiler olması halinde, ittifak içinde kalan öteki siyasal partilerin ittifak protokolünde değişim yapmaları yada ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerine ilişkin süre saat 17.00'de son bulacak.

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünde askı süresi içinde meydana getirilen değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanması süreci sona erecek.

8 Nisan Cumartesi

İttifakların ve siyasal partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Sandık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar sebebiyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 15.00'te sona erecek. Yapılan itirazlar saat 23.59'a kadar il seçim kurullarınca kati olarak karara bağlanacak.

9 Nisan Pazar

Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişik aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir hafıza ve kağıt ortamında teslim etme süresi 17.00'de sona erecek. YSK tarafınca partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına müracaat süresi de aynı saatte son bulacak ve il seçim kurulları bağımsız milletvekili adaylarını YSK'ya bildirecek.

Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 122, 123 ve 124'üncü maddesi uyarınca sandık seçmen listelerine itiraza ilişkin yazılı yakınma ve itirazlar üstüne verilen kati kararların, YSK tarafınca incelenip karara bağlanmasını istemelerine ilişkin süre 17.00'de sona erecek. Bu kapsamda yapılacak itirazlar YSK tarafınca saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

10 Nisan Pazartesi

İl seçim kurulunun kati kararları ile ilçe seçim kurulunun itiraz edilmeksizin kesinleşen kararları ve YSK tarafınca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile yurt dışı ilçe seçim kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesi bitirilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere nazaran seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi tamamlanacak.

11 Nisan Salı

YSK tarafınca, siyasal partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili müracaat belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasal parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız

adaylardan tamamlanması istenilecek.

Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar ile alakalı eksiklikler Resmi Gazete'de ve "www.ysk.gov.tr" adresinden duyurulacak.

12 Nisan Çarşamba

Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.

Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları tarih aralığı ve yer detayları Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden duyuru edilecek.

Yurt dışı sandık kurullarının, gizleme ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması emekleri tamamlanacak. Gümrük sandık kurullarının oluşturulması tamamlanarak, ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılacak.

14 Nisan Cuma

Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların müracaat evrakındaki eksiklikleri tamamlamaları için verilen süre ile bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmeleri için belirlenen süre sona erecek.

15 Nisan Cumartesi

YSK tarafınca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemleri tamamlanacak ve bu listeler ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, tv ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafınca mahallinde alışılmış usullerle ilanı yapılacak ve söz mevzusu listelere karşı il seçim kurulları ve YSK'ya yapılacak itirazlar ile incelenmesine başlanılacak.

16 Nisan Pazar

Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 15.00'te sona erecek ve saat 23.59'a kadar itirazlar incelenerek karara bağlanacak.

17 Nisan Pazartesi

İl seçim kurullarının, geçici aday listelerinde adaylarla ilgili tespit ettikleri noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasal parti il başkanlığına ve ilgili siyasal parti genel merkezine de iletilmek suretiyle YSK'ya bildirilecek. İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine meydana getirilen itiraz üstüne verdikleri kararlara karşı YSK'ya yapılacak itirazlara ilişkin süre sona erecek.

İlçe seçim kurullarınca gezici sandık oluşturma ve hastalığı yada engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin gezici sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi

çalışmalarına başlanılacak.

18 Nisan Salı

Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak suretiyle saat 11.00'de kura çekilecek. Davete karşın kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekimi yapılacak. Kura raporu aynı gün en seri şekilde YSK'ya bildirilecek.

Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına meydana getirilen itirazlar üstüne bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafınca karara bağlanacak. Milletvekili geçici adaylığından çekilme edenlerin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre saat 15.00'te sona erecek.

İstifa, ölüm, itiraz yada araştırma üstüne adaylıktan çıkarılmaları sebebiyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususu YSK tarafınca siyasal partilere saat 21.00'e kadar bildirilecek.

19 Nisan Çarşamba

Mülki yönetim amirleri tarafınca yerleşim bölgeleri esas alınmak suretiyle hazırlanan, 298 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde belirtilen seçim kurullarında seçilemeyecek ve siyasal partilere üye olamayacak kimseler hariç olmak suretiyle ilçede vazife icra eden tüm kamu görevlilerinin sıralaması ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Seçmen informasyon kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılacak, siyasal partilerden sandık kurulunda vazife alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesi istenilecek.

YSK tarafınca tüm seçim çevreleri ile yurt dışı ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı yapılacak ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanacak. Gümrük kapılarında kullanılacak vasıta ve gereçler ilgili seçim kurullarına gönderilecek.

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasal partilerce tamamlanarak YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

YSK tarafınca milletvekili kati aday listelerinin seçim çevreleri itibarıyla duyuru edilmek suretiyle il seçim kurullarına ve Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda yayımlanmak suretiyle ilgili mercilere gönderilecek.

Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kati aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, tv, Resmi Gazete ve illerde duyuru edilecek.

20 Nisan Perşembe

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, seçim vasıta ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılacak.

21 Nisan Cuma

İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı durağan duyuru ve reklam bölgeleri belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasal partiler ile bağımsız adaylara duyurulacak.

22 Nisan Cumartesi

İlçe seçim kurulu başkanınca, mülki yönetim amirleri tarafınca yerleşim bölgeleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden gereksinim duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisinin, kura suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından engel hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak SEÇSİS'e girilmesi işlemi tamamlanacak. Ayrıca sandık kurulunun kalan bir aslolan ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, gereksinim duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisi kura suretiyle tespit edilerek, sandık kurulu aslolan ve yedek üyesi olarak SEÇSİS'e kaydedilecek.

23 Nisan Pazar

Yurt dışı seçimlerde vazife alan gizleme ve ulaştırma kurulları ile sandık kurulu başkanı, üyeleri ve gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim emekleri tamamlanacak.

Yurt içi sandık kurullarında vazife alacak olan üye listelerinin siyasal partilerce verilmesi süreci sona erecek.

24 Nisan Pazartesi

Cumhurbaşkanı adayları, siyasal partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri duyuru ve reklam bölgeleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmeleri sürecine ilişkin süre sona erecek.

Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanacak.

25 Nisan Salı

Aynı duyuru ve reklam bölgeleri için birden fazla cumhurbaşkanı talibi, siyasal parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve antak kalma sağlanamaması halinde saat 11.00'de kura çekilecek.

İlçe seçim kurullarınca, cumhurbaşkanı adayları, siyasal partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı durağan duyuru ve reklam bölgeleri ile süresi belirlenerek saat 16.00'da duyuru edilecek.

26 Nisan Çarşamba

Cumhurbaşkanı adayları ile seçime katılan siyasal partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlere ilişkin müracaat süreci başlamış olacak.

27 Nisan Perşembe

Gümrük kapıları ile yurt haricinde oy verme işlemi başlamış olacak.

Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasal partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının gösterim ve vakit sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlere ilişkin süre sona erecek.

28 Nisan Cuma

İlçe seçim kurullarınca miting alanları belirlenerek, cumhurbaşkanı adayları, siyasal partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı meydana getirilen şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanması süreci sona erecek.

29 Nisan Cumartesi

Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazlara ilişkin süre sona erecek.

30 Nisan Pazar

Cumhurbaşkanı adayları, siyasal partiler ve bağımsız adayların yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmeleri için belirlenen süre sona erecek.

Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı meydana getirilen itirazlar il seçim kurulunca kati olarak karara bağlanacak.

1 Mayıs Pazartesi

Cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasal partilerin aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ilçe seçim kurulunca saat 11.00'de kura çekilecek ve saat 16.00'da duyuru edilecek.

Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla müracaat olması durumunda ilçe seçim kurulunca saat 16.00'da kura çekilecek.

2 Mayıs Salı

Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak, oluşumda vazife alanlara bildirimde bulunulacak ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

Başka bir ilde görevlendirilen kolluk güçlerinin YSK'ya bildirilmesine ilişkin süre sona erecek.

Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir bölgelere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılacak.

3 Mayıs Çarşamba

Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresine görülebilir bölgelere asılacak olan aday listelerinin, il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına teslimi tamamlanacak.

4 Mayıs Perşembe

Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlamış olacak.

6 Mayıs Cumartesi

Sandık çevrelerinde görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini vazife yerine ulaştırmak için göreve getirilmiş kişilerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak.

Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesinden sonrasında ölen seçmenlere ilişik bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlılık sonucu kesinleşmiş seçmenlere ilişik bilgiler ile taksirli suçlar haricinde ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanların bilgilerinin Adalet Bakanlığından alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için lüzumlu işlemler yapılacak.

7 Mayıs Pazar

Radyo ve tv propaganda konuşmaları başlamış olacak.

Seçmen informasyon kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanılacak.

8 Mayıs Pazartesi

Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi sona erecek.

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim vasıta ve gereçlerini içeren araç-gereç torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

9 Mayıs Salı

Yurt haricinde oy verme işlemi sona erecek.

Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim vasıta ve gereçlerini içeren araç-gereç torbalarının hazırlanmasına yönelik emekler tamamlanacak.

Seçmenlere dağıtılamayan seçmen informasyon kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanak karşılığı iade edilecek. Seçmen informasyon kağıtlarını herhangi bir nedenle 7 Mayıs günü akşamına kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almalarına ilişkin ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere duyuru edilecek.

11 Mayıs Perşembe

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanılacak.

12 Mayıs Cuma

Seçimde vazife alacak yurt içi görevlilerle ilgili eğitim emekleri tamamlanacak. İl ve ilçe merkezi haricinde kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca araç-gereç torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işlemi tamamlanacak.

13 Mayıs Cumartesi

Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs Pazar

Oy verme günü.

Cumhurbaşkanı seçimi geçici neticeleri saat 23.59'a kadar duyuru edilecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna nazaran teselsül ettirilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecek

15 Mayıs Pazartesi

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek.

Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna nazaran teselsül ettirilecek.

Propaganda devri başlamış olacak.

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs Salı

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve meydana getirilen itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs Çarşamba

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek.

İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve öteki görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak.

Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, var ise gizleme ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve öteki görevlilerin değişimleri yapılacak.

18 Mayıs Perşembe

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı meydana getirilen itirazlar YSK tarafınca karara bağlanacak.

19 Mayıs Cuma

YSK tarafınca kati seçim neticeleri Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda duyuru edilmek suretiyle ilgili mercilere gönderilecek.

İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve öteki görevlilerin durumunda değişim olması halinde, SEÇSİS'e işlenmesi işlemi tamamlanacak ve yeni vazife alanlara ilişkin düzenleme yapılacak.

Ölen seçmenlere ilişik bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak, sandık seçmen listelerine şerh düşülmesi için lüzumlu işlemler gerçekleştirilecek.

20 Mayıs Cumartesi

Gümrük kapılarında ve yurt haricinde oy verme işlemi başlamış olacak.

21 Mayıs Pazar

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim vasıta ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim edilmesi ihtiyaç duyulan araç-gereç torbalarının hazırlanmasına başlanılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak aday yada temsilcisinin ve TRT temsilcisinin YSK'ya bildirilmesi için belirlenen süre sona erecek.

22 Mayıs Pazartesi

Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının gösterim ve vakit sıralarının belirlenmesi için YSK'da kura çekilecek.

24 Mayıs Çarşamba

Yurt haricinde oy verme işlemi sona erecek.

Radyo ve tv propaganda konuşmaları başlamış olacak.

İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, çoğaltılması sonlandırılan sandık seçmen listeleri dahil seçim vasıta ve gereçlerini içeren torbaların hazırlanmasına yönelik çabalama tamamlanacak.

26 Mayıs Cuma

Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen üçüncü sıralama ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS'e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve çoğaltılmasına başlanılacak.

İl ve ilçe merkezi haricinde kalan köy, mahalle ve beldelerde ilçe seçim kurullarınca araç-gereç torbaları sandık kurulu

başkanlıklarına teslim edilecek.

27 Mayıs Cumartesi

Seçim propaganda devri saat 18.00'de sona erecek.

Kesinleştirilen tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listelerinin çoğaltma işlemi tamamlanacak.

28 Mayıs Pazar

Oy verme günü.

29 Mayıs Pazartesi

Cumhurbaşkanı seçimi geçici neticeleri duyuru edilecek.

Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve meydana getirilen itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs Salı

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs Çarşamba

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran Perşembe

İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı meydana getirilen itirazlar YSK tarafınca karara bağlanacak.

YSK tarafınca kati seçim neticeleri Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda duyuru edilmek suretiyle ilgili mercilere gönderilecek.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.