Siber dünyada Türkiye ne yazık ki iyi bir not alamadı

Siber dünyada Türkiye ne yazık ki iyi bir not alamadı

Oxford Üniversitesi merkezli olarak yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye siber dünyada insanların en fazla zorbalığa uğradığı ülkeler içerisinde yer alıyor.

Özellikle Twitter gibi platformlarda linç kültürü son derece yaygın. En ufak bir hatada bile kullanıcılar sert yorumlar yapabiliyor. Ayrıca bazen çeşitli nedenlerden dolayı nefret söylemleri ortaya çıkabiliyor. Buna göre Türkiye’deki her 5 kişiden bir tanesi mutlaka en az bir defa siber zorbalığa başvurdu.

Oxford Üniversitesi tarafından yayınlanan bir rapor, Dijital Vatandaşlık: Erişim Tutum ve Davranışlar başlığını taşıyor. Yapılan araştırmada siber zorbalık internet üzerinden yapılan her türlü olumsuz davranış için kullanılıyor. Cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesin siber zorbalığa uğrama ihtimali olduğu görülüyor.

siber-dunya.jpg

Katılımcıların yaklaşık olarak yüzde 25 gibi bir bölümü izni olmadan aranmak veya mesaj almak gibi çeşitli siber zorbalıklara uğradığını açıkladı. Ayrıca Türkiye’de cinsel siber zorbalığa maruz kalanların oranı ise yaklaşık olarak yüzde 12 düzeyinde. Sosyal medyada linç yiyenlerin oranı yüzde 7 seviyesinde. Siber dünyada bu nedenle düşük not aldık.

Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de nefret söylemlerinin çok yaygın olduğu görülüyor. Üniversite eğitimini tamamlamış olanların yaklaşık olarak yüzde 63 gibi bir bölümü nefret söylemi ile ilgili haberlerin farkında. Ancak 55 yaş üstü kişilerin sadece yüzde 23’ü nefret söyleminin ne anlama geldiğini biliyor. Kısacası durum oldukça vahim.

Firefox mobil güncellemesi önemli bir özellik ekliyor

Bilim Teknoloji