Sit alanındaki otel inşaatı yargıda

Sit alanındaki otel inşaatı yargıda

Tavşanburnu’nda yapılmakta olan otel inşaatının ruhsat, yapı sahibi, imar izni gibi bilgileri içeren bir tabelası olmadığını söyleyen çevreciler inşaat görevlilerinin bu konuda sorulan sorulara, 'Size ne' yanıtını verdiğini...

Tavşanburnu’nda yapılmakta olan otel inşaatının ruhsat, yapı sahibi, imar izni gibi bilgileri içeren bir tabelası olmadığını söyleyen çevreciler inşaat görevlilerinin bu konuda sorulan sorulara, 'Size ne' yanıtını verdiğini söyledi. İnşaat sahasının doğal sit alanı olduğunu belirten komisyon üyeleri, 'Plan, ÇED gibi süreçler sona ermeden ve mevzuatın gerekleri yerine getirilmeden inşaat izninin verilemez' dedi.

BirGün gazetesinin paylaştığı habere göre, Kent Konseyi Çevre Çalışma Komisyonu’nun otel inşaatına ilişkin paylaştığı bulgular şöyle:

»Firma İstanbul merkezli Astay Gayrimenkul –Halikarnas Turizm ve Ytırım A.Ş dir.

»Burada büyük bir turizm işletmesi ile lüks rezidanslar yapılmaya başlanmıştır.

»1000 dönümlük arazide 500 civarı rezidans, otel vb. yapılacaktır.

»Avan projenin onaylanmış olması, nazım ve uygulama imar planlarına sadece altlık teşkil edebilir. Bu süreç, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının kesinleşmiş ve onaylanmış olmasını gerektirir. 

»Bu tip projeler ÇED’e tabidir; ancak 30.10.2017 tarihli bir “Çed Gerekli Değildir'' belgesi alınmış olduğunu yeni öğrendik.

»03.05.2018 tarihinde İnşaat sahasında yaptığımız tehlikeli keşif sırasında üzerinde, “Burası inşaat alanıdır'' yazılı boş bir tabela, altında da Halikarnas Turizm Tic. A.Ş yazılı bir unvandan başka bir şeye rastlamadık. Ruhsat, ada pafta, mühendis adı, imar izni gibi bilgiler bu tabelada yoktu.

»Ne tuhaftır ki, yaklaşık 2 ay önce başlayan inşaat için bu ayın olağan Belediye Meclis Toplantısında, yani 03 Mayıs 2018 de verilmiş bir ruhsatı dün öğrenmiş bulunuyoruz. 

»Keşif gezimizin ertesi günü verilen bu ruhsatın kaçak olarak başlamış bir inşaatı yasal kılması elbette mümkün değildir. Çünkü, bu ruhsat bizce geçerli hukuksal dayanaklardan yoksundur. Bunu ispatı için gereken idari ve adli süreçleri başlatacağız.