Site sakinlerinden eylem: Bize gösterilen yoldan ambulans, itfaiye geçmesi mümkün değil, nasıl göz yumuyorsunuz?

Site sakinlerinden eylem: Bize gösterilen yoldan ambulans, itfaiye geçmesi mümkün değil, nasıl göz yumuyorsunuz?

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’de 4 sitenin sakinleri 1990 yılından bu yana kullanılan yolun kapatılmasına tepki göstererek eylem yaptı.

Ambulans, itfaiye ve araçlarının evlere ulaşamadığını belirten site sakinleri acil olarak yolun açılmasını istedi. Bölge sakinleri, "Boşaltılamayan foseptiğin lağımının dışa akmasın , çöplerin toplanamamasına, ambulans ve itfaiye araçlarının söz konusu sitelere gerektiğinde ulaşamamasına sorumluların nasıl göz yumduğunun cevabı bizde yok." ifadesini kullandı. 

Gündoğan’da Kızılburun caddesi üzerindeki parselin Hazine tarafından Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd'ye satılması satılmasının ardından, Farilya An, 7 Evler, Cennet Evleri 582/2 parsel ve Yıldızlar sitelerinin Kızılburun Caddesi'ne bağını sağlayan ara yolun şirketin mülkiyetine geçmesinin ardından kapatılmasına bölge sakinleri tepki gösterdi.

Kapatılan yolun önünde açıklama yapan bölge sakinleri şunları kaydetti:

"Bu durumda , Kızılburun caddesine erişimin kapatılmaması için Cennet Evleri sitesinin Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd.’le olan davasında , Bodrum 2. Asliye Hukuk mahkemesi , 23 Temmuz 2020 ara kararıyla, Kızılburun caddesine erişimi sağlayan yol üzerinde geçici geçit hakkı tesis etmiştir.

Söz konusu davanın 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan celsesinde Bodrum Belediye başkanlığı Fen İsleri Müdürlüğünün,  ilgili Belediye Başkan Yardımcısı’nın imzasıyla mahkemeye sunduğu yazıda, Farilya An, 7 Evler ve Yıldızlar siteleri arasından yukarı doğru uzanan yeni bir yol açıldığı bilgisini vermesi üzerine, ilgili mahkeme, yola ilişkin bilirkişi raporu olmaksızın, tedbiren getirilen geçit hakkı tesisinin kaldırılmasına karar vermiştir.

Bu ara karar sonucunda, 579/1 parsel maliki yolu yaya ve araç trafiğine kapatmıştır.

"Ambulans, itfaiye, vidanjör, çöp kamyonu geçemez"

Yukarıya doğru, alelacele, dik merdivenlerin sıva ile kapatılmasıyla oluşturulan yeni yolun, ambulans, itfaiye, vidanjör, çöp kamyonu başta olmak üzere çeşitli vasıtaların geçişine müsait olmaması nedeniyle ciddi biçimde mağdur olan sitelerin müracaatı üzerine Fen İşleri Müdürlüğü, tekrar yaptığı incelemede, bu yolun elverişsizliğini saptamış ve yeniden yapılmasını kararlaştırmıştır.

Sözde alternatif yolun elverişsizliğinin somut bir kanıtı, 7 Evler Sitesinin dolan foseptiğinin boşaltılması için müracaat ettiği, önce özel vidanjör ve ardından Muğla Belediyesi (MUSKİ) vidanjörünün gerekli işlemi yapamayacaklarını belirtmiş olmasıdır.

MUSKİ’nin tutanağında vidanjörün eğim nedeniyle , açıldığı iddia edilen yoldan inemeyeceği ve çıkamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca , söz konusu elverişsiz alternatif yoldan inen bir aracın geriye dönememesi nedeniyle vinçle çekildiği de fotoğraflarla saptanmıştır.

Bu itibarla, açıldığı iddia edilen, ancak elverişsizliği açıkça saptanmış yolun yapılmasına kadar geçecek süre içerisinde 579/1 parselden “geçici geçit hakkının yeniden tesisi” insani ve sağlık açısından aciliyet taşımaktadır.

Kaldı ki 579/1 parsel maliki Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd.’in, inşaata girişmemesine rağmen, toplamda 4 sitenin 48 hanesinin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamalarını engelleyecek şekilde ara yolu kapatmakta ısrarlı davranması, gerçek niyeti hakkında ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır.

Ayrıca 16 Temmuz 2021 tarihinde 579/1 numaralı parsel sahibi Rada Enerji ve Şekerciler Gıda Sanayi Ltd. , inşaat yasağının devam ettiği bir dönemde ve henüz yol altındaki alt yapı hakkında mahkeme kararı kesinleşmeden, bir iş makinesiyle alt yapıya hasar vermek üzere kazıya teşebbüs etmiştir. İş makinesinin çalıştırılmasının hukuka aykırılığını belirterek bu isleme son verilmesini isteyen Cennet Evleri sitesi yetkilileri darp edilmeye çalışılmış, çağrılan jandarma duruma müdahale ederek bu hukuksuz girişimi engellemiştir.

Belediyeye çağrı

Beklentimiz, belediyenin halkın bu yaşamsal sorunlarına odaklanması ve ivedilikle ilgili mahkemenin de talep ettiği hususları açıklığa kavuşturarak, “tedbiren geçici geçit hakkının yeniden tesisini” sağlamasıdır. Boşaltılamayan foseptiğin lağımının dışa akmasına , çöplerin toplanamamasına, ambulans ve itfaiye araçlarının söz konusu sitelere gerektiğinde ulaşamamasına sorumluların nasıl göz yumduğunun cevabı bizde yok. Dolayısıyla soruyoruz: Evet, nasıl oluyor da göz yumuyorsunuz?

GENEL