Sivil Sesler Festivali başladı: Devletin olmadığı alanda sivil toplum vardır

Sivil Sesler Festivali başladı: Devletin olmadığı alanda sivil toplum vardır

Sivil Sesler Festivali'nin açılışında STGM Yönetim Kurulu Başkanı Korkut, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü...

Sivil Sesler Festivali'nin açılışında STGM Yönetim Kurulu Başkanı Korkut, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Vekili Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Operasyon Bölüm Başkanı Lys yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun desteğiyle, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından düzenlenen “Sivil Sesler Festivali” başladı.

Kadın haklarından çocuk haklarına, kent haklarından hayvan haklarına, LGBTİ+ haklarından dijital haklara kadar pek çok farklı başlıkta çalışma yürüten sivil toplum örgütünün bir araya geldiği festival yarın sona serecek.

İstanbul Uniq Hall’de gerçekleştirilen festivalin açılış konuşmalarını STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Operasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Andre Lys yaptı.

Korkut: Birlikte yapmalıyız

STGM Yönetim Kurulu Başkanı Korkut, “15 yılda dört festival yaptık. Bu dördüncü Sivil Sesler gösteriyor ki festivallerimiz her seferinde daha zengin bir sivil toplum tabanına kavuşuyor. Bu, geleceğe yönelik yapacağımız faaliyetlerin de genel motivasyonu” dedi.

Korkut, şöyle devam etti:

“Sivil toplum deyimi ilk kez 16. yüzyılda kullanılmış, fakat daha geriye gittiğimizde Yunan felsefesinde de bu konunun ele alındığını görüyoruz. Sivil toplumun amacı nedir, ne için vardır diye sorduğumuzda bence hareket noktamız anlamı oldukça yüksek bu kavram olmalı: İnsanlığın en etik hali. Bunu yakalamak, buna erişmek sivil toplumun temel amacıdır. Çünkü birey yalnız başına bir toplumda böyle bir amacı gerçekleştirecek güce sahip değil. Hayata bakışımız, geldiğimiz köken ne olursa olsun; eğer bir hayalimiz, görüşümüz, hedefimiz varsa başkalarıyla yapmak zorundayız.

"Sivil toplum arasında bir köprü vazifesi"

"Tüm AB Delegasyonu’na teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Onların yardımlarıyla önemli işler başardığımızı, gelecekte de böyle devam edeceğini düşünüyorum.

"STGM kendi amaçlarını yerine getirirken, diğer paydaşlarıyla da çalışmaya devam edecek. AB Delegasyonu, AB Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri arasında bir köprü vazifesi görecek.”

Özcan: Yeni bir dönem başlıyor

AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın konuşması özetle şöyle:

“STGM kurulmasından bugüne kadar geçen sürede ülkemizin AB sürecinin önemli yapıtaşlarından biri oldu. 15 yıllık dönemde çok ciddi işler yaptı. AB Başkanlığı olarak sivil topluma inanan bir kuruluz. Özellikle AB çalışmaları içerisinde sivil toplumla ilgili bir strateji geliştirdik.

"AB’den Türkiye’ye gelen kaynakların daha etkin kullanılabilmesi için bir temel sektör olarak ele alınması ve bu şekilde yaklaşılması ve buna yönelik çalışmalar yönetilmesi için çalışmalar yaptık.

"Dört temel hedef ortaya koyduk: Sivil toplumun güçlenmesi, sivil toplumla ilgili yasal mevzuatın iyileştirilmesi, sivil toplum ve kamu ilişkilerinin artması, sivil toplumun birbiriyle çalışması. Örgütlülüğün güçlendirilmesi ‘’ortak ses’’ verebilmenin güçlendirilmesi.

"Şimdi yeni bir dönem geliyor. AB kaynaklarını kullanarak çalışmalar yapabileceğimiz bir dönem geliyor. Yılmadan çalışarak ve daha çok talep ederek birlikte çalışmamız gerekiyor."

Lys: Devletin olmadığı alanda sivil toplum vardır

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Operasyon Bölüm Başkanı, Elçi Müsteşar Andre Lys de şöyle konuştu:

“Sivil toplumun pek çok rolü var: Bir kere bir sistemin bekçisidir, hak savunuculuğu yaparlar, iyi amaçlar doğrultusunda çalışırlar, hizmet sağlayacısıdırlar, devletin olmadığı alanlarda sivil toplum vardır. Yaşanan zorlukları biliyoruz, yasal durumda değişiklikler ve idari zorluklar olabiliyor.

"Sivil toplum izole şekilde çalışmaz. Beraber hareket edecek bir toplumdur. Görmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de işbirliği. Türkiye’de sivil toplumla ilgili diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz ve bunun artarak devam etmesini istiyor. Tabii ki finansman da sağlıyoruz. İnsan ve demokrasi alanlarda çerçeveler sunuyoruz.

"Türkiye hükümetiyle ve sivil toplumuyla birlikte mültecilere destek veriyor. Sivil toplumun bu alanda faal olduğunu biliyoruz. Bunu fonlamaya devam edeceğiz.

"Türkiye ile yaptığımız uygulamalar sivil toplumun üzerine daha çok odaklanacak nitelikte devam ediyor. Yapmak istediğimiz şey, sesinizi dinlemek. Söylediklerinizi dikkate alıp kendi programlarımızı buna göre şekillendirmek istiyoruz.”