TCDD’nin zararı hazineye!

TCDD’nin zararı hazineye!

Yap-işlet-devret projelerinde şirketlere ne kadar garanti ödemesi yapıldığını açıklamayan iktidar, yurtdışından kaynak sıkıntısını aşabilmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na da borç üstlenim anlaşmalarına taraf olma hakkı getiriyor.

İktidar, böyle bir düzenlemeye neden gereksinim olduğunu açıklarken “yabancı kreditör” itirafında bulundu. Yabancı kreditörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli idarelerin “harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı, yükümlülüklerini yerine getirmekte yetersiz kalabileceği” konusunda tereddüt yaşadıklarına dikkat çekildi. Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, AKP, Meclis’e 12 maddelik yeni bir “torba yasa teklifi” sundu. Teklife göre 15 Mart 2020’den sonra ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmesi imzalanmamış, yurtdışından finanse edilmesi planlanan yap-işlet-devret projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına bu bakanlık da taraf olacak. Kendisine bağlı idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bakanlık, bu işlemi yaparken Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Yasa’ya da tabi olmayacak. Bakanlığa bağlı özel bütçeli idareler arasında Karayolları Genel Müdürlüğü de bulunuyor. Maddenin gerekçesinde neden böyle bir düzenlemeye gerek olduğu da açıklandı. Gerekçede, salgın önlemleri ve küresel olarak içinde bulunulan finansal koşullar nedeniyle, ihalesi yapılmış ancak henüz uygulama sözleşmeleri imzalanmamış yap-işlet-devret projelerinin finansmanında aksaklıklar meydana geldiğine dikkat çekildi. Özel sektörün finansman temin ederken zorlandığına işaret edilen gerekçede, “Bu durumda, içinde bulunulan mücbir sebep dolayısıyla, yabancı kreditörlerin özel bütçeli idarelerin harcama ve gelirlerinin birbirini karşılayamayacağı ve idarenin yükümlülüklerini ifa etmekte yetersiz kalabileceği konusunda tereddüt yaşadığı görülmüştür” denildi. Gerekçeye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın borç üstleniminden yararlanamayan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli idarelerce yürütülen yap-işlet-devret projelerinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yabancı kreditörlerce sağlanan finansman için ilave teminat sağlayacak. Bu teminat projeyi yürüten özel bütçe kapsamındaki kuruluşların borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülükleri ile sınırlı olacak.

TCDD’nin zararı Hazine'ye 

Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemeler de şöyle: - TCDD’nin yatırımları, açıkları ve TCDD Taşımacılık AŞ’ye yapılan sermaye transferlerinin Hazine tarafından desteklenmesinde süre 2023 sonuna kadar uzatıldı. Cumhurbaşkanı bu süreyi 10 yıl daha uzatabilecek. - TCDD Taşımacılık AŞ’nin finansman açığı 2023 yılı sonuna kadar TCDD tarafından karşılanacak. İktidar demiryolu işletmeciliğini özelleştirmek istemişti. Ancak gerekçede talep olmadığı şöyle açıklandı: “İşletilmesi ticari olmayan yolcu taşımacılığı için yakın zamanda özel demiryolu tren işletmecilerinden talep olmadığından, kamu hizmetinin devamının sağlanarak yolcu taşımacılığında mağduriyetin yaşanmaması için TCDD Taşımacılık AŞ’nin kamu hizmeti yükümlülüğü süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.”

Politika