Ticaret Bakanlığı’ndan Güney Kore ve Vietnam’a damping kararı

Ticaret Bakanlığı’ndan Güney Kore ve Vietnam’a damping kararı

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore ve Vietnam’dan yapılan polyester iplik hakkında yürüttüğü soruşturma sonucunda dampinge karşı kesin önlem alınmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Güney Kore ve Vietnam’ın Türkiye’ye ihraç ettiği polyester iplik hakkında başlattığı damping soruşturmasını sonuçlandırdı.

Karar, Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, başlığıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Buna göre, Güney Kore'den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14,45'i aralığında, Vietnam'dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37,54'ü oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Damping nedir?

İthalat yapılan ülkelerdeki pazarı elde etmek veya bir malı elden çıkarmak amacıyla fiyatın büyük ölçüde düşürerek satılması.

Dampingi karakterize eden en önemli unsur, yurtdışına satışlarda ülke iç piyasasının altında bir fiyat farklılaştırmasına gidilmesidir. İktisadi açıdan fiyat farklılaştırması olması için ya iki piyasanın birbirinden kesinlikle ayrılmış olması ya da fiyatlandırma stratejisinin ihracatçının karını maksimize etmesi sonucuna varılması gerekir.