TOKİ'den Meral Akşener'e yanıt: Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar

TOKİ'den Meral Akşener'e yanıt: Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in "TOKİ'nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu, TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı" açıklamasına yanıt verdi.

TOKİ, "Maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. Siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, "1984 yılında kurulan İdaremiz ülkemizde nitelikli konut üretimi misyon ve hedefleri doğrultusunda vatandaşlarımızın anayasal konut edinme hakkını ve özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43.145 konutu tamamlamıştır." denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum olarak 2985 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede öncelikle dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki bu çalışmalarımızı sürdürme hedefi, İdaremizin önemli bir motivasyon kaynağıdır. Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı % 8’lerden %14’lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz,  kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir.

Üzülerek söylüyoruz ki; İyi Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki 27/04/2022 tarihli konuşmasında "TOKİ’nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı …” yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur. 

İdaremizin gelir ve giderleri; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2’nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. İdaremiz 5018 sayılı Kanun’un kapsamı dışında olmakla beraber İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır. Öte yandan, TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Yine arsaları ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan etmek suretiyle açık artırma yöntemiyle satışını gerçekleştirerek ve ihalesini internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapmaktadır.

İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak yapılmakta, idarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır. Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, İdarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır. İdare faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uygulamaktadır. Ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkânlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır. Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulması toplumsal adalet için önemli uygulamalardır. Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır.  

"İyi Parti Genel Başkanı, TOKİ’nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değil"

Ancak tekraren üzülerek söylüyoruz ki; İyi Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir.Kaldı ki, Sayıştay tarafından yapılan Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde İdaremizin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığı, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığı incelenerek hazırlanan Raporlar Alt ve Üst Komisyonlarda görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.

Maalesef, İyi Parti Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu Komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır. Zira Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında TOKİ’nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

"Mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır"

TOKİ’nin “kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu”, ayrıca TOKİ’den bahsederken ”yağmalama”, “talan”, ”hırsızlık”  gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır. 

Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez.

Bu itibarla,  yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Akşener ne demişti?

TOKİ, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş durumda"

Kendisini ve çevresini zenginleştirmeyi, yegâne amaç edinen, Bay Kriz ve arkadaşları sayesinde; Bugün, konut hakkının yerini, konut krizinin aldığı, bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Çıkartılan 30’a yakın yasayla, geniş mali ve idari yetkilerle donatılan TOKİ ise; bu krize, çözüm olması beklenirken, kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş durumda.

"TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor"

Mesela, bugün TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclise gelmiyor.Yani TOKİ’nin, devlet bütçesi içindeki yeri belirsiz.  Devletin hiçbir hesabı içinde yer almıyor. Gelişigüzel ve keyfi biçimde karar alarak, kamu kaynağını kullanıyor.

Peki bu kamu kaynağıyla ne yapıyor? Mülkiyeti devlete, yani millete ait, kupon arazileri,İktidarın 5’li çetesine, lüks rezidans projeleri için, piyasa fiyatının çok altında bedellerle, peşkeş çekiyor. TOKİ ile iş yapan yüklenici firmalar, şeffaf olmayan süreçlerin sonucunda, ihaleler kazanıyor. Kamunun sırtından, adil ve yasal olmayan kazançlar elde ediliyor. Yani devlet arazilerimiz yağmalanıyor, kamu kaynaklarımız çarçur ediliyor, ve de en önemlisi, vatandaşlarımız, piyasanın yıkıcı etkilerine karşı, savunmasız bırakılıyor.

"Bu talana sessiz kalmayacağız!"

Bu durumu kabul edemeyiz. Bu yağmaya izin veremeyiz. Bu talana sessiz kalamayız. Bu talana sessiz kalmayacağız! Buradan iktidarı şimdiden uyarıyorum; İyi Parti iktidarında, özellikle eğileceğimiz başlıklardan biri de, mutlaka TOKİ olacak. TOKİ’nin elindeki devlet arazilerinin, satış işlemlerini inceleyeceğiz. Konuyla ilgiliSayıştay raporlarını, işleme alacağız. Satışlarda, rekabet ortamının oluşup oluşmadığına bakacağız. Yandaş şirketlerin fonlandığı yüklenici ağlarının, arkasındaki mekanizmayı, açığa çıkaracağız. Milletimizin malının, üç kuruşa pazarlanmasına, izin vermeyeceğiz.

"İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak"

İyi Parti iktidarında; kamu ihaleleri şeffaf olacak. Kamu kaynakları, doğru alanlara ayrılacak. TOKİ, uygun fiyatlı konut üretimine odaklanacak. TOKİ, kentsel dönüşüme odaklanacak. TOKİ, deprem riski olan bölgelerin, ıslahı için çalışacak. Tüm şehirlerimizin, uzun vadeli master planlarını oluşturacağız.Bu planı, tek bir kişinin güdümünde değil, yerel yönetimler, şehir planlamacıları ve  mimarlar odası ile birlikte yapacağız. Ortak aklı, her sektörde esas alacağız.

İyi Parti iktidarında; altyapı üstyapıya göre değil, üstyapı altyapıya göre şekillenecek.Ranta göre değil, ihtiyaca göre belirlenecek. Şehirlerimizin mimari dokusunu koruyacağız.Yapılaşmada, çevre ve doğa ile uyumu merkeze alacağız.Yapılacak her yeni proje, bulunduğu bölgeye değer katacak. Yeni üretilen tüm projelerde, enerji verimliliğini esas alacağız. Atık dönüşümü ve yeşil binalar için destekler vereceğiz.