Türkiye ekonomisi riskli bir döneme giriyor

Türkiye ekonomisi riskli bir döneme giriyor

Ekonomistlerin tahminlerine göre büyüme ciddi oranda düşecek. Sanayicilerinse çok büyük bir çoğunluğu döviz kurlarından dolayı endişeli.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre imalat sanayisinde gelecek yıl durumlar kritik. “Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler” raporuna göre imalat sanayisindeki firmaların yüzde 75.5’i, gelecek 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına olumsuz etki edeceğini düşünüyor.

Araştırmaya göre, gelecek 12 aylık gelişmelerin ‘işletme performansına etkileri’ konusunda en yüksek risk unsuru olarak yüzde 77.5 ile hammadde fiyatları görülüyor. Finansman koşulları ve enflasyonist baskılara rağmen gelecek 12 ayda üretim hacminde artış bekleyen imalatçıların net denge oranı yüzde 45.4 oldu.

IHS Markit iş birliğinde mart ayında 400 sanayi firması ile yapılan araştırmada “Firmaların yaklaşık yüzde 40’ı istihdam düzeyini artırmayı beklerken, sadece yüzde 8’i istihdamda düşüş öngördü. İstihdamda net denge yüzde 32 oldu” denildi. Anket, ayrıca katılımcıların hammadde fiyatlarının yıl boyunca artmasını beklediğini ortaya koydu. İthal ürün fiyatlarının yükselmesinin firmaları negatif etkilemesi beklenirken, işletme performansını etkileyebilecek faktörler arasında özellikle döviz kurlarının öne çıktığı görüldü.

Öte yandan Reuters’ın 9-16 Nisan arasında erken seçim çağrıları yapılmadan önce 53 ekonomistin/kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankete göre Türkiye ekonomisinin 2018’i yüzde 4.1 büyüme ile OVP hedeflerinin altında tamamlaması, enflasyonun ise yılı yüzde 10 ile hedeflerin oldukça üzerinde tamamlaması bekleniyor. Teşviklere bağlı olarak büyümenin beklenenden bir miktar yukarıda gerçekleşebileceği tahminleri yer alsa da bu teşviklerin beraberinde çift haneli enflasyon ve GSYH’nin yüzde 5’ini aşabilecek bir cari açığı beraberinde getirebileceği bekleniyor.