Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) açıklama: Haber yanlış, parti kuruldu!

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) açıklama: Haber yanlış, parti kuruldu!

Basında Anayasa Mahkemesi Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) yeniden açılması istemini reddetti şeklinde yer alan haberlerin yanlış olduğu ortaya çıktı. TİP’ten yapılan açıklamada, AYM kararının farklı k

ABC Haber Merkezi

Basında Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi’nin 1971 yılında kapatılmasına ilişkin kararın kaldırılması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti haberleri yer almıştı. Türkiye İşçi Partisi Kurucu Meclisi’nden yapılan açıklamada kamuoyunda yer bulan AYM, TİP kuruluşuna izin vermedi haberlerinin yanlış bir algı oluşturduğunu ya da oluşturulma amacı taşıdığı belirtildi. Açıklamada, resmi kuruluşun zaten tamamlandığı ve reddedilenin kuruluş değil, 1971 yılındaki "temelli kapatma"ya dair açılan yeniden yargılanma talebinin olduğu vurgulandı

TİP Kurucu Meclisi, Anaya Mahkemesine partinin isim ve rumuzunun sicilden terki talebini içeren bir dava açtıklarını belirtti. Bu davanın sonuçlanmadığını belirten kurucu meclis, sürecin takibinde olduklarını duyurdu.

TİP Kurucu Meclisi’nin yapmış olduğu açıklamanın tamamı şu şekilde:

BASINA VE KAMUOYUNA

Anayasa Mahkemesinin 2018/2 Değişik İşler. 2018/1 K. Sayılı ve 14/02/2018 tarihli kararının 03/04/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında,  kamuoyunda “AYM, TİP kuruluşuna izin vermedi” şeklinde yanlış bir algı oluşmuş veya oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Türkiye İşçi Partisi 07/11/2017 tarihinde kuruluşunu yeniden gerçekleştirdikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş, 1971 yılında Türkiye İşçi Partisi hakkında temelli kapatılma kararı verilmiş olmasını ve 2014 yılında Siyasi Partiler Kanunu Madde 104/3’de yapılan değişiklik sonucu temelli kapatılan bir partinin aynı isim ve kısa isim ile yeniden kurulamayacağına dair Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna aykırı bir düzenleme getirilmesini gerekçe göstererek Anayasa Mahkemesi’ne partimizin isim ve rumuzunun sicilden terki talebini içerir bir dava açmıştır. Bu dava hali hazırda neticelenmiş değildir, süreç tarafımızdan itinayla takip edilmektedir.

Talep kapatma değil sicilden silme olmakla birlikte durum hukuki açıdan trajikomiktir. İlgili tüm kamuoyu, TİP adıyla 1975’te yeniden bir parti kurulduğunu 2. TİP’in 12 Eylül darbesi ile kapatıldığını bilmektedir. Ardından 12 Eylül darbesiyle kapatılan tüm partilere yeniden kuruluş olanağı sağlayan düzenlemeler yapılmış,  halen faaliyet yürüten aralarında bugün parlamentoda temsil edilen CHP ve MHP’nin de olduğu pek çok parti yeniden kurulmuşlardır.

Bununla birlikte bugün yayımlanan ve basında yer bulan red kararı ise, 1971 yılında AYM tarafından temelli kapatılmasına karar verilen Türkiye İşçi Partisi hakkında “Yeniden Yargılama” yapılması talepli başvurumuza ilişkin karardır. Bir ayrıntı olmakla birlikte, AYM’nin TİP adı için gerekçe gösterdiği, 1971’de 12 Mart muhtırası baskısı altında ve sözde o günün yasalarına göre verilen kararın da hukuken iptalinin gerektiği açıktır.

AYM yayınlanan karar ile özetle başvuruyu yapan kurucular kurulu üyesi yoldaşımızın, 1971 yılında kapatılan Türkiye İşçi Partisi’nin bir temsilcisi olmamasını gerekçe göstererek talebimizin usulen reddine karar vermiştir. 

Dolayısıyla verilen red kararı partimizin aleyhine değil, aksine Türkiye İşçi Partisi hakkında 1971 yılında verilen hukuka aykırı kararı ortadan kaldırabilecek yolu açması bakımından lehe bir karar olarak değerlendirilmektedir. 

Bugün, Türkiye İşçi Partisi adı hukuken güvence altına alınmış, partinin yasal kuruluşu tamamlanmış durumdadır. En küçük bir hukuk kuralının işlediği bir ülkede bu konuda aksi bir karar verilmesi mümkün değildir. Fiilen ve hukuk dışı adımlar konusunda ise Türkiye işçi sınıfının ve onun devrimci kadrolarının da en az sermaye sınıfı kadar birikimi ve tecrübesi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

TİP Kurucu Meclisi

İşte TİP Kurucu Meclisi tarafından yayınlanann basın açıklaması:

1-459.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem