'Türkiye’nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu’na ihtiyacı var'

'Türkiye’nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu’na ihtiyacı var'

Bakan Kurum, "İklim Şuramızın katkı sağlayacağı çok önemli 2 temel meselemiz daha var.''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "'İklim Şuramızın katkı sağlayacağı çok önemli 2 temel meselemiz daha var. Biz bu konuları olmazsa olmaz görüyoruz. Nedir bu konular? İklim Kanunu ve Yerel Yönetimlerin Katkısı. Kanunlar, hukukun, devletin işleyişinin, kalkınmanın tek kaynağı değildir ama vazgeçilmez kaynağıdır. Bu sebepten Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı vardır. Hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu'nun Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inanıyoruz'" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki iklim değişikliği ve alınacak önlemlerin konuşulduğu "İklim Şurası', iklim değişikliği riskinin en fazla yaşadığı iller arasında yer alan Konya'da başladı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan "İklim Şurası'na yurt dışından ve yurdun dört bir tarafından bilim insanları, bürokratlar, çiftçiler, üniversite öğrencileri katıldı.

Şuraya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şura öncesi "Genç Oturum" programında üniversiteli öğrencilerle buluştu. Şurada konuşan Bakan Kurum, düzenlenen "İklim Şurası'nın ilk kez gerçekleştiğini belirtti. Konya'nın da iklim değişikliğinden etkilendiğini belirten Bakan Kurum, "'Bugün Konya'mız, iklim değişikliğinden çok derinden etkilenmektedir. Maalesef, kuraklıkla, susuzlukla, dev obruklarla yüzleşmiş, göllerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Fakat biz inanıyoruz ki; tarih boyunca nice zorluklar görmüş ama direnmiş bu şehir; iklim değişikliğiyle mücadelede de başarılı olacak, öncü olacaktır'" dedi.

216 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AFETLERDEN YER DEĞİŞTİRECEK

Bakan Kurum, 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetler nedeniyle yer değiştireceğini belirterek, "'Şehirlerimiz; sıcak hava dalgaları, meteorolojik afetler, kuraklık, su stresi gibi sayısı ve çeşidi her geçen gün artan olumsuzluklarla savaşıyor. Deniz seviyesinin yükselmesi, yangınlar, kuraklık ve diğer faktörler nedeniyle iklim göçleri başlıyor. Öyle ki; 2050 yılına kadar 216 milyondan fazla insanın afetlerden kaçmak için yer değiştireceği öngörülüyor. Bu büyüklükteki iklim göçleri; birçok ülkenin demografik yapısını değiştirecek, çözümü güç birçok sorunu beraberinde getirecektir. Hiçbir devlet tek başına, bu sosyal patlamaları, bu dev afetleri durdurabilme gücüne sahip değildir "" diye konuştu.

'DÜNYANIN ÖNÜNDE ÇOK KRİTİK BİR EŞİK VAR'

Bakan Kurum, küresel ısınmanın 1,5 derecede tutulması gerektiğini belirterek, "'Dünyanın önünde, çok kritik bir eşik var. O da küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilmektir. 1,5 derece hedefi için küresel emisyonların 2030 yılında yüzde 45 azaltılması, 2050 yılında ise net sıfıra ulaşması gerekiyor. Bu hedefe ulaşmanın yolu, tüm ülkelerin 2030 yılına kadar her yıl 7,6 azaltım yapmasından geçiyor. Şuramızda oluşan ortak kanaate göre; el birliğiyle hızlıca; 2022 yılında ülkemizin güncel Ulusal Katkı Beyanını ve Uzun Dönem Strateji ve Eylem Planımızı hazırlayacağız. Tüm istişareleri bitirip yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunacağız'" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARA DAYALI ÜRETİM TESİSİ SAYIMIZI ARTIRMALIYIZ'

Bakan Kurum, "'Şimdi önümüzdeki süreçte; depolama, batarya, akıllı şebekelerin kurulumunu daha da arttırmalı, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis sayımızı en yüksek noktaya taşımalıyız. Bu noktada "Uzun Dönemli Enerji Planı'nı acilen hazırlamalıyız. Şehirlerimizin enerji altyapılarının, daha verimli ve dayanıklı hale getirilmesine dair çalışmaları hızlandırmalıyız'" dedi.

Bakan Kurum, sektörlere göre de yapılması gerekenleri anlatarak şunları söyledi:

''Sanayi sektöründe yeşil üretime geçiş ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması; enerji verimliliği, alternatif hammadde ve yakıt kullanımı önceliğimiz olmalıdır.

Bilhassa demir-çelik, çimento, petrokimya gibi endüstri alanlarında yeşil hidrojen kullanımını yaygınlaştırmalıyız. Alternatif hammadde kullanılarak üretilmiş ürünleri, kamu alımlarıyla desteklemeliyiz. Ulaştırmada; demiryollarının taşımacılıktaki payının artırılması, hibrit araçların yaygınlaştırılması, yakıtta hidrojen dönüşümü gibi uygulamaları arttırmalıyız. Sıfır emisyonlu toplu taşıma, bisiklet, lojistik taşımacılığı gibi ulaşım türlerinin kullanımını arttıracak adımları kararlılıkla atmalıyız.''

SIFIR ATIK

Sıfır atığa değinen Bakan Kurum, "'Döngüsel Ekonomi Eylem Planlarının hazırlanması ve sıfır atık hareketi; atığın azaltılması ve israfın engellenmesi açısından büyük önem arz ediyor. Artık ekonomik bir değer olan atık konusunda; döngüsel ekonomiye geçilmesi için finansal mekanizmaları hızlıca geliştirmeliyiz. Atıksu ve katı atıkların yeniden kullanımı ile yağmur suyu toplama sistemlerinin inşasını hızlandırmak zorundayız. Yeni binalarda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak ve yeşil bina sertifikası ile neredeyse sıfır enerjili bina çalışmalarını geliştirmek için altyapımızı hızlıca oluşturmak mecburiyetindeyiz.

Orman ve tarım arazilerinin yutak alan potansiyellerinin ölçülmesi, doğal karbon yutaklarının korunması için var olan politikalarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Son olarak; iklim adaleti, iklim göçü ve adil geçişe dair ulusal tanımlamalarımızı acilen yapmalıyız'" diye konuştu.

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika