Tutuklu trans kadın Buse 31 gündür açlık grevinde: ''Adalet Bakanlığı’nın keyfi tutumu işkencedir''

Tutuklu trans kadın Buse 31 gündür açlık grevinde: ''Adalet Bakanlığı’nın keyfi tutumu işkencedir''

Cinsiyet uyum operasyonu Adalet Bakanlığı’nca engellendiği için, trans tutuklu Buse 31 gündür açlık grevinde.

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Erkek Cezaevi’nde tutulan trans kadın mahpus Buse, tüm hukukî prosedürleri yerine getirmesine rağmen cinsiyet uyum operasyonu için hastaneye sevk edilmediği için 31 gündür ölüm orucunda. Buse’nin cinsiyet uyum operasyonu için hukukî süreci takip eden avukatlar ve aktivistler, bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

'DAYATILAN TUTUM İŞKENCEDİR'

Basın toplantısına, Buse’nin hukuk mücadelesini takip eden İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Av. Eren Keskin, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) ve Hapiste LGBTİ+ Ağı’ndan Derya Özata ve LGBTİ+ hareketinden aktivistler katıldı. Trans mahpus Buse’nin hukuki süreci hakkında bilgi veren avukatlar, Buse’nin yasal hakkı olan cinsiyet uyum operasyonunun, Adalet Bakanlığı’nca keyfi bir şekilde engellendiğini, bu müdahalenin birçok trans mahpusu hak gasbına uğrattığını ve bakanlığın bu hukuksuz işleme derhal son vermesi gerektiğini ifade etti.

Basın açıklamasını okuyan Derya Özata, “Buse, bu keyfî tutum ve zorlama karşısında, bugün itibarı ile ölüm orucunun 31. gününe girmiş durumda. Kendisine başka çare bırakılmayan Buse’nin, bedenini ölüme yatırmaya zorlandığı, başlı başına bir hukuksuzluk örneği olan bu süreci endişe içerisinde takip ediyoruz. Ölüm orucunu sürdüren arkadaşımız Buse üzerinde geçici ya da kalıcı, olası tüm psikolojik ve bedensel hasarlardan, doğrudan mahkeme kararına rağmen, sağlık hakkına erişime engel teşkil edici kararlar alan Adalet Bakanlığı’nı sorumlu tuttuğumuzu ifade ediyoruz” diye konuştu.

Özata, “Buse’nin arkadaşları olarak, bu dayatmayı ve keyfi tutumu, alenen işkence olarak tanımladığımızı, Buse’ye uygulanan bu işkence son bulana kadar ve Buse, yasalarla güvence altına alınmış hakkını gerektiği gibi kullanana dek sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Adalet Bakanlığı’nı da hukuksuzluktan değil, adaletten yana tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

Aktivistler, trans mahpus Buse ve hapishanelerde Buse ile aynı sorunları yaşayan tüm trans mahpuslarla dayanışma çağrısında bulundu.

MEDENİ KANUN NE DİYOR?

Madde 40 – Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem sahibinin onsekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.

Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

GENEL