• Vekil lojmanı gitti misafirhane geldi

  CHP’li Mahmut Tanal ve 20 vekil arkadaşı, oda anahtarları AKP’li vekillere verilen kamu misafirhaneleri için Meclis Araştırması istedi

  Gerekçede, eskiden vekillerin kullandığı lojmanların satıldığı hatırlatılarak, “Lojmandan vazgeçen iktidar sahiplerinin, ortaklarının; kamu misafirhanelerinde kendilerine özel oda ayırttıkları, konaklamasalar bile oda anahtarlarını yanlarında taşıdıkları görülmektedir” denildi.

  CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ile partili 20 milletvekili arkadaşı, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerden kurum personeli ve geçici görevli kamu personeli dışında kimlerin yararlandığını, kamu misafirhanelerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

  Kanser hastası memura oda verilmedi

  Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, son dönemde kamu misafirhanelerinin siyasi tartışmaların odağına oturduğu hatırlatıldı. Özellikle bakanlıklar bünyesindeki misafirhaneler ekseninde basına yansıyan birtakım iddiaların, düşündürücü olduğu kadar vicdanları derinden yaraladığı kaydedildi.

  Seçi sürecinde AKP’lilere tahsis edildi

  Yine 23 Haziran İstanbul seçimleri sürecinde, kentteki kamu misafirhanelerinin seçim çalışmaları için İstanbul’a gelen AKP teşkilat mensuplarına, milletvekillerine ve bakanlara tahsis edildiği, bazı bakanların talimatıyla misafirhanelerin 24 Haziran’a kadar misafir alımına kapatıldığı iddiaları basına yansıdığı anımsatıldı.

   

  ‘Kamu misafirhaneleri bir partinin özel konaklama yeri değil’

   

  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’la birlikte 21 CHP’li milletvekilinin imzasını taşıyan önergede şunlar kaydedildi:

  Kanser tedavisi gören bir kamu personeli bile kendi kurumunun misafirhanesinde kalamayacaksa durum vahimden de ötedir. Kamu misafirhaneleri, milletvekillerinin, bakanların, bir parti teşkilatı mensuplarının özel konaklama yeri değildir.

  ‘Milletvekili lojmanları satıldı ama…’

  Milletvekillerinin halktan kopuk bir görüntü sergilememesi, vatandaşlarla iç içe olmasının sağlanması amacıyla milletvekillerinin lojmanlarda oturmaması sağlanmış ve milletvekili lojmanları satılmıştı. Ancak gelinen noktada lojmandan vazgeçen iktidar sahiplerinin, ortaklarının; kamu misafirhanelerinde kendilerine özel oda ayırttıkları, konaklamasalar bile oda anahtarlarını yanlarında taşıdıkları görülmektedir.

  Milletvekillerine, yakınlarına, tanıdıklarına süre sınırlaması olmaksızın kamu misafirhanelerinin tahsis edilmesi, misafirhane kapılarının kurum personeli ve geçici görevli kamu personeline kapatılması, etik ilkelere, hukuk kurallarına, yönetmeliklere ve teamüllere aykırıdır. Kamu misafirhanelerini özel konaklama yerleri haline getirenler kadar buna zemin hazırlayanlar da sorumludur.

  Kamu misafirhanelerinde amaç dışına çıkılması, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Kamu misafirhanelerinin hiçbir bedel ödenmeksizin kimler tarafından kullanıldığının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tartışılması elzemdir.”