Bagveedikçe titreyyon mücrim gibisine istikbalıma..

Daayı be 52 gınalı guzucuk gaari şehet düşüvemişken Afrinde, yad elleede, oralaa gitmeycen essahdan oralaada savaşan Memetçikleenen barabar olmeycen Hataya tayyareynen uçuveecen…

Tayyarede alem, Hatayda glarnetle, türkünenne,saagılaala cümbüş gırla…Millletin, anacıklaan çiğeri cayıı cayıı yanaakene gahgahalaa atveecek ne vaa ağnameyyon gaari…

Aha sahabının sesi be daayı megri megri dutmayıvence geliveesin yaylalaa yaylalaa darısı izmir maaşının başına be yaa"

Önkü gantinciynen cumbaşgan bu gaden olveyyo be daayı…Esgee gıyafetleeni giyivemiş emme çok gariban, çok düşgün durupduru oralaada be yaa… Bu gıyafetlee şehet sabileene yagışıveyyo gaari... 

Bi de oyuncu, şaagıcı tagımıynen barabar çürüklüğünnen eskeğlik yapmayan hee çoobaya nane Bilo gızanını da göttüvesseydi oralaa, Memetçiknen biracıcık danış oluveedi deyyon hani

He bu arada, iki arada bi derede geçti  Borun pazarı  sürüve eşeğini  Niğdeye be daayı…. Gışeher, Bor şegee faprikalaanı satıveedile vicdansızlaa 666yaa be yaa…

Sıfırı tügetivence milletin malını, arazisini satçen emme sana borozanlık yapçek gaztalee alıveecen… Parasını da iki yıl ödeme yok,  700milyon Amarıgan gaymesi çitçinin, kövlünün Zıraat Pangası gradısıynen ödetiveecen… E pes be daayı…

He bi de şol amele tagımıynen, gariban tagımıynen gedinin fareynen oynayıveediği gibi oyneyyola be daayı… Sete yıllaadı o işte çalşıpduruu daşeron ameleyi bide imtaana soguyolaa, yetmeyyo bi de polis taagikatı... Eeee bu adem yılladı o işte çalışıpdurukene cahal deel miydi, terörüst deel miydi, fetöcü deel miydi be yaa…Bütün bunla du bakem yandaş mı deel mi deye de mi be daayı"

Bu 31 Martçı İsmail Ağa meselesini de  bizim Hatça hallediveedi be yaa… Gitçem öpçem bu ademi deye dudduruveedi… Doplayıveecem melmegette ne gaden göynünnen gelmek isteycek bacı vaasa, dayancez meclisin gapısına girvedikçe, çıgvedikçe sarılıvecez üstüne gaari, öpçez bu ademi deyyo be daayı…Eyi çözüm ne desin…

Bi de Ovacıkın gomonist bi beldiye reyizi vaa ya, o da deyesemiş ki Dünya alem bene hıısız deel , gomonist deyyo Haydaa münasepetsiz herif, sankilim sene soran oodu…Dam üstünde saksağan, vuu belceğzine gazmayı…

Heh şincik geliveedik dadlıya... Dadlı en sonda be daayı… Oylaa yeteence yüskelveemeyince şinçik, önkü günleede agıl hocalaa reyizleeni son çare olaraktan dilvizyonlaada höngüü höngüü ağladıveecekleemiş be daayı….

Bu işi Bülo yapçeğdi emme gendisi gadro dışı galvence, eyice bir gözzel ağlayvecek reyizten başka gimse galmadı deyyolaamış be yaa…  

Dilvizyonlaa salya sümük ağlayan bi reyiz görvence şaşmeycen, üzülmeycen be daayı, bilcen ki reyiz he zamankı gibisine işini yabıveyyo… Gülmeycen de e mi…
Gal sağlıceknen…

                                                     Davazlı Yörük Yiyenin Mızdavali

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR