Davazlıdan: Aatıgın topunuz Atatürkçü olveeceğniz gari..

Önkü iki ayyeşden biri sırasıynen olveedi Mıstafa,  Mıstafa Kemal, soğra Gazi Mustafa Kemal, şincik Gazi Mustafa Kemal Atatürk gari… Öbüteki raametliynen uğraşıpdurulaa hala…

Ümmet de şaşıpduru be daayı… Hani göze girvecem deye gosgoca Atatürke sövüp sayveecen ya… Şincik tornistan hebisi… Seyreyleyivee hokkabazlığı…


Fermannan deel de melmegetin ahvalına bagıvence göynünnen  Anıt Kabire goşdurup gelenlee  hoş gelişlee ola  deyyon emme, sen de yazveemiştin ya, fermannan otobosnan gelenlee bi çit sözüm vaa gari:

 ATATÜRKÇÜ olmak her babayiğidin harcı değildir… Akıl ister, yürek ister, bağımsız düşünme yeteneği ister. bilinç ister, bilgi ister, birikim ister, onur ister, vakar ister, diğergamlık ister, engin yurt, vatan ve millet sevgisi ister, basiret (ileri görüşlülük), itidal, hoşgörü ve tevazu ister ve her şeyden önce ciddiyet ister… Ve de ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz… Bu doğrultuda eylem ister… deye de mi be dayı. He bunu dilivizyonun yancağzına çerçeveletip asveedin gari… Gelen giden oguyupduru işte…

Bunca yıl bu hayın yobazlaaa yene bene gandırvemişleee gari; emme bu Atatürk her derde devaymış be yaa; rabbim, milletim bene affedveesin gari… deyyo ya, yene tramvay indi bindisi be daayı… Huysuz gısraktan palas pandıras düşvence de, öyle deyyolaadı ya süvarılaa gibisine … Düşvemedi indi, bindi gari…

noyanumrukdetay.jpg

Körpüyü geçen gaden be daayı… Geçen gaden başceğzine galpak bilem dagıvecek hani…Şincik sen de deycen ki sakız leblebisiynen ragı da lazım gari…

Emme hele bi geçveesin sırat körpüsünden imam bildiğini oguyuveecek yene be daayı…Bilvemediği duayı nassı oguyuvecek  de mi…


Görcez bagalım…Daha dün bi, bugün iki… Bu turfanda Atatürkçülee bi mettebe bi hayının adını goyveyyola emme ortalık gaaşıvence amanin sehven oluvedi deye  şıppadanak değiştiveyyola. Yeesen sen de inancen…


Hee bi de "hayınlıın, röşvedin, yolsuzluun belgesi mi oluu mu deyyoladı ya be daayı...Böyyük şeherlere, gupon arazilee, ormana, zeytinliklee  bagıvesinleee yetee gari…"


Daayı be tırlatıpdurulaadı ya, hani önkü MİTin TIRlaa içün… Gaztacılaa dogunveediklee gibisine  bağçeciynen Türkeşin oğlusunu da dogunveeceveceklee mi  desin…Hani TIRlaa valla da billa da bizim Türkmenlee gidivemedi deyvemişleedi ya…


Sete herifçioğlu haktan,hugukdan, adeletten ne ağneyyo; baglayı agzından cıgarıveedi be daayı: Agıllılaa gacıpgidiveedi, Aptallaa gucakda….."


Sönmez deye esker pilot mettebi talabası bi gızancık vaamış be dayı… Mahgemede deyesimiş ki   Hagim Bey bu nassı iş ağnemeyyon gari. Bene pin şu otobosa, mettebe gitçez  dedilee pindik, otobos hızını alamadı gari, Silivriye gelveedi…Şincik16 aydıı 700 ağgedeş aha burlaadayız gari… " Yazzık bu gızancıklaa be daayı…Hani İ.Melih Emir demiri gesee.. deyvemişti ya. Durum aha o durum…


Öbüteki bazı agıllılaa da sete cenneti Maltada bulvemişlee de heç habarın yok be daayı; veegi meegi yoğmuş oralaada anasını satiym...


Herif Ali gıran, baş gesen be daayı…


Zebanen uyanveyyo, galdırveceeğniz gari şu mettep imtaanlaa deyyo, ganun cıkveyyo… Maarif baganı bene kimse bi şey söyleyivemedi, ben bilmeyyon gari…deyyo; emme her Allahın günü imtaanlaa değiştiripduruveyyo; soğracıma en başı dönüveyyo… Gızancıklaa şincik nassı, hankı mettebe gitçeklee bilemeyyo… Emme eyi mettepleen oralaada giralaa yüskeliveyyo…


Beldiye reyizleene mıstafi olceğniz hemencecik deyyo, hee ya emir demiri gesee deyyola, arazi oluveyyolaa..


 

noyanumrukdetay2.jpg

Sülalece Maltada iş duduveren Binaliye   Bizim Reza ne gaden ötüvedi gitçen, örgencen çabucak Amarikada… deyyo. Binali şıppadanak uçupgidiveyyo.  Dilvizyonlaa da oncaazı göryon da be daayı, Amarigada parkla da ,bağçelee de dolaşıpduru … Allah salamat veesin, acıyon oncağıza gari…


Uzun lafın gısası otur deyyo, alayı oturuveyyo, galk deyyo, alayı zıpgın gibisine esas duruşa geçveyyo be dayı…Aptesane ibriği gibisine… Heç dingildemeyyolaa maşallah…


 

noyanumrukdetay3.jpg


Emme vaktı kerahet geliveedi be daayı; önünde sonunda inivecek; inivecek de  he işte o vagıt pabuç bahalı…Çoook bahalı…Heybe günahnan dolu be daayı… Heybe aatıgın daşıveedi gari…Reza mı desem, TIRlaa mı deseeem, İŞİD mi deseeem, fetöynen ortaklık mı deseeem, gupon arazilee mi deseeem, pabuç gutulaa mı deseeem, Harun gibisine gelende, Garun oluveme mi deseeem … Oooof, off… İçim gararıyo gari…


Bu Reza da hakketen gıymatlı bi ademmiş be daayı… Irakta Memetçiğin başceğzine çuval geçiveceklee susupduruveceen, emme şincik Reza toz oluvence müzük notası mı veryonuz len falan demeycen notayı patlatıvecen…Heeşey gıymatına göre be daayı…    


Yene canını sıkveedim de mi be daayı? Emme napçen melmegetin ahvalı işte…


Gal saalıceknen…

Bi denecik yiğenin

Davazlı Mızdavali

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR