Davazlıdan Hınzır Nameleri (1)

Davazlı bir yiğenim var… Yörük… Mızdavali… Okumadı, okuyamadı toprakla, hayvanla uğraşmaktan… Ama nice okumuşa taş çıkartır…

Başlangıçta kafası bozuldu mu mettup yazardı bana. En nihayet  Facebooka, Twittera girdi; şimdi kendi deyimi ile Nameler gönderiyor… Seveceksiniz…  

hiziricerik.jpg

*Daayı be şu tiploma meselesi vaaa ya…
Şunun şuracığında üç guruşluk dandik bi işe girivecen mi… tiploma tiploma deye dudduruveyyola…
Herif cummurreisi oluvemiş gari…
Anca önkü tiplomayı sorupdurulaaa…
Hag ettik deemi daaaayı…

 Ni len bu? Köpeksiz kövde değneksiz geziyo bu boyu, endamı devrilesicelee!.. Fetoşlaa, İŞİDlee, PKKlaa… Milletin gafasının tepeciğine edivedilee sayenizde…Neleri veediniz, neleri alıveediniz dünya alem biliyo ya, bi biz bilmeyyos gari…

Vay canına be dayı, melmeketin Suriyeynen  sınırı vaamış da, ihlal edivemişleee nemıssızlaaa…

Sete gıriz mıriz deyyola dört nala mayışallah. Heznenin gocca gara deliğini alettriğe, benzine, mazota neyim, hee bi şeye zammınan gabatıvemeye çalışeyyon emme, mayışlaa güççük galıvedi gari, sofralaa tamtagı, gençlee sogaklaada, emele sete işsiz, güçsüz…  

Ziraat, heyvan meyvan neyim galmadı melmekette gari… Sarıgızın samanı bilem dışaadan gelipduru…Her bi şeyi borcunan, harcınan dışaadan getirti getirtiveyyola. Sete borç boğazımıza gadee…

 Melmeketin bunca işi durupduru;, dudduruveedilee şincik de anayasa da anayasa deye.. Mehgemeleri, her bi şeyi dobuynen bağlayıvesen gendine, eyice bi rahatleyiveecen emme… Ne oluu, ne olmaa… Gavanoz dipli dünya… Binbir halları var gari…

* Bunca şehet vaa, terör vaaa, ceb delik, cepgen delik… Her ağşen dilvizyonlağda ha bre başganlık neyim dardışıb duru bissürü adem… Neyi dardışıp durular heç ağnameyyon gari.. Devlet, mülkü reyizinin üstüne yapıveğcek, gendi de bağın bağçenin gahyalığına soyunuveğcek… Hebisi, topusu bu yaaa… Önkülee ağnemeyyo bunu be yaaa…Pessss.

*Meclis reyizi layıklığa takıpduru be yaaa… Layıklık olmayceğne bu lavuk olmasa daha iyi olma mı daayı..

*Malfete gelivence ötüvee biyol çil horozum; gızdırmeyin gene bene, şincik dahdaya galdırıp, sıfıra basçen…

Yüzlerce insanımız biçare serçeler gibi hayatını kaybederken ya da şehit olurken, Cumhurbaşkanı 1 uçak, 2 helikopter, 50 lüks araç ile Katar emirini gezdirirken, Kayseride şehit cenazelerinin kaldırıldığı gün Başbakanın K.maraşta yaptığı konuşma aynen şöyleydi:

Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemezler. modern havalimanını geciktirir ama engelleyemezler; otoyolları yapmamıza engel değiller…

Yukarıdaki satırlar için bagın ne deyyo Davazlı :
Daaaayı be yani bu adam, ey ehali gızancıklaanız bu eşgiyaylen harp etçek ki; milletin orasıynen burasıynen uğraşıpduru mutaitlere dolar gaymesiynen ihaleleri veriveecez, onla da yolleri, görpüleri yapıveecek ki reyiz de rahat rahat dolaşıveçek dimek mi isteyyo yaaa…Soğnacıma bu Gaysarı bombasını neye tamı tamına 17 aralıkta batlatıvedileee be yaaa… Hadi verin bakalım cevabını…

Ne umutlaala  girveğcekdik gari yeni yıla ...Bagındı hele önkü "ÖFGELİ GENÇLEE" birleene gızıp gızıp salgım salgım öldürüp durula ehelayi bu mendebuulaaa ... Gaysarı, Beştaş, şincik Ortaköv… Hee bi gadliamın ardından önkü gınama tagımı, soona garanfil sepme tagımı, gapanış -şehetlee ölmeycek, vatan bölümmeycek-gorosuynen, emme yetgililee, gatilleee mafiş… Melmeket sankilim yolleçen hanı… Heeeç ağnameyon gari, gahroluyon...Rüzgaa ekenne fırdına biçeyyo deyyon emme olan canlaa oluyo gari…

Hava alanında Barbaros Şansala yönelik saldırı için bakın neler diyor:

 "Daaayı be, elini golunu salleye salleye teyyarenin teeee başına gade gidiveren bu magandaları görüvence, aglıma biiden, şıppadanak hee yeede bitiveren Mısırın Baltacılarıynen Acemin devrim mi ne deyyola işte o mafızlaa gelivedi.. Agıl işte..

Palalaaa nereleede deye sovecen de mi... He onun oracığnı aağtık ben bilemeyyon gari..."

Latin atasözünün dediği gibi tatlı en sonda…Bakın şu diplomatik zekâya:

Daaayıı be İncirliği gabateğceelerine  Moskofa da açıvesek deyyom hani… Birileri zıplayıvese eyi olma mı milli menfaatle bagıminden… Peşin pareyi görüvence gülüyon şincik de mi?

İyi pazarlar…

Önceki ve Sonraki Yazılar