E aatıgın eyice yeeli-milli oluvecez gaari

He oluvecez oluvecez de hele bi dinneyive bene be daayı…

Goguyon bu çarığlı eeganı harbden be daayı, valla şeetana bilem pabıcı ters giydivemişlee be ya, nassı geşfedivemişlee de o adacığ da bi gaymeye şiiget guruvemişlee... Pes deyyon hani, …Sen de uyupduu oralaada…

Baazı millici hısım agraba tıpgısına Rezanın melmegete yabıvediği gibisine  Man-gır adacığ dövletçinin cari açıını gabatıveemiş deyyolaa be daayı…Eeee bizimkisi nolcek şincik…Galıvedik mi oottalıkda…

Meğerse Man dövletçiynen annaşmalaa vaamış da kimsecikleen habarı yoğmuş be daayı… Annaşma bilem yabıvemişlee... Gasget çıgarıveyyyon gaari…

Hebisi üstü üstüne geliveedi be daayı… Öbüü tarafta da Reza sankilim bülbül… Ötüyo da ötüyo be ya… Şagıyo, şagıyo sankilim… Hakim hade bagem deyivence, galgıveyyo dahdalaa baglalaa çızıklıveyyo, adamlaa da içini fotolaala dolduruveyyo… Ne baganı galıveedi, ne müdürü, ne pankalaa, ne evladı ayal… Meaşını bizim ehali pankasının ödeyıveedii avokat olacak herif  bilem pankaya atıptutupduru, müdürü olcek Sülemana da, bu herifin cepceğzinden paracıklaa rüşvetnen dolupduruu, taşıpduruu deyyo be daayı…

Ya o egonomı baganı olcek herifçoğlu milyaalaca gaymeyi nassı yeyivesin be daayı…Sete saatıynan, evinin piyanosu bilem avantadan… Bunca  gaymeyi aşşadan yogarıya kimlee, nassı baylaşıveedilee, deeşet marak ediyon gari… Dava başlayıvence hemencecik Kırpıslı oluvedi ya, he işte o bagana şincik sen de ne enayiymişin deyyolamış öbüteki vegillee, ağgedeşlee de mi be daayı…

Emme bunna üstüne adam hemencecik geçen zebanen doplayıveedi vegilleeni gıkınız çıkmeycek gari… deyivedi herhal…

Bunnaa neyse de  bi de dünya aleme melmegetçe rezil, kepaze olyoz be ya…

Du bakali nolcek, nerelee varcek bu işlee be daayı,,,

Eeee dünya değşipduruu işte, naparsan yap, aatıgın dünyada Man ahrette iman olmeyyo be ya… İşlee hızlanıveedı gari… Mızrak çuvala deel de günah işleyipduru kim vaasa aha ona giriveyyo aatıgın…

Giriveyyo emme, işin kötüsü onna melmegette böyyük adamlaasa asıl böyyük bedeli melmegetin ehalisi ödeyiveyyo be daayı…

Şincik deyyolaa ki bütün bunnaa gumpas… Heee elceğzinde dudduğun daşları azgın melmegetleen eline verivence bir daşla bir sürü guş vurupdurulaa gari... Ayıynan dans edegene çok tikat edeceen be yaa...... Hele bi de sırtııdaki günah güfesi doluptaşıpdurusasa...

Neyse atııgın hebimiz biilik olcez, hemi milli hemi de yeeli olcez… Heee olcez valli billi , napçez başka deva yok gari…Eyi de yokağdekilee  nolcek… Herhal hasabı soruluvecek…Sankilim heç bi şey olmemiş gibisine yapıpduvence, elalemin soruveediği hasabın yükü herhal sete işsiz güçsüz ehalinin sııtına yıgılıveemeyecek de mi ya…

Garışık, dadsız günnee be daayı…

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR