Şaşgın öödek gibi dalıveyyoz göllere...

"Şu Binali yoğ mu Binali matrak adam be daayı…

Bi, hadi çıgışta hazır olceğniz, savaşa gidveyyoz deyyo…

Bi, tarımda Evropa şampiyonu oluvvedik gaari deyyo,,, Essahdan oluveedik de bizim mi habarımız mı yoğ, yoğsa be daayı…

Bi de bunun maavini vaa ya, o deze badem biyıklı da  aatıgın gızancıklaan hebisi bize amanat deyivemiş be daayı..Allaa bu sabi sübyanı goruyveesin deyyon hani… 

He bi de biz milli altay tangı yabıyoz sanıpduruuduk ya, meğersem bi gaç paaçaçıını yabıveyyomuşuz. şincik bize zırnık silah falan goglatmeyen Alamanlaaa bizim Binali deyyo ki biz motoo falan yabameyyoz; allaaşıgına gelin de şunu barabar yabıveesek…

Hakketen ömür adam be daayı… Gülen mi, ağlan mı? Aatıgın onun orasını sen bilin gaari…   

İşte o  Alamanlaan başpaganı buyruveedi... 
Binali bu gaztacıya ajan deyen abeyinden izin gobarıveedi...
Bi gaztacı içün sene mi gırcez dadlım deyiveedi... 
Yaagı suratnen bi ağşen de işleyiveedi...
Gaztacı salınvence şaşıveedi, 
Neye mapısa giidim, neye çıgıveedimm, bilemeyyon gaari deyiveedi...
Emme hala mapısteki ağgedeşleene eee darısı başınıza, aatıgın sizlee de bi Alaman, bi frenk buluveceğniz gendinize gaari deye salık veriveedi... 
Dünya alem de bu melmegette yaagının nassı, ne gaden de suratnen işleyivediğini görüveedi...

Yeesen be daayı...Amarıgan Savunma baganı ypgi pkka gaaşı gullenveecez, yani iti ite gııdıveecez  deyiveemiş işte be yaa...Yene aldı mı bene bi gülme...Bi bunnaa agıllı, herkes enayi, aptal gaari... Suratımızda geri zekalı yazıyo sankilim… Vuu enseye al lokmayı… Bi paamacık sehte bal çalıveedin mi önüne oturanın ağzına he bi şee tamam gaari sanıyolaa bu geri zekalılaa be yaaa ..

Afrine gidiveeceklee Bağçeçiden soora bi de Fakıbaba egleniveedi be daayı... Giden gidene gaari…Hee gidivesinlee… Allaa onlaa çok isteyivediklee şehadet şeebeti içme nasip edivesin deyyon hani… Fakıbaba da gidiveesin, oralaadan goyun gettiveesin, sandık yaklaşeyyo nassossa ya… Kövüne dönüveceklee beduvadan dağıtveesin gaari…Emme dilivizyonlaada da hadi gel kövümüze geri dönelim türküsünü çaldııveemeyi unuduveemesinlee haa…

Gatil deycen Esadnan görüşmeycen,güstüm sene deye gonuşmeycen, çünkülüm bu herif  binneece ademi gatlediveedi de mi yaa... 

Emme Amarigan esgeleene, Conilee melemgetleene sağ,salım dönüveesinlee deye dualaa oguyveecen, canı çeken hee amarıganıynan görüşveecen,  gomitalaa gurveecen...Çünkülüm onnaa Afganı,Irakı, Suryeyi,Libyayı giriveediklee hee bi yee abad ediveedilee be yaaa...

Aha Esad girveyyomuş işte şincik gendi şehrine, napçez neye giryon gendi şehrine, biz girveceedik be yaa deye ona da mı savaş aççez… Osmannı togadını kime atıveecez...Fıısadı gaçırıveyyon be daayı, şincik Afrin fatihi kim olcek… gandırıçıklaa yene gandırıveedilee sene gaari… Oldu mu be yaa…

Şincik biz sınırlaamızı mı goryuveeecez, yoğsem amarıgannan barabar bop yabıb Suryeyi mi hallediveecez... Ağnemeyyon be daayı...Sen ağnediysen bene de ağnatıvesene allaaşıgına bi yol..

Ha bi de esgee dediğin işaret çekmeycek be daayı…Esgee melmegetin, milletin esgeri…... O paamakinnen işaretleeden hoşlaşmeycek vatandaşlar nolcek... Nerlerdeee be yaa omzu galabalıklaa... Ne zemandan beri milletin gözbebeği, esgeriyesi Mustafa Kemalin eskerlee bu hallara düşülüveedi be yaa... Yetti gaari, … Dedbir alıveeceğniz, hesap sorveeceniz, udandırmeyceğniz bizleri...  

Sooracığma bu Çinlee de agıllı adamlaa be daayı…E aatıgın biz de daha yagınen iigilenivecez, yardım ediveecez Esada, Suryeye deyyolaamış be yaa…Senin Libyadan govulan mutaitleen yapçee işlee onlaa yabıveecek işte şincik… Saatleece Amariganlaan görüşvedikten soora, sene de onlaan  yapçeği işleen daşaronluu galıveedimi bari… Bilemeyyon gaari  … Emme sen hala har vurup, harman savurveediğin içün gaymen galmayıvence, Kemalden son galan şekee fabrıkalaanı satveeçen,  milyonlaaca göçmene milyaalaa harcayıveecen he mi…

Sete Amarıga da teröristlee yarım milyaa dolaacık toga ediveecekmiş be daayı… Napçekler yarım milyaa dolaanen, sen de izin veriveelese İncirliknen Kürecikten seyretçen  aatıgın be daayı…

Hakketen şaşgın öödek gibisine gıçın gıçın dalıveyyoz göllere be daayı…

Yene cannı sıgıvedim de mi… Napçen be daayı, vazyet bu işte…Valla gabahet bene deel, gader udansın deyyon ben de sene gibisine… 

İnşallah aydınlık günlee de görüveeme nasiboluu bu fani dünyada deyyon hani… Gal sağlıceknen gaari…"

                                                                                                                               Yiyenin Davazlı Mızdavali

                                

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR