Uğur Bizi Gözetliyor...

Seneler ne çabuk geçiyor…Çeyrek asır oldu Uğur vurulalı… Dün gibi anımsıyorum o karlı, karanlık Ankara sabahını ve karlar üstündeki Uğurun kalemini…

Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim. Ben laikim. Ben antiemperyalistim. Ben özgürlükçüyüm. Ben insan hakları savunucusuyum.

Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım.

Dün sabaha kadar araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız.

Öyleyse vurun, parçalayın!

Ama, şunu bilin ki; her parçamdan benim gibiler, hatta beni aşanlar çıkacaktır.

Evet, bugün köşem böylesine bir künye tekmili veren Uğurun… Bizleri sanki yukarılardan bir yerden ama yakından izliyor… Daha doğrusu engin basireti, uzak görüşlülüğü ve sezgisi ile çeyrek asır önceden bizlere günümüzü anlatıyor, aydınlatıyor.

KEMALİZM SENDROMU...
"Kemalizm sendromu adını da verebileceğimiz –kemalizmi aşağılayan-entel hastalığı, gerici tarikat yuvaları, Babıâli yokuşu, ... İkitelli semti, İstanbul barları ve siyasete meraklı holding çevrelerinde hızla yayılıyor. Bu "entel ve mental" hastalık, genellikle düşünce tembelliğinden kaynaklanıyor. (Cumhuriyet, 10 Ağustos, 1992,Tembel Savaşçılar...) 

Son yıllarda en yaygın suçlamalardan biri de resmi ideoloji sahibi olmak: "Kemalizm devleti kuran ideolojidir. Bütün Kemalistler resmi ideoloji sahibidir." ... Bugün devlet, Kurtuluş savaşının ideolojisi ile mi yönetiliyor? ... Bugünkü resmi ideolojide ne Kuvayı Milliye ruhu, ne Kemalizm var. Bugünkü resmi ideoloji her şey serbest piyasa ve Türk-İslam sentezi"... Ne kadar  zaman aşımına uğramış marksist varsa bu resmi ideolojiye sımsıkı sarılıyor. Bunlar, Amerikanın Yeni Dünya Düzeni ile bölgeye getirmek istediği siyasal coğrafyayı da görmezden geliyorlar…  (Cumhuriyet, 18 Ağustos 1992, Resmi İdeoloji...)

Uğur bunlar için şöyle demişti:

Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler; fırıldak olurlar.

PAX-AMERİKANO

"Amerika, ... Ortadoğu ve Doğu Akdenizin siyasal haritasını yeniden çiziyor." (Cumhuriyet, 26 Temmuz 1992, Mayınlı Tarla...) 

Yani Dünya düzeni, tek süper güç ABDnin... cebren ve hile ile bütün dünyaya benimsettiği Pax-Americanodur. (Cumhuriyet, 5 Ağustos 1992, Yeni Dünya Düzeni...) 

Sovyetlerin dağılması ve Körfez savaşından sonra dünya yeni bir sürece girdi. ... Bu sürecin adı Pax-Amerikanodur. Bu süreçte Kuzey Irakta kurulan Kürt devleti şaşırtıcı değildir. (Cumhuriyet, 21 Temmuz 1992, Pax-Am...) 

Hep aynı çıkar, hep aynı oyun! ... tek süper güçlü dünyaya geçişin kaçınılmaz sancıları... İdeolojiler değişiyor, devletler, sınırlar değişiyor... Değişmeyen bir tek gerçek var o da emperyalizmin ta kendisi!... (Cumhuriyet, 11 Ağustos 1992, Değişmeyen Gerçek...)

SONUÇ:
Vardığı sonuç da çok güncel: 

Bazı ülkelerde bazı kimseler, devleti soymak için politikacı kılığına girerler. Partilerde, parlamentolarda boy gösterirler. İhracat, ithalat, banka soygunu gibi işleri siyasal ilişkilerle yürütürler. Bunlar da çetedir. Çetelerin en aşağılığı bunlardır. Bunlar yüzlerine devlet adamı maskesi takıp halkı soyarlar. Allaha şükür, memleketimizde böyle çeteler yoktur!..

Tek vasiyeti ise halkının kendisini unutmaması idi:

Dağ gibi, karayağız  delikanlılardık.

Babamız, sırtında yük taşıyarak getirirdi ekmeğimizi, aşımızı
Arabalar şırıl şırıl ışıklarıyla caddelerden geçerken 

Bizler bir mum ışığında bitirdik kitaplarımızı.

Kendimiz gibi yasayan binlerce yoksulun yüreğini

Yüreğimizde yaşayarak katıldık o büyük kavgaya.

Ecelsiz öldürüldük. dövüldük, vurulduk, asıldık,
Vurulduk ey halkım unutma bizi...

Bizler için unutmak ne mümkün… Tam tersine seni öylesine özlüyoruz ki…  Işıklar içinde yat… Yılların ardından sönmeyen ışığın genç kuşakları da aydınlatsın.

Önceki ve Sonraki Yazılar