Adokrasi ve okullar

Adokrasi; çevreye uyma yeterliliği olan bir örgüt yapısı akla gelmektedir.

Adokrasinin okullar için önemi nedir? Mevcut durum nedir? Okullar neden adokrasi ilkesine uymak zorundadır?

Çünkü; okullar açık bir sistemdir. Bunun diğer anlamı okullar çevrelerine uyum sağladıklarında etkili olabilirler. Sözün özü çevreye uyum, örgüt olarak okul için önemli bir koşuldur.

Ancak; okulların adokrasi ilkesine uyup uymadığı tartışma götürmektedir. Çünkü, ülkenin toplumsal, ekonomik sorunları doğrultusunda yapılandırılmak durumundadır. Ancak, bu ilkeye uyulmadığı gibi küresel güçlerin çıkarları doğrultusunda eğitim sistemimiz yapılandırılmaktadır. Bu durumu yaratan da yeni eğitim sistemiyle çağı aşacağız diye 13 yıldır iktidarda olan AKP iktidarıdır.

Diğer taraftan, öğretme-öğrenme sürecine olumlu etki eden birçok etken bulunuyor. Ancak; okullarımızın bunlara uyum göstermedikleri bilinen bir gerçektir.

Bunların başında öğretim ilke ve yöntemleri gelmektedir. Oysa, okullarda halen genel anlamda düz anlatım kullanılmaktadır. Oysa, öğrencilerin bilgiyi kendilerinin bulacağı ve düşünmesini sağlayan çok sayıda yöntem bulunmaktadır.

Diğer taraftan, okul yönetiminin çağdaş gelişmelere uyum sağlaması gerekir. Oysa, yıllardır eğitim yönetiminin çağdaş gelişmelere uymasını ön gören bir çok çalışma yapılanmasına rağmen bu ilkeye uyulmamıştır.

 Yine, okulların eğitim teknolojisine uyum sağlamadığı görülmektedir. Okullar arasında eğitim teknolojisi olanaklarından  eşit yararlanamama  bilinen bir gerçektir.

 Kısaca, okullarımız çevreye uyum yeterliliği olmayan bir örgüt ve yönetim yapısına sahiptir. Kararlar AKP tarafından verildiğine göre iktidarın niteliğinin sorgulanması gerekmektedir.  

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR