Çağdaş öğretmenleri̇n ayrımcılığa tabi̇ tutulmasının sonucu

Bilindiği gibi siyaset değerlerin hakça eşit bir biçimde dağılımıdır. Ancak, AKP iktidarı bu ilkeye uymadığı gibi çoğu alanlarda ayrımcılık yaptığı aşikardır. Bu alanlardan biri de eğitim kurumlarında görev yapan ilerici öğretmenlerin ayrımcılığa tabi tutulmasıdır.

Kuşkusuz, AKP iktidarı tarafından 16 yıldır demokrat öğretmenler bilinçli ve sistematik bir biçimde ayrımcılığa tabi tutuldular. Bu yazıda bu öğretmenlerin hangi boyutlarda ayrımcılığa tabi tutuldukları ve hem bireysel hem de kurumsal sonuçlara değinilecektir.

Günümüzde bireyler için güdülenme kaynağı olarak kendini gerçekleştirme gösterilmektedir. Örneğin görevde yükselme ilerici öğretmenler için kendini gerçekleştirme açısından önem arz ederken, demokrat öğretmenler bu olanaktan mahrum bırakılmıştır.

Kuşkusuz, böyle bir durum ilerici öğretmenlerin düşük ve iş doyumu ile çalışmalarına neden olmuş ve zor koşullarda görevlerini yerine getirmelerine neden olmuştur. Böyle bir durumun öğretme-öğrenme sürecini olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır. Çünkü, düşük moral ve iş doyumu öğretme-öğrenme sürecini doğrudan yansıması söz konusudur. Ancak, bu olumsuzluklara rağmen bu öğretmenler eğitimci kimliğini her zaman taşımış ve bu sorumluluğun gereği için çaba göstermişlerdir.

Diğer taraftan, bir öğretmen için özlük hakları önem taşımaktadır. Yine burada da ilerici öğretmenler ayrımcılığa tabi tutulmuştur. Çünkü, ilerici öğretmenler cezalara çarptırılmıştır.

Elbette, ilerici öğretmenlerin ayrımcılığa tabi tutulduğuna ilişkin bilgiler bu köşe yazısına sığmaz. Bu yazıda belli başlılarına değinilmiştir.

Ancak şunu söyleyebiliriz: Hangi boyutlarda karşılaşılırsa karşılaşılsın, bu öğretmenlerimiz yabancılaşma olgusu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu olumsuz durum ise bir insan için en olumsuz koşullardan biri olarak değerlendirilmelidir. İzleyen satırlarda, yabancılaşmanın bazı sonuçlarına değinildikten sonra sonuç 24 Haziran seçim sonuçlarına bağlanacaktır.
Yabancılaşmanın sonucu olarak çağdaş öğretmenler;
  1. Okul amaçlarının gerçekleştirilmesinde zor koşullar ve güçlük yaşıyorlar.
  2. Öğretme-öğrenme sürecine etkin katılımda güçlükler yaşıyorlar ve buna rağmen fedakarlık gösteriyorlar.
  3. Fedakarlıklarına rağmen karşılığını görememe mutsuzluklarını daha da artırıyor.
  4. Kendilerini izole hissediyorlar.
  5. Eğitim yöneticiliğinin mevcut haliyle işlevlerine inanmama
Kuşkusuz, bu maddeler çoğaltılabilir. Ancak, 24 Haziran seçimlerinden sonra CHPnin içinde olduğu bir hükümet başta ayrımcılığa tabi olan öğretmenler olmak üzere bütün öğretmenlerin sorunlarına çözüm aramak zorundadır. Çünkü, öğretmenler niceliği de göz önünde bulundurulduğunda aydın kesimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin sorumluluğu okulla sınırlı değildir. Öğretmen, çevresine ışık olan bir liderdir. Bütün bunlara rağmen hiçbir iktidar döneminde olmadığı kadar  AKP iktidarı döneminde öğretmenlik mesleği erozyona uğratılmamıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR