Eğitim sistemimizin bilimselliği üzerine

Olayların ve nesnelerin oluşum, yapı ve gelişimindeki yasalıkları açıklamaya çalışan, olguları, mantıksal düşünceyi temel alan, tarihsel nitelikte bilgi düzeni olarak adlandırılan bilim, eğitim sistemimiz açısından tartışılması gereken noktalardan biridir.

   Öyle ki, yaklaşık  13 yıldır iktidarda olan AKPnin dizayn ettiği eğitim sistemimiz(amaç, yapı, süreç ve insan) boyutları Türk eğitim sisteminin ilkelerinde vurgulanmasına rağmen bilimsellikten çok uzaktır.

   Okulların amaç boyutuna şekil veren müfredat proğramı neolibral bir kimliğe bürünerek bilimsellikten uzaklaştırıldı. Fen ve teknoloji dersleri dahi bilmsellikten uzaklaştırıldı.

     Diğer taraftan, eğitim sistemimizin yapı boyutuna ilişkin çok husus bulunuyor. Öyle ki okul müdürlerinin atanmasında liyakat değil AKPye yakınlık aranmaktadır. Yine AKPye yakınlığı  ile atanan okul yöneticileri öğretmenler arasında ayrımcılığa gidebilmektedir.

    Eğitimde süreç boyutuna gelince en sancılı boyutlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Onlarca, öğretim yöntemi varken sınıflarda kullanılan  hemen hemen 2yi geçmemektedir. Yine kalabalık sınıflar ve öğretim araç ve gereç eksikliği önemli sorunlar arasındadır.

     Diğer taraftan, öğretmenlik mesleği itibarsızlaştırılmakta ve güvencesizleştirilmektedir.    

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR