Psikolojik olgunluk, eğitim ve AKP

Psikolojik olgunluk,Freuda göre kişiliğin id, ego ve süper ego arasında etkileşim sonucu oluşan denge durumudur. Bu denge durumunda ego başlı başına rol oynamaktadır. 

Çünkü, ego kişiliğin mantıklı ve gerçekçi yönüdür. Egoyu şu boyutlar içermektedir (belli başlıcalar):

a- Problem çözme
b- Değerlendirme yapma
c-Yorumlama
d-Sorgulama
e-Analiz ve sentez 

Bu niteliklerin kazanılmasında eğitim sistemi başlıca rol oynamaktadır.

Ancak, AKP iktidarının yıllardır uyguladığı eğitim sistemi bu önemli nitelikleri kazandırmakta çok uzaktır.

Çünkü, 4+4+4 eğitim yasasıyla dindar ve kindar bir nesil yetiştirilmek istenmektedir. Böyle bir eğitim sistemiyle öğrencinin egosu gelişebilir mi? Dolayısıyla öğrenci psikolojik olgunluğa kavuşabilir mi?

Diğer taraftan neoliberal Türk eğitim sistemiyle öğrencinin egosu gelişebilir mi?   

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR