Sağduyu ve eğitim

İnsanın günlük yaşam içinde geliştirdiği ve bilim ile üretimsel etkinler arasındaki bağların gelişmesi, bilimin yaygınlaşması, dolayısıyla bilimsel bilgiye yaklaşma süreci içinde bulunan görüşlerin, alışkanlıkların ve düşünce biçimlerinin toplamına verilen isim olarak sağduyunun eğitim ile ilişkisi bulunuyor.

 Maalesef Türk eğitim tarihinde bilimle örtüşmeyen uygulamalarla karşılaşıyoruz. Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısına uygun köy enstitülerinin kaldırılması nasıl açıklanabilir?. Yine, mektupla öğretime ne dersiniz?

Özelikle, AKPnin yaklaşık 13 yıllık iktidarında bilimle ilgisi olmayan politikalara tanık olduk. Bunların başında eğitimin ticarileştirilmesi çabaları yer alıyor. Onlarca kalem altında fotokopi ve temizlik altında harç alınıyor.

Böyle bir eğitim düzeni ile toplumsal hareketlilik nasıl sağlanabilir.

Yine, AKP iktidarı döneminde ders kitaplarının yandaş yayınevlerine bastırılması hangi ilkeyle açıklanabilir?.

Diğer taraftan, bilimsel kuruluş olan TUBİTAKda kadrolaşmaya gitmek hangi sağduyu ile açıklanabilir?.

Bunlarla birlikte, eğitim programının neolibiral öğeler taşıması hangi sağduyu ile açıklanabilir?.

Yine, neolibiralizmin gereksindiği bireyleri yetiştirmek hangi ilke ile açıklanabilir?.

Çağdaş gelişmelere uyum sağlamada kullanılması mümkün olmayan bilgi türünün varlığı hangi sağduyu ile açıklanabilir? 

Sonuç olarak, sağduyudan yoksun bir eğitim sistemi gerçek anlamda toplumsal, ekonomik ve bireysel amaçları gerçekleştirmesi tartışılır bir durumdur.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR