Merdan Yanardağ
Merdan Yanardağ - Politik dilimiz ve Ergenekon

Politik dilimiz ve Ergenekon

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre, Diyarbakır Sur ve Silopi gibi kentlerde iç savaşı aratmayan ölçekteki çatışmalarla ilgili dün (6 Şubat 2016) yaptığı açıklamada, Saray, Ergenekon ve ordu uzlaşmasıyla 7 Haziranda bir darbe yapıldı. Hükümet de inisiyatif dışı kaldı. Şimdi bu koalisyon gücü her yerde kapsamlı bir katliam operasyonu ve kirli bir savaş yapıyor diyordu.

Bu açıklama, Demirtaşın özensiz bir dil kullandığı, dahası mücadele ettiğini sandığı egemen ve gerici söylemin kodlarını sorgulamadan benimsediğini ortaya koyuyordu. Demirtaşın, sahte kanıtlara ve yalana dayalı bir tertip, ABD desteğinde gerçekleştirilen gerici bir operasyon olduğu tartışmasız şekilde ortaya çıkan ve bu nedenle çöken Ergenekon davalarına (kavramına) böyle kolaylıkla ve pervasızca atıf yapması tam anlamıyla siyasal bir sorumsuzluk örneğidir. Daha da kötüsü, bu dile başvurması olanı biteni okumaktan ne kadar uzak olduğunu ortaya koyduğu gibi, AKP iktidarıyla halen bir uzlaşma zemini arandığının da işareti gibidir.

Solun bir kesimi ve Kürt hareketi dil konusunda özensizdir. Daha da önemlisi, kullandıkları bu özensiz dil gerçekte gerici ve liberal ideolojik söylemin ağır etkisi altında olduklarını, zihinlerinin liberalizm ve gerici tezlerle lekelendiğini ortaya koymaktadır. Bugün şiddetle muhalefet ettiklerini sandıkları AKP ve onun dinci faşizan rejimine karşı bu dille mücadele etmeleri mümkün değildir.

Kürt hareketi, liberaller ve solun liberalizmden etkilenmiş kesimleri, uzunca süredir böyle savruk ve sorumsuz bir dili kullanmakta ısrar ediyor. Ergenekon ve bağlı davalar üzerinden örtülü bir dinci faşizan darbe gerçekleştirdiği, dahası solu da içine alacak şekilde bütün ülkede ideolojik bir hegemonya kurduğu günlerde; akıntıya karşı durarak, çoğu liberal soldan gelen saldırılara göğüs gererek bu konuda bir yazı yazmıştım. Siyasal gelişmeler, yaşam ve tarih yazdıklarımızı doğruladı.

Bu nedenle, Sol Portal da tam 5 yıl önce, 4 Şubat 2011 tarihinde yazdığım bu yazının geniş bir özetini, konunun önemi nedeniyle, küçük düzenleme ve notlarla, aşağıda yeniden ilginize sunuyorum...

DİL İDEOLOJİK BİR ARAÇTIR

Dil masum değildir. Dil ideolojik bir araçtır. Kullandığınız kavramlar, seçtiğiniz üslup sizin hayata bakışınızı, dünya görüşünüzü, toplumsal konumunuzu ifade eder. Yüksek bir soyutlama düzeyinden bakıldığında bu durum bütün insanlar için geçerlidir. Daha daraltarak ele aldığımızda, politikacıların, aydınların, toplum önderlerinin, kitle örgütlerinin, sendikaların, partilerin seçtiği dil, siyasal ve feslefi duruşlarını da ortaya koyar.

Sınıf mücadelelerinin keskinleştiği dönemlerde dil de alabildiğine politikleşir. Hatırlanacaktır Türkiyede 1970li yılların son çeyreğinde yaşanan şiddetli iç savaş, dil üzerinden de yürütüldü. Gazetelerde, dergilerle, radyo ve televizyonda, okullarda, ders kitaplarında, konferanslarda, üniversitelerde ve sokakta konuşulan dil alabildiğine ideolojik-politik bir anlam kazanmıştı.

Diliniz ve kullandığınız kavramlar sizin hangi tarafta olduğunuzu da ortaya koyuyordu. Olanak diyorsanız solcu, imkan diyorsanız sağcı olduğunuz bilinirdi. Hele olasılık ve ihtimal sözcükleri, siyasal konumunuz hakkında hiç kuşku bırakmazdı.

İronik şekilde devrimciler ve bütün sol, Öz Türkçe konuşur ve yazarken, İslamcılar, milliyetçiler ve sağcılar Arapça ve Farsça kökenli sözcükleri tercih ederlerdi. 

Özetle, dil, belli bir soyutlama düzeyinde bütün politik ayrımların, felsefi ve ahlaki duruşun ifade edildiği ideolojik bir alandır.

SOLUN VE KÜRT HAREKETİNİN ÖZENSİZLİĞİ

Gazetelerde ve bazı internet sitelerinde önceki gün (2 Şubat 2011) yayımlanan haberlere göre, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak ile birlikte, kayıp kişilerin gömüldükleri yerlerin tespiti için kazılarının yapıldığı Bitlisin Mutki İlçesine gitmiş ve burada birer konuşma yapmışlar.

İşte bu gezide gerek Demirtaşın gerekse Kışanakın yaptığı konuşma ve bu konuşmalarda kullandıkları kavramlar son derece sorunluydu.

Solun bir kesimi ve bazı Kürt politikacılar uzunca süredir politik faaliyetlerinde, özensiz, savruk ve egemen söylemden beslenen yüzeysel bir dil kullanıyorlar. Bu dostlarımız, kullandıkları dilin yeni kurulan hegemonik söylemin bir parçasına dönüştüğünün, dahası (Kürt sorunu bağlamında) imha ve inkar politikalarını güçlendirdiğinin farkında bile değiller.

Demirtaş ve Kışanakın gezisinde BDPli bölge milletvekilleri ile çeşitli demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri de yer almış. Bölge halkının da katılımıyla, kazı yapılan bölgede yaklaşık 2 bin kişilik bir kalabalık toplanmış. Demirtaştan sonra kalabalığa hitaben Kışanak da bir konuşma yaparak şunları söylemiş:

Bu ülkede 8 yıldır tek başına iktidarsın. Bu ülkenin bütün imkanları senin elinde, polis senin elinde, istihbarat senin elinde. İstesen bunları açığa çıkaramaz mıydın? İstemiyorsun. Çünkü Kürt halkına karşı işlenen bu suçlar, bu vahşet bir devlet politikasıydı. Bugün o politikanın temsilcisi de AKP hükümetidir, Başbakandır. Başbakan Ergenekonda derin devlet hesaplaşmasından bahsediyor. İşte Ergenekonun suçları burada. Başbakan nerede? Bunu görmeyen, bunu açığa çıkarmayan ve bunun mücadelesini vermeyen bir Başbakan Ergenekonun suç ortağıdır. Ergenekonun şimdiki adıdır."

Tıpkı iyi niyetli birçok solcu arkadaşımız gibi BDPli milletvekili ve Parti Eşbaşkanının da kavramları rahat kullandığı anlaşılıyor. Kışanakın kullandğı kavramlar, muhalefet ettiği AKPye ve ne yazık ki savaştığını sandığı derin devlete hizmet ediyor.

Kışanakın Ergenekon kavramını kullanırken kastettiği şey hiç kuşkusuz Kontrgerilladır. Ancak kendisi ısrarla Kontrgerillaya iktidarın, Cemaat çevrelerinin ve yandaş basının kullandığı kavramla Ergenekon diyor. Aynı şeyi daha önce Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş da sık sık yapmıştı.

Oysa varlığı halen kanıtlanamamış bu örgütün ve çökmek üzere olan davanın iddianamesinde PKK da yargılanıyor. Çünkü bu davanın iddianamesine göre PKKyı da Ergenekon kurmuş ve yönetmiş.

Hatırlanacağı gibi Başbakan Erdoğan geçen hafta yaptığı bir konuşmada, PKK ve Kürt hareketinin Ergenekonla işbirliği yaparak siyaset alanını yeniden düzenlemeye çalıştığını iddia etmişti. Erdoğan, Güvenlik güçleri umuyorum ki gereğini yapacaktır da diyerek, yeni bir saldırının, hem de Kürt siyasal hareketini ve solun bir kesimini içerebilecek yeni bir operasyon dalgasının da işaretini vermişti. (Bu konuşmadan sonra KCK operasyonları yapıldı-MY)

ÖCALANIN SÖZLERİ

PKK lideri Abdullah Öcalan, tecrit koşulları nedeniyle gelişmeleri çok sınırlı şekilde izlemesine karşın uzunca süredir Kürt hareketini ve kamuoyunu Ergenekon konusunda kuşkularını dile getirerek uyarıyordu. Öcalan, 2008 yılında avukatlarına yaptığı bir açıklamada Benimle görüşen generaller tutuklanıyor demiş ve bu sözler çok tartışılmıştı. Öcalan şunları söylemişti:

Hem Atilla Uğur hem Emre Taner bana şöyle dediler: Biz bu sorunu KDP, YNK ve Amerika ile değil sizinle çözelim. Bana konuşmaları olumlu geldi. Ama onların durumu şimdi ortada. Benim sorguma katılan paşa cezaevinde yatıyor ve neden tutuklandığını bilmiyor. (Görüşme Notları, 11 Ekim 2008, Hürriyet)

Öcalanın verdiği bilgi ve yaptığı değerlendirme -ki doğrulandı- çok ilginç. Bir kısım asker geliyor Öcalana, Barzanisiz ve Amerikasız bir çözümde rol alıp almayacağını soruyor. Başka bir anlatımla Türkiyeci bir çözüm öneriyor. Bu açıkça masaya oturma teklifidir. Kürt hareketinin yıllardır savunduğu bir görüşün ve talebin yerine getirilmesidir.

Avrasyacı olan ve ulusalcı olarak tanımlanan bu çevrelerin siyaseti devlete egemen olsaydı, bu gelişme ABD için bölgede ölüm anlamına gelecekti. Çünkü aynı çevreler, Kürt sorununun çözümüne ilişkin bu yaklaşımlarının yanı sıra, Türkiyenin NATOdan çıkmasını, bölgede Rusya, Çin ve İranla yeni bir pakt oluşturmasını, dahası ABD ile ilişkilerin -koparılmasa bile- sınırlandırılmasını savunuyorlardı. Bölgede Kürt sorununu çözmüş ve NATOdan çıkarak saf değiştirmiş bir Türkiyeyi düşünebiliyor musunuz?

Hatırlanacağı üzere 1998 yılında Harp Akademileri komutanlığı yapan, sonradan MGK Genel Sekreterliğine getirilen Orgeneral Tuncer Kılınç, bu görüşlerini henüz görevdeyken bir sempozyumda açıkça ifade etmişti. Harp Akademilerinde 1998 yılında yapılan sempozyumun kayıtlarına ve ilgili konuşmaya herkes ulaşabilir.

ÖCALANIN ÖZELEŞTİRİSİ

Aslında Öcalan, bir dizi görüşmesinde de bu görüşlerini dile getirerek kuşkularını kamuoyuyla paylaşmıştı. Ancak, Kürt politikacılar ve kendilerini Kürt sorunu üzerinden tanımlayan sol çevreler ve liberaller başta olmak üzere, birçok kesim bu konuda AKP-Cemaat söylemini sorgusuz devraldı. Böylece istenmeden de olsa ABDnin bölge politikalarına önemli bir katkı sunuldu.

Sonunda Öcalan bir özeleştiri yaparak, Ergenekon soruşturması hakkındaki kuşkularını artık aştığını belirterek tutumunu netleştirdi. Ocak ayında avukatlarıyla yaptığı görüşmede Öcalan şunları söylüyordu:

Önemli bir değerlendirme daha yapacağım. Bu değerlendirme tarihi ve aslında biraz da özeleştirel bir değerlendirme olacak. Bugüne kadar Ergenekon yargılamalarıyla birlikte devletteki gladionun Jitemvari yapıların tasfiye edildiği söyleniyordu. Biz de biraz böyle düşünüyorduk. Aslında olanlar tam da böyle değildir. Bu konu üzerine sürekli düşünüyorum. Geçenlerde buradaki arkadaşlarla da tartıştım. Nasıl fark etmemişiz bugüne kadar? Bu nedenle özeleştiri diyorum. (Görüşme Notları, 11 Ocak 2011)

Evet, tam olarak Öcalanın söyledikleri böyle. Öncelikle saptanması gereken durum da şudur; Öcalan kolay özeleştiri yapan biri değildir. Yönettiği hareketin geleneğinde de böyle bir özeleştiri alışkanlığı yok. Bu nedenle altını özeleştiri diye çizerek yapılan bu değerlendirmenin önemi büyük.

Bu anlamda Öcalanın yaptığı özeleştiri tarihi bir öneme sahip. Çünkü, Ergenekon soruşturmasına derin devlet ya da Kontrgerilla tasfiye ediliyor diye destek veren, bu konuda yapılan uyarıları dikkate almayan Kürt hareketi ve solun bir kesimi, bu gelişme karşısında yeniden bir değerlendirme yapmak durumunda.

Çünkü Kürt hareketinin ve solun belli bir kesiminin tutumu, nesnel olarak rejimin gerici dönüşümüne, dolayısıyla Kürt sorununun çözümüne değil, çözümsüzlüğüne, daha kötüsü Amerikancı ve Barzanici gerici politikalara katkı sunmaktadır.

Derin devlet, yani Kontrgerilla anti-Amerikancı değil, Amerikancıdır. NATO ve ABD dışında bir derin devletten, yani bir Kontrgerilla yapılanmasından ya da Gladyodan söz edilemez.

ERGENEKON MU KONTRGERİLLA MI?

Gültan Kışanak Mutkide yaptığı konuşmada AKPyi eleştirirken, AKP iktidarının devletin bütün ideolojik aygıtlarını kullanarak oluşturduğu egemen politik söylemin kavramlarını kullanıyor. Dolayısıyla Kışanak, muhalefet ederken aslında egemen ideolojinin yeniden üretimine istemeden de olsa katkıda bulunuyor.

Oysa Öcalan, avukatlarına yaptığı açıklamaya şöyle devam ediyordu:

Sanırım Hanefi Avcının kitabında da geçiyormuş. O da çözüm konusunda benimle görüşülmesi taraftarıymış, bunu öneriyormuş ve şimdi içeride ve Ergenekondan yargılanıyor. Yine geçmişte benimle burada çözüm amacıyla görüşen bazı isimler de Ergenekoncu diye yargılanıyor. Aslında Ergenekoncu diye tasfiye edildiği söylenenlerin bir kısmı çözüm yanlısı isimlermiş. Ama asıl Gladionun çözümü istemeyen kesimleri dışarıda bırakılmıştır, onlar hala dışarıdadır ve AKP bunlarla uzlaşmıştır. (Görüşme Notları, 11 Ocak 2011)

Evet, Hanefi Avcı Haliç Kıyısındaki Simonlar / Dün Devlet Bugün Cemaat adlı kitabında bunu kısmen yazıyor.

Abdullah Öcalanın içinde bulunduğu tecrit koşullarına karşın, politik gelişmeleri doğru okuyan neredeyse tek Kürt lider olduğu anlaşılıyor. Ancak, Öcalanın bu özeleştirisi ve tekrarladığı uyarılarına karşın, Kürt politikacıların ve kimi sol çevrelerin halen AKP-Cemaat dilini kullandığı görülüyor. (Kaldı ki, bir süre sonra Öcalan da bu tutumunu sürdürmedi ve aynı özensiz dile döndü-MY)

Bilinmelidir ki, Ergenekon operasyonu Amerikancı AKP-Cemaat darbesinin ve bir tertibin adıdır. Dinci-faşizan bir polis devletinin kurulması için kullanılan siyasal şiddet aracının ifadesidir. Oysa bu davadan yargılananların büyük bölümü Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kamuoyunu tatmin etmek ve bu davalara inandırıcılık kazandırmak için soruşturmaya dahil edilen Susurluk artığı bazı isimlerin ve mafya unsurlarının varlığı ise genel tabloyu değiştirmiyor. Bu isimlerin davaya dahil edilmesi, alık solcuları ve liberalleri bu dinci-faşizan projeye yedeklemenin aracından başka şey değildir.

Bu topraklarda derin devlet ve iç savaş aygıtının adı Ergenekon değil, Kontrgerilladır. (4 Şubat 2011, soL Portal)

Toplam 1032 defa okunmuştur.

Merdan Yanardağ diğer yazıları:

YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.