Mecliste 330 bulunursa sandıktan yüzde 50 çıkar mı?

Cumhurbaşkanına hiç bir demokraside görünmeyen yetkiler tanıyan anayasa değişikliği Anayasa Komisyonundan geçip TBMMye sunuldu. CHP ve HDPnin muhalefet şerhleri ver. 

Anayasa değişikliğine karşı çıkan CHPnin muhalefet şerhi şöyle bitiyor:

"Bu teklif bir hükümet sistemi değişikliği teklifi değildir. Bir rejim değişikliği getirilmektedir. Anayasanın ilk dört maddesinde güvence altına alınan Demokratik Cumhuriyet ve hukuk devleti yok edilmektedir. Egemenliğin fiilen milletten alınıp tek kişiye aktarılması söz konusudur. Aksak topal devam eden ve iyileştirmek için çaba harcamamız gereken demokratik düzen tamamen terk edilmekte, otoriter bir tek adam rejimi kurulmaktadır. Bu diktatörlük anayasasıdır. Dolaysıyla Anayasanın 4.maddesinde ifade edilen teklif yasağı kapsamındadır. Teklif edilebilmesi ve görüşülmesi mümkün değildir. Anayasaya aykırıdır.

... bu teklif, Cumhuriyet devrimiyle kazanılan tüm değerleri tersine çevirmeye dönük bir karşı devrim hareketinin anayasal zeminini yaratma arayışıdır.

Bu düzenleme ülkemizin yeni ve derin krizlere sürüklenmesinin yolunu açacaktır. Yol yanlıştır ve derhal dönülmesi gerekir. Bu teklifin Gazi Meclis çatısı altında görüşülmesi dahi tarihi bir ayıptır.

Bu nedenle teklife karşıyız. " 

***

AKPye göre ise; sanki 14 yıldır iktidarda değillermiş, bu sorunların tümü kendi dönemlerinde artmamış gibi, çözümü Anayasa değişikliğinde arıyor...

AKPlilere sorduğunuz zaman alacağınız yanıtlar aşağı yukarı aynı..

-Terör başını almış gidiyor...
-Çözüm, başkanlık...
-Ekonomik veriler iç açıcı değil...
-Çözüm başkanlıkta...
-Fetö çetesinin hala devletten temizlenemediği söyleniyor.
-Çözüm yine başkanlıkta...
-Yurdun bir çok yöresinde elektrikler kesiliyor...
-Çözüm değişmiyor.
-Türk parası değer kaybediyor..
-Çözüm yetkili Cumhurbaşkanlığında...
-Yargının taraflı olduğu, iktidarın güdümüne girdiği iddialarının da çözümü değişmiyor.
-Anayasa değişecek, sorunlar bitecek...

Ne sorarsanız sorun, çözümü sisteme bağlıyor AKPlilerin bir bölümü... Bir kısmı ise suskun...

***

AİTA ( şimdiki Gazi Üniversitesi ) Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda hocalığımı yapan, Rüzgarlı Sokakta bitişik binalarda çalıştığımız gazeteci, yazar, şair Şemsi Belli 1960lı yılların ikinci yarısında 1961 Anayasasının değiştirilmek istendiği günlerde bir şiir yazmıştı...

O günlerde, okuma yazma oranı düşüktü, okul ve öğretmen sayısı azdı. Fakirlik diz boyuydu, doğu ve güneydoğu anadoluda hastane, doğru dürüst yol, elektrik yoktu.. 

Zamanın iktidarı, o günlerde de her sorunun Anayasadan kaynaklandığını ileri sürüp, çözümü için Anayasa değişikliği istiyordu.

Ancak, yapamadı... CHPnin başında İsmet paşa vardı ve anayasa değişikliğini yaptırmadı iktidara...

Işıklarda uyuduğuna inandığım Şemsi Belli hocamın Anayasa tartışmalarının  gün yüzüne çıktığı günlerde şu şiiri yazmıştı...

"ANAYASO"

Gul, gurban olduğum Hökümet Baba!

Baa bir alfabe veremez miydin?

Gara dağlar gar altında galanda

                       Ben gülmezem

                       Dil bilmezem

Şavatadan Hakkariye yol bilmezem

Gurban olam, çaresi ne, hooy babooov ?

Bebek yanir, bebek hasda, bebek ataş içinde

                        Ben fakiro,

                        Ben hakiro

Dohdor ilaç, çarşı bazar tam - takiro

Gurban olam bu ne işdir hooy babooov !

Çoçiğ ağliir,  çoçiğ öliir, geçit vermiy Zap suyu

                        Parasizo,

                        Çaresizo

Ben halsizo, ben dilsizo, şeher uzah, yolsizo

Bu ne haldır, bu ne iştir hooy babooov !

Gara dağda, gar altında ufağ ufağ mezerler

Yeddi ceset hetim hetim Zap Suyunda yüzerler

Hökümata arz eylesem azarlar

                        Ben ketimo

                        Ben hetimo

Ben ne biçim vatandaşım hooy babooov ?

Şavatatan Angaraya ses getmiir

Biz getmeğe guvvatımız hiç yetmiir

                        Malımız yoh

                        Yolumuz yoh

Angaraya ses verecek dilimiz yoh

Ganadımız, golumuz yoh

Bu ne biçim memlekettir hooy babooov ?

Yerin, yurdun adresesin bilmirem

Angarada: Anayasso !

Ellerinden öpiy Hasso

Yap bize de iltimaso

Bu işin mümkini yoh mi hooy baboov ?"

Günümüzde benzer sorunların yanı sıra, terör, ekonomi, komşularımızla kötü ilişkiler, yargı bağımlılığı  ve taraflılığı her gün konuşuluyor.

12 Eylül 2010da da yargı bağımsızlığına darbe vuran bir değişiklik bu iktidar tarafından yapılmış, Fetöcüler yargıyı tam olarak ele geçirince, pişman olunmuştu.

İktidar bu kez, daha kapsamlı, ülkeyi tek adam yönetimine götürecek bir Anayasa değişikliği ile karşımızda...

TBMMde çoğunluk Anayasa değişikliğine "evet" oyu verir, konu referanduma götürülebilir mi?

Şimdiden, bazı Milletvekillerine "evet" oyu vermeleri gerektiği yönünde  baskı uygulandığı ifade ediliyor.

Baskı tutar, değişiklik yapılırsa, sorunlarına çözüm bekleyen yurttaşlar , Şemsi Bellinin şiirinde dediği gibi "... Angaraya ses getmir / biz gitmeye guvvatımız hiç yetmir... " diyerek, referandum da "hayır" derler mi?

Hiç belli olmaz... Belki Mecliste referandum sayısına bile ulaşılmaz, ulaşılırsa, belki de bu millet "hayır" oyu veriverir.

Referandum ola "hayır" ola....

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR