Oldu bittiye getirilen bildirge: CHPde eski tas eski hamam mı?

36ncı Olağan Kurultayda seçilen Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi 10 Şubat Cumartesi günü ilk toplantısını yapacak. Büyük bir olasılıkla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu burada MYK üyelerini de açıklayacak.

Büyük kurultayda belirlenen ancak gerekli etkiyi görmeyen Kurultay Sonuç Bildirgesine uygun bir MYK mı olacak, yoksa eski tas eski hamam mı?

CHP kanımca, demokratik olgunluğun yaşandığı bir kurultay geçirmiştir. Kurultayın en önemli unsuru da kuşkusuz, sonuç bildirgesidir. Ne yazık ki bildirge, kurultayda oldu bittiye getirilmiş, kamuoyunda hak ettiği yeri bulamamıştır.

CHP yönetimi, Kurultay Sonuç Bildirgesinin her eve girmesi için bir çalışma yapmalı ve yalnızca CHPye gönül verenlerle değil, halkın tüm katmanları ile paylaşmalıdır.

Bildirgenin tam metninin Abc Gazetesi, özetinin de Cumhuriyet, Sözcü gibi gazetelerde yer alması nedeniyle, yeterince sizlere ulaşmadığına inanıyor, onun için de yeniden bu sütunlara taşıyorum.

***

Bildirge CHP, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün izinde tam bağımsız, laik, demokrat ve çağdaş Türkiyenin kurucu Partisidir  diye başladıktan sonra, ülkenin 2002ye kadar hem içerde, hem dışarda saygın ve ve güçlü bir konuma geldiği vurgulanıyor.

Bugün, cumhuriyetimizin temeli olan kuvvetler ayrılığının  ortadan kaldırıldığına, tek adama dayalı parti devleti kurulduğuna dikkat çeken nildirgede, Darbe girişimi bahane edilerek karşı darbe gerçekleştirilmiş ve ilan edilen OHAL aracılığıyla temel hak ve hürriyetlerimiz yok edilmiştir deniliyor

Bildirgede, birlikte yaşama irademizin; ayrıştıran, kutuplaştıran ve ötekileştiren kimlik siyaseti ile aşındırıldığı aanlatılıyor ve  Parti Örgütünün hedef ve öncelikleri  özetle şöyle sıralanıyor:

 1. Tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir.
 2. Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan laiklik ilkesinden taviz verilmeyecek ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecektir.
 3. Din, vicdan ve inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır.
 4. OHAL derhal kaldırılacak, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖnün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktır.
 5. Yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü sağlanarak, tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktır.
 6. Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözülecektir.
 7. Çağdaş demokrasilerde 4. güç olarak benimsenen medya özgürlüğü sağlanacaktır.
 8. Yüksek katma değerli kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız, kaliteli ve ulaşılabilir olacaktır.
 9. Herkes milli gelirden hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacak, gelir dağılımı adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktır.
 10. Çiftçi desteklenerek ithalata karşı korunacak ve Türkiye tarımda tekrar kendi kendine yeten ülke konumuna getirilecektir.
 11. Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak, kamuda tüm atamalar liyakata uygun yapılacak, yolsuzluk suçlarında zamanaşımı kaldırılacak,  yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır.
 12. Asgari ücret vergi dışı bırakılacak, taşeronların tümü kadroya alınacak, tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek.
 13. Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında uygulanan ayrımlar kaldırılacak, şehit aileleri ve gazilerimiz Milletvekillerine tanınan hak ve imkanlardan yararlanacak.
 14. Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında eşitlik sağlanacak, kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak.
 15. Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımı sağlanacaktır.
 16. Yurtta Barış Dünyada Barış  ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak, ABye tam üyelik hedeflenecektir.
 17. Cumhuriyet ve demokrasi, Laik ve çağdaş yaşam, Eşitlik, özgürlük ve dayanışma, ADALET ve CESARETle kurtarılacak, korunacak ve yüceltilecektir.

***

Sayılan vaatleri gerçekleştirebilmek için CHPnin herşeyden önce iktidar olması gerekmektedir.

İktidar olabilmek için, eski MYKnın büyük bölümünün değişmesi ve yeni bir heyecen ve ruhla çalışması zorunludur.

Kurultay notlarımda paylaştığım gibi; CHP, 2019da yapılacak üç seçim için önce tüzük değişikliği gerçekleştirilmeli, sonra sonuç bildirgesine uygun bir program ile halkın karşısına çıkılmalıdır.

Aksi takdirde, bildirge yalnızca yazılı bir metin olarak dar bir kesimde kalacaktır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SON YAZILAR