Zeynep Altıok: Irkçılığın, ayrımcılığın varacağı nokta yeni katliamlardır

Zeynep Altıok: Irkçılığın, ayrımcılığın varacağı nokta yeni katliamlardır

CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın Maraş Katliamıyla ilgili açıklaması şöyle:Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Maraş Katliamının üzerinden 38 yıl geçti. Resmi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'nın Maraş Katliamıyla ilgili açıklaması şöyle:

Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Maraş Katliamının üzerinden 38 yıl geçti. Resmi rakamlara göre 111 insanımız öldürüldü, 1000’in üstünde insanımız yaralandı. 550 ev, 290 iş yeri yakıldı ve yağmalandı. Maraş Alevi toplumunun önemli bir bölümü göç etmek zorunda kaldı veya göçe zorlandı. Maraş Katliamı kinin, nefretin, değerler üzerinden yeniden üretilen siyasetin, düşmanlığın, hedef göstermenin ağır bir sonucu olarak utanç tarihimizde yerini aldı. Katliamda sorumluluğu bulunanlar ya cezalandırılmadı ya da hafif cezalarla kurtuldu. Tıpkı Sivas Katliamının avukatlarının siyasette ve bürokraside yükselmeleri gibi, Maraş Katliamında sorumluluğu bulunanlar da aynı şekilde yükseldi, siyaset ve bürokraside paye aldı. Ne yazık ki bundan 38 yıl önce Alevi toplumuna yönelik kullanılan ayrımcı dil, nefret söylemi bugün de iktidar partisi eliyle varlığını aynı şekilde muhafaza ediyor. Alevi toplumu canlı yayınlara çıkan, üniversitelerde kürsü verilen, gazetelerde köşe yazdırılan insanlar tarafından açıkça tehdit ediliyor, hedef gösteriliyor. Anmalar yasaklanıyor, kentlere giriş yasakları konuyor.

Bugün Alevi toplumunun eşit yurttaşlık mücadelesi siyasal iktidarın tekçi ve gerici zihniyetinin saldırısı altında. Dün iktidarla terörist bir yapının kurduğu ittifak kamudaki, yargıdaki, ordudaki Alevi yurttaşlarımızı fişlemekle meşgulken, bugün siyasal iktidar mülakatlar aracılığıyla Alevi yurttaşları kamu kurumlarının önünden bile geçirmemeye özen gösteriyor. Okullarda siyasal iktidarın yöneticileri, seçtikleri kitapları, ekledikleri dersleri, dayattıkları müfredatlarıyla yürütülen gerici ve çağdışı eğitim, en çok Alevi çocukların üzerinde baskısını hissettiriyor. Yaratılan bu tablo, kültürsüzlüğün, duyarsızlığın, anlayışsızlığın, hoşgörüsüzlüğün de başlangıç noktasıdır. Ülkemizin kindar ve dindar nesillere değil, inancını kendi içinde yaşayan, çağdaş, demokrat, laik, özgürlükçü, üretken, nitelikli nesillere ihtiyacı var. Türkiye’yi düze çıkaracak nesiller böyle nesillerdir. Siyasal İslam neferleri gibi yetiştirilen küçücük çocuklarımız, propaganda videolarıyla elçilik önlerine gönderilen gençlerimiz, seferberlik çağrılarıyla galeyana getirilen, her türlü dini ve milli değerler üzerinden manipülasyona açık tutulan yurttaşlarımız, silahlanma çağrısı yapan siyasetçiler ve kamu yöneticilerimiz; Türkiye’nin barış içinde bir arada yaşama iradesine katkı değil zarar vermekte.

Televizyon ekranlarından, gazete köşelerinden, sosyal medya kanalları üzerinden empoze edilen düşmanlığın, ırkçılığın, ayrımcılığın varacağı nokta yeni katliamlardır. Türkiye türlü çeşit terör örgütlerinin hedef tahtasında her gün şehitler verirken, kent meydanları savaş meydanlarını andırırken daha fazla düşmanlık tetiklemenin kimseye bir faydası olmayacaktır. Bu çerçevede en acil ve en yakıcı ihtiyacımız toplumsal barış ve kardeşliktir.

Maraş Katliamında öldürülen yurttaşlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, ülkemizde yeni katliamların yaşanmaması adına siyasal iktidarı ve tüm toplum kesimlerini söylem ve eylemlerinde sağduyuya davet ediyorum.

Politika