Ziraat Bankası, Demirören ve Kemer Country…

Ziraat Bankası, Demirören ve Kemer Country…

Demirören Grubu'nun Kemer Country arazileri kredi karşılığında Ziraat Bankası'na ipotek ettirilmişti.

Borç ödenmeyince parseller Ziraat Bankası'na geçti. Bakanlığın arazileri yapılaşmaya açan yeni imar planını mahkeme iptal etti. Ziraat, İBB'den konut imarı istedi ancak olumsuz yanıt aldı. 366 milyon dolar değer biçilen gayrimenkullerde bugün sadece spor yapmak mümkün...

SÖZCÜ’nün haberine göre; Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği Kemer Country’de Demirören Grubu’na ait olan arazilerle ilgili sürecin detaylarına sözcü ulaştı:

* Demirören Holding'e ait Kemer Country projesi içerisinde yer alan yaklaşık 31.5 hektarlık Özel Spor Alanı’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2018 günü askıya çıkan plan ile imar plan değişikliği yapıldı.

* 315 bin metrekarelik özel spor alanı, 2 katlı konut, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol alanına dönüştürüldü.

* Planda, bu alanın 203 bin 664 metrekaresi konut alanı, 2 bin 838 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis alanı, 561 metrekaresi ticaret alanı, 84 bin 212 metrekaresi yeşil alan, 24 bin 10 metrekaresi ise yol alanı olarak ayrıldı.

* Kemer Country sakinleri söz konusu karara dava açtı. 25 Aralık 2019 tarihinde alınan kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verildi. Yürütmeyi durdurma kararı yetki unsuru yönünden alındı.

* Plan değişikliği öncesinde 2018 yılının Haziran ve Ağustos ayında Demirören Holding, söz konusu parselleri ipotek ettirerek Ziraat Bankası'ndan kredi kullanılmıştı. 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığından ipotek ettirilen parseller, Demirören kredi borcunu ödemeyince Ziraat Bankası’na geçti.

09b02cd2-7fb4-4bad-b38a-167a658e5615.jpeg

 

İBB ESKİ PLANLARI İŞARET ETTİ

* Mahkeme kararının ardından arazi plansız kalınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Göktürk Mahallesi Kemer Country Yerleşkesi İçinde Yer Alan Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı çalışmasına başladı.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü 31 Mart 2020 tarihinde hazırladığı raporda, yeni hazırlanacak planda 19 Haziran 2003 tarihinde onaylı 1/5000 ölçekli Göktürk Nazım İmar Planı ile yine aynı tarihte onaylanan 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı’na uyumlu olmasını istedi.

* Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ise 24 Ağustos 2020 tarihli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan planın yetki unsuru yönünden iptal edildiğini belirtilerek teknik ve kullanım hakkı yönünden dava edilmediğine dikkat çekti.

İBB MECLİSİ ZİRAAT’İN TALEBİNİ REDETTİ

* Bakanlığın hazırladığı planların olduğu gibi İBB tarafından kabul edilmesini isteyen Ziraat Bankası, özetle parsellerin konut imarlı hale getirilmesini talep etti.

* İstanbul Büyükşehir belediye Meclisi İmar Komisyonu ise Kemer Country Yerleşkesi içinde yer alan muhtelif parsellerde 2003 yılında hazırlanan plan şartlarına dönülmesini uygun gördü. Yani golf sahalarına imar planıyla inşaat izni veren düzenlemeye ilişkin Ziraat Bankası’nın talebini reddetti.

* İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 11 Kasım 2020 tarihli 2. birleşiminde okunarak, oybirliği ile kabulü kararlaştırıldı. Böylece, arazi üzerinde gerçekleştirilen rant operasyonu başarısız oldu İBB Meclisi spor alanlarını yapılaşmaya açan plan teklifini kabul etmedi.

ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARDILAR

* Ziraat Bankası'nın karşılığında milyarlarca lira kredi verip devir aldığı arazileri 20 Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden e-ihale usülü satışa çıkardı. Kemer Country sakinlerinin itirazı üzerine ilanlar kaldırıldı ve satış durdu. İlanlara göre, 21 adet arsanın toplam muhammen bedeli 366 milyon dolardı. Söz konusu ilanlarda bazı parsellerin konut imarlı olduğu belirtilmişti. Gerçekten de o tarihte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle spor alanlarına konut imarı verilmişti. Ancak bugün gelinen noktada araziler spor alanı olarak görünüyor. Dolayısıyla söz konusu alanlarda villa yapılamayacağı için gayrimenkullerin değeri düşmüş oluyor.

 

GENEL