Ziya Selçuk çift maaşı "Yasalara uygun" diyerek savundu

Ziya Selçuk çift maaşı "Yasalara uygun" diyerek savundu

Kamuda tasarruf dönemi başlayacağı söylenirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çift maaş tartışmalarıyla ilgili soru önergesine İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in “yasalara uygun” yanıtını gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) yönetim ve denetim kurulu üyelerinin çift maaş alıp almadıkları ile ilgili soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in “yasalara uygun” yanıtını gönderdi.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. İLKSAN’a ilişkin iddiaların doğru olup olmadığını soran Köksal, şu sorulara yanıt aramıştı:

“İLKSAN'ın yönetim kurulu başkanının maaşı 19.781,30 TL, yönetim kurulu üyelerinin maaşı 14.129,50 TL ve denetim kurulu üyelerinin maaşı 8.477,70 TL olduğu doğru mudur? Ayrıca yönetim kurulu üyesi olan öğretmenlerin bu maaşların yanı sıra öğretmen maaşlarını da aldıkları, yani çift maaş aldıkları doğru mudur? Doğru ise yaklaşık 450 bin öğretmenin yoksulluk sınırının altında geçim mücadelesi verdiği ve öğretmenlerimizin birçok ekonomik sıkıntı ile boğuştuğu ülkemizde İLKSAN'ın yönetim kurulu başkan ve üyelerinin bu şekilde maaşlar alması hakkaniyete uygun mudur?”

ANKA'dan Mehtap Belen'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Köksal’ın; İLKSAN’a yönelik çeşitli iddialara ilişkin soru önergesine, İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek’in verdiği bilgilerle yanıt verdi.

Yanıt ise şöyle:

“İLKSAN Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyeliğine seçilen ve Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre çalışan kişiler, 657 Sayılı Kanun gereği yüklendikleri devlet memuriyeti hizmet ve görevlerini aralıksız olarak ifa ettiklerinden dolayı memuriyete ilişkin maaşlarını almaktadırlar. Diğer taraftan kanun ve ana statü gereğince sandık yetkili organlarına seçilmek sureti ile Yönetim ve Denetim işlerini yüklenen bu kişilere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 394. maddesi hükümleri gereği Genel Kurul kararı ile belirlenen ‘aylık huzur hakkı ücreti’ ödenmektedir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 10.05.2010 tarih, 2010/5400 Esas ve 2010/5060 Karar sayılı içtihadında, huzur hakkı ödemelerini; ‘o dönemde çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık, genel kurul kararları ile belirlenen ve yöneticilere genellikle aylık olarak ödenmesi kararlaştırılan bir meblağdır’ şeklinde tanımlamış olup bahse konu aylık huzur hakkı ödemeleri, sandığımızın kuruluş tarihinden bu yana aynı usul ve esaslarla, yasalara uygun.”

Etiketler :