4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

4. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, hukuk reformunun, "yapıyorum" demekle gerçekleşecek basit bir şey olmadığını, en başta yargının yapısı, işleyişi, kaynakları, yetkinliği ve kapasitesinin çağdaş seviyeye getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan 4. Yargı Paketi Teklifi'nde "çocuğun cinsel istismarı" suçunda tutuklama yapılabilmesi için somut delil şartı getirildiğini belirten Erel, " Somut delil konusunun tekrar ele alınacağı konusunda duyumlarımız var. Hükümet, komisyon, Meclis derhal gereğini yapmalı ve somut delil şartını tekliften çıkarmalıdır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'yla son derece önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, "4. Yargı Paketi'yle yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, hukuki öngörülebilirdik ve şeffaflığın geliştirilmesi, kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, özgürlük ve güvenliğiyle özel hayatının korunmasında daha etkin adımlar atılması ve insan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlarına yönelik olarak belirlenmiş olan faaliyetler hayata geçirilmektedir." diye konuştu.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıl içerisinde hayata geçirilmiş olacağını kaydeden Bülbül, "Yapılan bu çalışmaların reform olarak kabul edilmemesi, küçümsenmesi, karalanması veya hükümsüzleştirilmeye çalışılması hiçbir şekilde iyi niyetli ve samimi olarak görülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, "Bu kapatma davası da diğer davalarda olduğu gibi siyasi bir davadır, hukuki değildir kesinlikle. Tehdit ve şantaja dayalı bir kampanya sonucunda açılmıştır bu dava. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'in başlattığı kampanyayı iktidar ortakları büyük bir heyecanla devam ettirmiştir." görüşünü paylaştı.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek ise teklifte olumlu karşıladıkları düzenlemeler olduğunu, ama bu düzenlemelerin, yargının sorunlarını çözmediğini ve esaslı değişiklikler içermediğini iddia etti.

Bu tekliflerin "reform" olmadığını söyleyen Zeybek, "Yargının sorununu çözecek düzenlemeler getirin, biz de destek olalım, bu yargının sorunlarını hep birlikte çözelim." ifadesini kullandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun değiştirilmesi gerektiğini savunan Zeybek, "Gerçekten adil yargılama için Hakimler ve Savcılar Kurulunu ayırmak zorundayız. Yani iddia makamı ile karar makamını ayıramazsak, biz asla adil yargılamayı gerçekleştiremeyiz, bu ayrılmak zorundadır." dedi.

- "Yasama, yürütme ve yargı arasında kuvvetler ayrılığı caridir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin, "Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi", İnsan Hakları Eylem Planı'nın ise "Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye" vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, "Hem strateji belgesi hem de eylem planının hazırlanması süreçlerinde, gerçekten katılımcı bir anlayış benimsenmiş; bu kapsamda uygulama, yüksek yargı, hakim, savcılarımız, avukatlarımız, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve birçok paydaşla bu hususlarda görüş alışverişinde bulunulmak suretiyle bu düzenlemelere yer verilmiştir." diye konuştu.

Türk milleti adına karar veren tarafsız ve bağımsız yargı mercilerinin, değerlendirmelerini yaptığını ve Anayasa, ilgili kanunlar, ilgili mevzuatlar çerçevesinde ve vicdani kanaatleri doğrultusunda kararlarını verdiğini kaydeden Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla, bu manada en ufak bir tereddüt söz konusu değildir ve olamaz. İlk derece mahkemesinden istinafa, istinaftan Yargıtay'a kadar bütün hak arama yolları, usulleri net bir şekilde ilgili mevzuatta belirlenmiştir. Bu noktada gerçekten Türk yargı sistemi kendi içinde, kendi denetimini de yapmak suretiyle ilgili mevzuat ve vicdani kanaatleri doğrultusunda, hiçbir kişiden veya kurumdan emir almaksızın, hiçbir yerden talimat almaksızın doğrudan milletten, doğrudan Anayasa ve kanunlardan ve vicdani kanaatleri doğrultusunda kendi kararlarını oluşturmaktadır. Bunun dışındaki ithamların gerçeklikle hiçbir ilgi ve alakası yoktur."

- "19 yıldır siz neredeydiniz?"

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nın kamuoyuyla paylaşıldığını anımsatarak, "19 yıldır siz neredeydiniz? 19 yıldır adaleti öldürdüğünüzde, hukuk devleti yerine parti hukukunu, tek adam hukukunu inşa ederken siz neredeydiniz? 19 yıldır insan haklarıyla ilgili olağanüstü ihlaller yaşanırken siz neredeydiniz? Bütün bu olumsuzlukları bu ülkeye yaşatan Adalet ve Kalkınma Partisi, şimdi bu tür güzelliklerle halkın karşısına çıkmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt da teklifte yer alan düzenlemelerle ilgili bilgi vererek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde vizyon olarak 'Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi' vurgulanmıştı. İnsan Hakları Eylem Planı'nda 'Özgür birey, güçlü toplum ve daha demokratik bir Türkiye' vizyonu ön plana çıkarılmıştı. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde gösterilen amaç ve hedefler doğrultusunda, İnsan Hakları Eylem Planı'nda belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirme noktasında çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından CHP milletvekilleri teklifin tümü üzerinde görüşmelerin devamı için önerge verdi. Önergenin oylanmasından önce CHP milletvekilleri yoklama talep etti.

Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşime ara verdi. Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Akar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Etiketler :