AK Partili belediyeden KADEM’e iki ayrı bina!

AK Partili belediyeden KADEM’e iki ayrı bina!

Sayıştay Başkanlığı tarafından 2020 yılı Denetim Raporu yayınlandı.Yayınlanan raporda, AK Partili Balıkesir Belediyesi tarafından bedelsiz şekilde Kadın ve Demokrasi Derneği’ne (KADEM) iki ayrı binanın verildiğini tespit edildi.

Sayıştay’ın mevzuata ve hukuka aykırı bulduğu bulguları açıkladığı raporda, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına tapuda kayıtlı olan taşınmazların envanterinin yapılmadığı, taşınmazların değer olarak takibinin kayda geçmediği belirtildi.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre taşınmazlar, değer olarak kayıt ve takip edilmesi, maliyet bedeli belirlenemeyenlerin ise rayiç değer üzerinden kayıtlara alınacağı hükmü mevcuttur. Ancak Balıkesir Belediyesi’nin denetiminde, taşınmazların değer olarak takibinin kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, belediye envanter ve kayıt işlemlerine ilişkin bir çalıştırma gerçekleştirmemiş, 2020 yılı bilançosu ve Maddi Duran Varlıklar Hesap grubu açısından güvenilir bilgi sunma olanağını ortadan kaldırmıştır.

İlgili belediyenin muhasebe kayıtlarındaki gelir tahakkuk tutarları ile gelir servisinden alınan tahakkuk tutarları arasında uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Muhasebenin gereği olan bu işlemin yapılmamış olması mali tabloların gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.

İhalesiz ve süresiz kullanım

Kiralarda sözleşme süresi başlıklı kanunda taşınır ve taşınmazların ihalesiz kullanımı yada 10 yıl süreden fazla kiraya verilmesi yasaktır. Raporda, toplu taşıma hatlarının ihale ile verilmesi gerekirken, 2217 adet minibüsü hukuka aykırı şekilde ihalesiz ve süresiz kullandırılmıştır.

Devredilemeyecek mülkiyetler ihalesiz belediye şirketlerine verildi

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50’sinden fazlasına ortak olan şirketlere dahi ihalesiz olarak devri mülkü olmayan yerlerin, yapılan incelemede belediyeye bağlı şirketlere devrildiği tespit edildi.

91 adet taşınmaz ihalesiz kullandırıldı

Belediyeye ait 91 adet taşınmazın, ihale ile kullanılması usulü yerine mevzuatta yeri olmayan ‘işgaliye sözleşmesi’ ile kullandırıldığı görüldü.

Dernek ve vakıflara onay olmadan taşınmaz tahsil edildi

Belediyeye ait 2 binanın KADEM’e tahsis edildiği tespit edildi. Sayıştay Raporunda “Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait;

Atatürk Mahallesi …’deki taşınmazların KADEM’e (Kadın ve Demokrasi Derneği), mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait; Atatürk Mahallesi … adresindeki taşınmazların KADEM’e sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 3 yıl süreyle tahsis edildiği” ifadeleri yer aldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci madde hükmüne göre söz konusu projeler için taşınmaz tahsis edilirken, belediye meclisi kararı alınmalı ve tahsisin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile gerçekleşmesi gerekmektedir” denildi.

Ancak raporda, ilgili yerlerin tahsili için Bakanlık tarafından izin alınmadığı tespit edildi.

Kamuoyuna açıklanması gereken raporlar açıklanmadı

Yapılan incelemede;

  • İhtisas komisyonlarının raporlarının,
  • Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımların, sağlanan teşvik ve
  • desteklerin,
  • Meclis tarafından oluşturulan denetim komisyonunca hazırlanan raporlar ile
  • yürütülen iç ve dış denetim raporlarının sonuçlarının

Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde yer almadığı tespit edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika