Akademisyen, yazar ve sanatçılardan insanca yaşam bildirisi!

Akademisyen, yazar ve sanatçılardan insanca yaşam bildirisi!

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde aralarında gazeteci, yazar, akademisyen ve sanatçılarında olduğu 805 yurttaş, 'onurlu, huzurlu, güvenli yaşam hakkı' için bildiri yayımladı

 

Birleşmiş Milletler Tarafından kabul edilen ve 1948 yılından beri her yıl kutlanan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bu yıl aralarında müzisyen, yazar, akademisyen ve gazetecinin de olduğu 805 yurttaş, 'insanca' yaşam için bir bildiri yayımladı.

Bildiri ve imzacılar şöyle:

''Onurlu, huzurlu, güvenli bir yaşam talep ediyoruz! Bu topraklar üzerinde yaşayan ayrımsız herkesin ortak özlemi ve talebi: Aşımızın, işimizin, sağlığımızın güvence altında olduğu, adil, özgür, barışçı bir ortamda onurlu, huzurlu bir yaşam sürdürebilmek. Virüs salgınının ekonomik, siyasal, toplumsal krizi daha da ağırlaştırdığı bu günlerde, özlediğimiz ve hakkımız olan insanca yaşama kavuşabilmek için yeni bir toplum tasavvuru ve köklü bir zihniyet değişimi gerekiyor. Tek adam rejiminin bu kabiliyette olmadığı, yeni bir hikâye yazamayacağı gibi ülkeyi içine sürüklediği çöküşten çıkaramayacağı her geçen gün daha açık bir şekilde görülüyor. İktidar odaklarının son zamanlarda dillendirdikleri “reform” söylemlerine ilişkin tartışmalar karşısındaki saldırgan tepkileri, söylemlerinin ne yazık ki oyalama ve aldatmacaya dönük olduğunu, her şeyin ötesinde mevcut rejimin otoriterlikten totaliterliğe evrilmesini kendi beka’larının teminatı olarak gördüklerini bir kez daha kanıtladı.

Bizler, ilk ve öncelikli adımlar olarak;

• Ayrımcı salıverme düzenlemeleri yerine özellikle siyasîleri içerecek bir af çıkarılmadan,

• Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen tutsaklıkları sürdürülen muhalif aydınlar, siyasetçiler özgürlüklerine kavuşturulmadan,

• HSK yeniden yapılandırılmadan, yargının yürütmeden bağımsızlığı sağlanmadan,

• Keyfi ve mesnetsiz KHK’larla mağdur edilen binlerce kişi gasp edilmiş haklarına kavuşturulmadan,

• Milyonlarca seçmenin iradesini hiçe sayan kayyım uygulamalarına son verilip seçilmişler görevlerine iade edilmeden,

• Kadınların kazanılmış haklarına yönelik saldırılar derhal durdurulmadan ve eşitlikçi yasalar uygulanmadan- ki İstanbul Sözleşmesi bunun için temel bir referanstır-,

• Doğal varlıkların ve çevrenin rant uğruna talan edilmesinin önüne geçilmeden, bu varlıklar halkın temel ihtiyaçlarına yöneltilmeden , insanın da parçası olduğu doğayı tahrip eden ve edecek olan verilmiş tüm ruhsatlar ve çılgın projeler iptal edilmeden, hiçbir reform söyleminin inandırıcı olamayacağını ve hiçbir soruna çözüm getiremeyeceğini ifade ediyoruz. Sorunların dağ gibi büyüdüğü bu günlerde; geleceğe güvenle bakacağımız, onurlu ve huzurlu ortak yaşam hakkımızı talep ediyor ve diyoruz ki:

• İnsanca onurlu yaşamın ön şartı her bireyin aş, iş, asgarî gelir sahibi olmasıdır. İnsanların sağlık, barınma, eğitim hakları devlet tarafından güvence altına alınır ve maliyeti bütçede gerekli düzenlemelerle iktidarlarca karşılanır.

• Ayrımsız bütün etnik kimliklere, bütün din, mezhep ve inançlara /inançsızlara, dillere ve kültürlere her alanda eşit hak ve koruma sağlamak devletin görevidir. Bu ülkede yaşayanlar kimliklerinden, düşüncelerinden, farklı aidiyetlerinden, farklı yaşam biçimlerinden bağımsız olarak yasalar karşısında ve toplumsal alanda eşittirler. Özgürlük ve eşitlik ortak yaşamın tesisinin ve toplumun yeniden “biz” olmasının önkoşuludur.

• Demokratik katılım ortak yaşamın ve ortak bir gelecek inşa edebilmenin teminatıdır. Halkın istisnasız her kesiminin kendisini her şekilde eşit ve özgürce ifade edebilmesi, örgütlenebilmesi, yönetime katılabilmesi için demokratik katılım mekanizmaları güvence altına alınmalıdır. Bugün içinde bulunduğumuz kritik eşikte gelecek için umudu canlı tutmaya ve büyütmeye çok ihtiyacımız var. 82 milyonun eşit haklarla özgür yaşayabilmesi için halkın ortak talepleri çerçevesinde Meclis’te temsil edilsin edilmesin hiçbir muhalefet partisini, hiçbir demokratik güç odağını dışarıda bırakmayan; kadın hareketinden çevre hareketine, esnaf derneklerinden tarım kooperatiflerine, sendikalardan meslek kuruluşlarına, sivil topluma, hak ve adalet platformlarına kadar memleketin dört bir köşesinde yanan çoban ateşlerinin sesi olacak bir demokrasi ittifakının, halkın onayını ve kitlesel desteğini alarak, arayış içindeki milyonlara umut olacağına inanıyoruz. Bu başarıldığında halk gördüğü ışığa yönelecek, ülkemizin düze çıkması için o umudu yaratanlara destek verecektir. Demokratik muhalefetin bu cesareti göstermesini, görev ve sorumluluğunu yüklenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ittifakını oluşturmak için hızla cesur bir adım atmasını bekliyoruz.

10 Aralık 2020"

İMZALAR – 805 YURTTAŞ A. Demet Aşkın - Tıp Doktoru, Abbas Karakaya - Yazar/Seslendirmeci, Abdilkadir Ertekin, Abdo Yılmaz - Emekli Mühendis, Abdullah Çakır - İş İnsanı, Abdullah Demirbaş - Sur Eski Belediye Başkanı, Abdullah Gökdağ - Emekli İmam/Hatip, Abdullah Karakuş - Yük. Lisans Öğrencisi, Abdullah Keskin - Yayıncı, Abdullah Öncül - Urfa Barosu Bşk., Abdullah Aydın - Öğretmen, Abdullah Aysu - Tarım Uzmanı/Yazar, Abdurrahman Özpehlivan, Abdurrahman Öztürk - Avukat, Abdülbaki Erdoğmuş - Eski Milletvekili, Abdülhakim Daş - Doğu Güneydoğu Der. Plt. Bşk, Adalet Dinamit, Adil Okay, Adnan Bağcı - Mali Müşavir, Adnan Genç - Gazeteci/Haberci, Adnan Gündoğan - İş Güvenliği Yöneticisi, Adnan Özveri, Adnan Vural - SES Sağlık Emekçisi, Ahmet Akşit - Tarihçi, Ahmet Aykaç - Emekli Akademisyen, Ahmet Bal - Emekli, Ahmet Bozloy - Emekli Medya Direktörü, Ahmet Çakmak - Akademisyen, Ahmet Cihan - Avukat, Ahmet Dindar - Avukat, Ahmet Doğan - Mühendis, Ahmet Erdem - Öğretmen, Ahmet Gürgören - İşsiz, Ahmet Kardam - Yazar, Ahmet Özer - Akademisyen, Ahmet Telli - Şair, Ahmet Türk - Siyasetçi, Ahmet Güneştekin - Ressam, Ahmet Kuzik - Fotoğrafçı, Ahmet Özmen - D.bakır Barosu Eski Bşk., Ahmet Ümit - Yazar, Ahmet Faruk Ünsal - Eski milletvekili, Ahmet Hulusi Kırım - Avukat, Ahmet Özdemir Aktan - Akademisyen, Ahmet T. Ural - Mühendis, Akın Atalay - Avukat, Akın Atauz - Kent bilimci/Aktivist, Akın Birdal, Alaattin Yüksel - Eski Milletvekili, Alev Er, Ali Akel - İş İnsanı, Ali Baş - Mühendis, Ali Demiralp - Mühendis, Ali Kulçay - Emekli Mühendis, Ali Mirzaoğlu - Emekli Sendikacı, Ali Özerk - Mimar, Ali Rüzgar - Mimar, Ali Şahin - Yapım Koordinatörü, Ali Çağan - Ozan, Ali Kaşıkçı - Hukukçu, Ali Nesin - Matematikçi, Ali Arif Cangı - Avukat, Ali Ekber Kaypakkaya, Ali Haydar Çavuş - Matbaacı, Ali Haydar Konca - Eski Bakan, Ali Haydar Ben - DEDEF Genel Başkanı, Ali İbrahim Tutu - Eski Milletvekili, Ali Kemal Özbiçer, Ali Naci Demiral - Emekli Mühendis, Ali Rıza Ası - Emekli İş İnsanı, Ali Rıza Baloğlu - Bilgisayar Uzmanı, Ali Rıza Şimşek - Yayıncı, Ali Türker Ertuncay - TV Program Yapımcısı, Alican Uzun - İş İnsanı, Alkan Çiçek, Arif Mardin - Akademisyen, Armağan Kargılı - Gazeteci, Artin Yasulkal - Serbest, Askeri Tanrıkulu - İst. Diyarbakırlılar Der. Bşk., Aslan Demiral - TATOSDER Bşk., Aslı Erdoğan - Yazar, Ateş Aktaş - Emekli, Ateş Akyurtlu - Akademisyen, Atilla Ansal - Akademisyen, Attila Tuygan, Avni Atam - Y. Mühendis, Avni Kalkan, Avni Kaya - Akademisyen, Aydın Aydoğan - Aktivist, Aydın Deniz - Gazeteci, Aydın Engin - Gazeteci/Yazar, Aydın Erdoğan - Avukat, Ayfer Hortaçsu - Akademisyen, Ayfer Sargın - Emekli Memur, Ayhan Ergenç - Tekstilci/DGD Plt. Sözcüsü, Ayhan Erkman - Yazar, Ayhan Tural - İşçi, Aykan Erdemir - Akademisyen, Ayla Türksoy - Gazeteci, Ayla Tokmak - Modelist, Aylin Tunçer - Arkeolog, Aysen Altınel - Emekli Fransızca Okutmanı, Aysun Hankuet, Ayşe Batumlu Kaya, Ayşe Cemal, Ayşe Erzan - Fizikçi, Ayşe Güngör - Eğitimci, Ayşe Baykal - İngilizce Öğretmeni, Ayşe Gözen - Akademisyen, Ayşe Hür - Tarihçi/Yazar, Ayşe Önal - Gazeteci/Yazar, Ayşe Öncü - Akademisyen, Ayşe Berrin Ağaran - Akademisyen, Ayşe Fidan Türkent - Emekli Okutman , Ayşegül Devecioğlu - Yazar, Ayşegül İyidoğan, Ayşın Ekinci - Turist Rehberi, Ayşin Hangül - Mali Müşavir, Ayten Eren - Diş Hekimi, Aziz Aygün - İşçi, Babür Pınar, Bahadır Altan - Pilot, Bahadır Çakıroğlu - Öğretmen/İşsiz, Bahise Pirim - Emekli Sendikacı, Barış Ulus - Görüntü Yönetmeni, Barış Trak - İnş. Mühendisi/Mimar, Barış Yavuz - Avukat, Baskın Oran - Akademisyen, Bayram Arslan - Emekli, Bayram Atakul - Emekli, Bayram Erzurumluoğlu - Akademisyen, Bedrettin Günay - Emekli İmam/Hatip, Begüm Yavuz - Emekli Halkla İlişkiler, Bektaş Şarklı - G.Antep Baro Bşk., Berk Can Konuş - Öğrenci , Berkay Erkan - Emekli, Betül Koca - Öğretmen, Beydağ Tıraş Öneri - Avukat, Beyhan Sunal - Öğrenci Danışmanı, Bilal Kılıç - İşçi, Binnaz Toprak - Akademisyen, Bulduk Sarı - Öğretmen, Burak Kalpaklıoğlu - İşçi, Burhan Sönmez - Yazar, Burhanettin Kaya - Psikiyatr, Bülend Tuna - Mimar, Bülent Atamer - Mühendis, Bülent Şık - Gıda Mühendisi/Akademisyen, Bülent Ant - Mühendis, Bülent Felekoğlu - Tarihçi/Yazar, Bülent Tekin, Cabbar Barış - Şirvan Dernekleri Fed. Bşk., Cahit Kırkazak - Avukat, Cahit Lomen - Makine Mühendisi, Can İzar - Taş Ustası, Candan Göksenin - B.M Emekli Memur, Cavlı Çulfaz, Celal Fırat - Alevi Der. Fed. Gn. Bşk., Celal Meral - Matbaacı, Celal Ünsal - Emekli, Celalettin Can - Gazeteci/Yazar, Cem Doğan - Akademisyen, Cem Özdemir - Alman Parlementosu MV, Cemil Turan - Öğretmen, Cengiz Arın - Akademisyen, Cengiz B. Toygür - Kimya Mühendisi, Cengizhan Güngör - Emekli, Cenk Tahmisçioğlu - Mühendis/Yönetici, Ceren Şengül - Doktor, Ceren Kahraman Bereket - Mimar, Cevat Keskin - Hukukçu, Cevher Bilgin - Emekli İnş., Ceyhun İrgil - 25 26. Dönem Milletvekili, Cihan Yiğin, Cihan Aydın - Diyarbakır Baro Başkanı, Cihan Şenoğuz - Emekli, Cihan Uzunçarşılı Baysal - Bağımsız Araştırmacı, Coşkun Üsterci - İktisatçı, Cuma Boynukara - Tiyatro Yazarı, Cuma Coşan - Bismil Der. Bşk., Cumali Uyan - Gazeteci, Cüneyt Batur - Öğretmen, Cüneyt Ozansoy - Akademisyen, Çiğdem Koç - Avukat, Danende Zeynep Alpar - Çevirmen, Delal Seven Gibbs - Öğretmen, Demet Parlar - Tıp Doktoru, Deniz Erdoğdu - Tıp Doktoru, Deniz İlgün - İş İnsanı, Deniz Cankoçak - Muhreç Uzman, Deniz Nazlım - Gazeteci, Derya Tolgay - Tasarımcı, Devin Bahçeci - Stratejik İletişim Uzmanı, Dilek Demir - Modelist/Stilist, Dilek Dindar - Gazeteci, Dilek Gökçin - Yönetmen, Dilsa Deniz - Akademisyen, Dizdar Aytek - Mali Müşavir, Doğan Bermek - Mimar/Sivil Haklar Savunucusu, Doğan Bozcuk - Mühendis/Şirket sahibi, Doğan Konuk - Mimar, Doğan Özgüden - Gazeteci/Yazar, Doğan Özkan - Yazar, Ecevit Ceylan - Silvanlılar Der. Bşk., Edip Yüksel - Akademisyen, Efe Engin - PSAKD İnanç Kurulu, Ekin Duru - Çevirmen, Ekrem Baran - Mele, Elçin Aykaç - Psikolog, Emel Kurma - Koordinatör, Emel Uzman - Emekli, Emin Çeşmebaşı - Saydan, Emine Erdem - Öğretmen, Emine Yüzgeç - Öğretmen, Eminenur Diler - Takı Tasarımcısı, Emir Ali Türkmen - Yayıncı, Enes Atilla Pay - Mimar, Enver Karabey - Emekli İmam, Erbil Coşkuner, Ercan Belge - Muhasebeci, Ercan Fadır - Yerel Yönetimler Uzmanı, Ercan Geçmez - Hacı B. Veli Ana. Kül. V. Gn. Bşk., Ercan İpekçi - Avukat, Erdal Aydemir - Esnaf, Erdal Dalgıç - Şair, Erdal Doğan - Avukat, Erdal Karayazgan - Mühendis, Erdal Kılıçkaya - Avr. Alevi Konf. Gen. Sekreteri, Erdal Yıldırım - Yazar, Erdem Vardar - Yüksek Mühendis, Erdoğan Aydın - Tarihçi/Yazar, Erdoğan Kahyaoğlu - Yazar, Ergin Avcı - Muhreç Öğretmen , Ergin Cinmen - Avukat, Ergün Eşsizoğlu - Emekli, Erol Çırak - Mali Müşavir, Erol Kızılelma - SODEV Eski Başkanı, Erol Özkoray, Ersin Kalaycıoğlu - Akademisyen, Ersoy Yıldırım, Ertan Zereyak - Akademisyen, Ertuğrul Günay - Kültür Eski Bakanı, Ertuğrul Işık - Mühendis, Esat Korkmaz - Yazar, Eser Karakaş - Akademisyen, Esin Gürel - Emekli, Esin Yılmaz - Öğretmen, Esmahan Aykol - Yazar, Esra Koç - Mühendis, Esra Mungan - Akademisyen, Esra Çiftçi - Gazeteci, Eşber Yağmurdereli, Eşref Erdem - Eski milletvekili, Eşref Dağ - Yaşam Savunucusu, Evren Altıner - Hekim, Ezel Akay - Yönetmen, F. Ahmet Tamer, Fahrettin Şeker - Emekli İmam/Yazar, Fahrettin Ülgün, Faik Güleçyüz - Emekli, Fatih Balkan, Fatime Akalın, Fatin Kanat - İHD Ankara Şube Eşbaşkanı, Fatma Aytaç - Endüstri Mühendisi, Fatma İrier - Emekli, Fatma Karakaş Doğan - Akademisyen, Fatma Bostan Ünsal, Fatoş Tanyeri, Ferhat Yanık - Muhreç Polis, Ferhat Tunç - Müzisyen, Fethiye Çetin - Avukat, Fevzi Şahin - İşletmeci, Fevziye Aksoy - Mimar, Feyha Karslı, Feyyaz Kurşuncu - Çiftçi, Fırat Diyadin, Fikret Beğer - Gayrımenkul Danışmanı, Fikret Başkaya, Fikri Sağlar - Eski Milletvekili, Firdevs Güremen - Kimya Mühendisi, Fuat Akbaş - Sosyolog, Fulya Barutçuoğlu - Duyarlı Vatandaş, Funda Oral - Emekli/Çevirmen, Funda Türkeli - Kimya Mühendisi, Furkan Bahadır Demirhan - Öğrenci, Gabriel Agirman - Aktivist , Gani Kaplan - Pir S. Abdal Kültür Der. Gen. Bşk., Gaye Boralıoğlu - Yazar, Gençay Gürsoy - Akademisyen, Gökhan Kaya, Gökhan Özbek - Gazeteci, Göksal Çelik, Gökşin Sanlav - Esnaf, Gönül Koçtürk - Sigortacı, Gülder Değirmencioğlu - Emekli Bankacı, Gülhis Erdost, Gülnur Aksop - Emekli, Gülperi Kaya - Sosyal Pedogog, Gülser Öztunalı Kayır - Akademisyen, Gülseren Onanç, Gülsinem Tantekin - Sinema Tiyatro Teşrifatçısı, Gülsüm Postacı - Sosyal Medya Uzmanı, Gülşen Batur - Öğretmen, Gülşin Gürkan - Aktivist, Gülten Gülay - Akademisyen, Gülten Sönmez Seber, Günal Kurşun - Akademisyen, Güngör Şenkal, Günsel Aydoğdu - Öğretmen, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür - Emekli, Gürşenay Dalveren - Muhasebeci, Güven Güzeldere - Felsefeci, H. Cavit Sarıoğlu - İnş. Mühendisi/Mimar, Hacay Yılmaz, Hacer Ansal - Akademisyen, Hacı Orman, Hadi Cin - Avukat, Hakan Örmen - Biyokimya Uzmanı, Hakim Tokmak - MUŞDERFED Bşk., Haldun Açıksözlü, Halil Ergün - Sanatçı, Halil Savda, Halil İbrahim Yenigün - Akademisyen, Halim Bulutoğlu - İş İnsanı, Halis Ertaş - AMEDFED Bşk. Yrd., Halit Beşeli - Y. Mimar, Halit Erdem - Emekli Sendikacı/Metal İşçisi, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Özdalga - Yük. Müh. Ankara Eski MV, Haluk Yurtkuran - Turizmci/Yeşiller Partisi Kur. Üye, Hamza Bayındır, Hanife Yüksel, Hanna Beth Sawoce, Harika Günay Karataş - Avukat, Harun Gerizli - Asker, Hasan Arıcan, Hasan Cemal - Gazeteci/Yazar, Hasan Doğan - PSAKD İnanç Kurulu, Hasan Koç - Gümrük Müşaviri, Hasan Tanrıkut - Mersin Dersimliler Dernek Bşk., Hasan Ürel - Avukat, Hasan Öztoprak - Yazar, Hasan Şen - DEDEF Genel Sekreteri, Hasan Cevad Özdil - Mimar/Yazar, Hatice Kavran - Dil Bilimci, Hatice Salan - Öğretmen, Hatice Ulus Keskin - Öğretmen, Haydar Aygören - İş İnsanı, Haydar Ergülen - Yazar/Şair, Haydar Özdemir - Mersin Yenişehir Bld. Mec. Üyesi, Hayko Bağdat - Yazar, Hayri İnönü - Belediye Eski Başkanı, Hayri Zafer Korkmaz, Hekim Coşkun - Aktivist, Hıdır Çelik - Akademisyen, Hicri İzgören, Hikmet Enkür - Emekli Mali Müşavir, Hilal Küey - Avukat, Huri Özdoğan - Akademisyen, Hülya Gülbahar - Avukat, Hülya Kirmanoğlu - Akademisyen, Hülya Noack - Ev Kadını, Hürriyet Karadeniz - Emekli, Hüseyin Demirton - İHD Ankara YK, Hüseyin Esentürk - 78'liler Federasyonu YK, Hüseyin Gökoğlu - Emekli, Hüseyin Güzelgüz - Alevi Bektaşi Fed. Gen. Bşk., Hüseyin İnanç, Hüseyin Mat - Avrupa Alevi Birlikleri Konf. Bşk., Hüseyin Satı - İşçi, Hüseyin Sungur - Yazar, Hüseyin Aykol - Gazeteci, Hüseyin Yıldız - Emekli Öğretmen, Hüseyin Habip Taşkın, Hüsnü Öndül - Avukat, İ. Kuban Altıner - Akademisyen, İbrahim Akkurt - Akademisyen, İbrahim Sediyani - Gazeteci/Yazar, İbrahim Sümer - İşçi, İbrahim Yıldırım - Emekli, İhsan Eliaçık - İlahiyatçı/Yazar, İlhami Işık - Gazeteci/Yazar, İlhan Nebioğlu - Bankacı, İlkay Alptekin Demir - Emekli Tıp Doktoru/Çevirmen, İlke Çandırbay - Avukat, İlkut Uluğtuğ, İlter Sayın - Emekli Öğretmen, İlyas Şahin - Öğretmen, İnci Hekimoğlu, İnci Tuğsavul - Gazeteci/Yazar, İpek Karenfil - İşçi, İrfan Eroğlu - Akademisyen, İsa Altug - Tekstilci, İsa Ülker, İshak Bıdık - Ses Sanatçısı, İshak Kocabıyık - Tüm Emekli Sen. Gen. Sekreteri, İsmail Acar - Mühendis, İsmail Çınar - Emekli Sendikacı, İsmail Çolak - Kamu Emeklisi, İsmail Karadağ - Emekli Öğretmen, İsmail Özşahin, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmet Apak - Emekli, İsmet Kurt - Alevi Kültür Der. Gn. Bşk., İştar Gözaydın - Akademisyen, Jale Parla - Akademisyen, Jale Nejdet Erzen - Akademisyen/Ressam, Jean-Pierre Dopagne, Jülide Kural - Sanatçı, Jülide Tunakan - Öğrenci, Kadir Akın - Yazar, Kamer Konca - Kırtasiyeci, Kasım Yeter - Ressam, Kaysal Yeşiltepe - Emekli, Kayuş Çalıkman Gavrilof, Kazım Genç - Avukat, Kazım Gündoğan - Yapımcı/Araştırmacı, Kazım Engin - Araştırmacı Yazar, Kemal Acar - Arıcılık, Kemal Aytaç - Avukat, Kemal Polat - Mühendis, Kemal Ulaş - Iğdır İl Dernekleri Plt. Bşk., Kemal Yalçın - Yazar, Kemal Yazgan - Çiftçi, Kemal Akkurt - Avukat, Kemal Çiçek - Konyaaltı Alevi Der. YK Üyesi, Kenan Taş - Makine Mühendisi, Kıvanç Ersoy - Matematikçi, Koray Düzgören, Kuvvet Lordoğlu - Akademisyen, Latif Şimşek - Matbaacı, Latife Fegan - Emekli Muhasebeci, Levent Pişkin - Avukat, Levent Üzümcü, Lutfi Taylan Tosun - Çevirmen/Yazar, M. Ali Balta - DPT Eski Uzmanı, M. Ali Demir - Welg Medya Yöneticisi, M. Beşir Biçer - Kartal Silvanlılar Der. Bşk., M. Zeynep Taymas - Emekli İktisatçı , Macit Çopur - Emekli, Mahir Sayın - Sistem Mühendisi, Mahmut Alınak – Avukat, Mahmut Oğuzhan Gürkan - Öğrenci, Mair Kasuto - Emekli İş İnsanı, Makbule Altıntaş - Sivil Toplum Uzmanı/Ekonomist, Maya Arıkanlı Özdemir - İşletme Mühendisi/Sosyolog, Mazlum Çetinkaya - Şair/Yazar, Mazlum Çimen, Mehmet Akça - Öğretmen, Mehmet Aktürk - Elektronik Mühendisi, Mehmet Altinel - Müzisyen, Mehmet Betil - İktisatçı, Mehmet Güç - Gazeteci, Mehmet İnan - İmam/Hatip, Mehmet Kuzu - Mali Müşavir, Mehmet Şahin - Prodüktör, Mehmet Sanrı - Gazeteci, Mehmet Tüm - Eski Milletvekili, Mehmet Türkay - Akademisyen, Mehmet Uğur - Akademisyen, Mehmet Ali Aslan - Eski Milletvekili, Mehmet Ali Çankaya - Avr. Alevi Birlikleri Konf. Örg. Sor., Mehmet Ali Oturan - Akademisyen, Mehmet Arif Koçer - Hukukcu, Mehmet Edip Yıldız - Sosyolog, Mehmet Emin Aslan - Din Alimi/Yazar, Mehmet Emin Karaaslan - Akademisyen, Mehmet Emin Özgültekin - Öğretmen, Mehmet Emin Yüksel - Öğretmen, Mehmet Fatih Maçoğlu - Tunceli Bld. Bşk., Mehmet Hanifi Yangın - Silvan Taşpınar Köyü Der. Bşk., Mehmet Nuray Aydınoğlu - Akademisyen, Mehmet Şerif Arslan - Akademisyen, Mehmet Tahir Kahramaner - Malazgirt Bld. Eski Başkanı, Mehtap Serter - Avukat, Melik Aygül - Yazar, Melis Alphan - Gazeteci, Menice Rümeysa Gülmez - Aktivist, Meral Camcı - Muhreç Akademisyen/Çevirmen, Meral Tamer - Gazeteci/Yazar, Meryem Koray - Akademisyen, Mesut Beştaş - Avukat, Metin Bakkalcı - Hekim, Mihail Vasiliadis - Gazeteci, Muazzez Uslu Avcı - Şair, Muhammed Yasin, Murat Bayram - Komiser, Murat Gümrükçüoğlu - Mühendis, Murat Kuseyri, Murat Özbank - Akademisyen, Murat Özyüksel - Akademisyen, Musa Ağacık - Gazeteci, Musa Kurt - Eruh Derneği Başkanı, Mustafa Altıoklar - Yönetmen, Mustafa Elveren - Emekli Öğretmen, Mustafa Peköz - Yazar/Hukukçu, Mustafa Şener - Akademisyen, Mustafa Filiz - Fizik Tedavi ve Reh. Uzmanı, Mustafa Kemal Coşkun - Akademisyen, Mustafa O. Sinemillioğlu - Şehir Plancısı/Akademisyen, Mutlu Şahin - Yönetmen, Muzaffer Doyum - Yazar, Muzaffer Koçak - Emekli, Muzaffer Erdoğdu - Yayıncı, Müfit Özdeş - Yazar, Münevver Ünsal - Emekli, Münir Korkmaz - Öğretmen, Mürşit Pur - PSAKD Seyhan Şb. Bşk., Müslüm Doğan - Eski Milletvekili/Eski Kalkınma Bk, Naci Sönmez - Siyasetçi, Nadir Sayın - Sosyal Hizmet Uzmanı/Şair, Nadire Mater - Gazeteci/Yazar, Nafiz Özbek - Emekli Sendikacı, Nasri Tonguç - Emekli, Nazar Büyüm - İletişimci/Yazar, Nazım Doğan - Emekli, Nazlı Deniz Kuruoğlu - Kuşadası Caferli G. ve D. Der. Bşk, Nazmiye Çimen, Necat Doğan - Bismil Der. Bşk. Yrd., Necat Haksal - Mühendis, Necati Şahin - Sanat Yönetmeni, Necati Yılmaz - Eski Milletvekili, Necati Öztaşkın - Emekli, Necati Yakışırer - Kars Eski Baro Başkanı, Necdet Saraç - Yazar, Necdet Koçtürk - Mühendis/Şirket sahibi, Necip Doğu - Emekli İş İnsanı, Necip Uslu, Necmi Demir - Emekli İktisatçı, Necmiye Alpay - Yazar, Nedret Kuran - Akademisyen, Nejat Taştan - İnsan Hakları Savunucusu, Nejla Demirci - Sinema Yönetmeni, Nergiz Savran Ovacık - Emekli mühendis, Nermin Kızılışık Korkmaz - Mühendis, Nesim Ovadya İzrail - Araştırmacı Yazar, Nesrin Nas, Nesrin Oral - Öğretmen, Nesrin Sungur Çakmak - Akademisyen, Nesteren Davutoğlu - İletişimci, Neşe Erdilek, Nevay Samer - Emekli Şehir Plancısı, Nevin Şakar - Ekonomist, Nevzat Onaran - Gazeteci/Yazar, Nezahat Gündoğan - Belgesel Yönetmeni, Nezir Dorak - Öğretmen, Nihal Oturan - Akademisyen, Nihat Bulut - Hekim, Nil Mutluer - Sosyal Bilimci, Nilay Etiler - Tıp Doktoru, Nilgün Doğançay - Tıp Doktoru, Nilgün Toker - Akademisyen, Nilüfer Akgün - STK Emekçisi, Nimet Tanrıkulu - İnsan Hakları Savunucusu, Nisan Lordoğlu - Arkeolog, Niyazi Zorlu - Yazar, Nizamettin Aktaş - İşçi Emeklisi, Nizamettin Bakay - Gıda Toptancısı, Nur Sürer - Sanatçı, Nural Karalp - Mühendis/Şirket sahibi, Nuran Özkırım - Emekli, Nuray Bilgen - Mühendis, Nurcan Baysal - Yazar, Nurcihan Hamşioğlu - Yayıncı, Nurçiçek Gündoğdu - Emekli, Nurettin Öztatar - Gazeteci, Nurettin Sözen - İst. Belediye Eski Bşk., Nurettin Yolcu - Emekli, Nurgül Kumbaroğlu, Nurhan Kılıçkaya - Emekli, Nurten Ertuğrul - Mali Müşavir, Nusret Doğruak - İnsan Hakları ve Barış aktivisti, Oğuz Elbaş - Mühendis, Oğuz Uslu - Çiftçi, Okan Akhan - Türk Radyoloji Derneği Bşk., Oktay Konyar, Onur Turgut - Esnaf, Orhan Alkaya - Yazar, Orhan Bazancir - Emekli, Orhan Demirdağ - Emekli Y. Mühendis, Orhan Doğançay - Mühendis, Orhan Silier - Tarihçi, Orhan Sarıbal - Eski Milletvekili, Osman Okkan - Belgesel Yönetmeni, Osman Savur - Mühendis, Osman Saydan - Emekli Mühendis, Osman Tiftikçi - Yazar, Oya Baydar - Yazar, Öget Öktem - Akademisyen, Öktem Kalaycıoğlu - Emekli Bankacı, Ömer Madra - Yayıncı/Emekli Akademisyen, Ömer Ersun - Emekli Büyükelçi, Ömer Güven, Ömer Açıkgöz - Avukat, Özcan Yüce - Eski Öğretmen/Yeni Bakkal, Özgür Turak - Avusturya Alevi Fed. Başk, Özkan Yurdakul - Makine Mühendisi Emekli, Özlem Altıok - Akademisyen, Özlem Doğan - Öğretmen, Pelin Cengiz - Gazeteci/Yazar, Perihan Şenses - Avukat, Perihan Yoğurtçu, Pervin Erbil, Pınar Aydınlar - Sanatçı, Pınar Dursun - Dr. Araştırmacı, Pınar Ömeroğlu, Ragıp Zarakolu - Yayıncı/Yazar, Rahime Begüm Sezgin - Gazeteci, Rahşan Anter - Emekli, Rahşan Yazar - Avukat, Rakel Dink - Aktivist, Ralf Arditti - Emekli İş İnsanı, Ramazan Çınkır - Muhreç Memur, Ramazan Gezgin – 78’liler Meclisi Ankara Temsilcisi, Ramazan Yıldırım - Koordinatör, Rana Berk - Araştırmacı, Raşit Özyiğit - Mühendis/Şirket sahibi, Recep Memişoğlu - Emekli, Remzi Budancir - Gazeteci, Remziye Adalıoğlu - Emekli Öğretmen, Resul Sever - Silvan Tokluca ve Çev. Köy. Der. Bşk., Reşit Canbeyli - Akademisyen, Rezan Tuncay - Akademisyen, Rıza Şimşek - Emekli, Rıza Türmen - AİHM Eski Hakimi, Rıza Oğur - İmam, Ruhat Gülçin Kırdar - Yazar, Rümeysa Çamdereli - Feminist Aktivist, Rüveysa Yazgan - Emekli Öğretmen, Sabahattin Oğraş, Saha İliman - Avukat, Sefa Feza Aslan - Akademisyen, Said Kırmacı - Sağlık Memuru, Saime Tuğrul - Akademisyen, Sait Çetinoğlu - Araştırmacı/Yazar, Salih Gergerlioğlu - Öğrenci, Salih Karakaş - Emekli Öğretmen, Salih Zeki Tombak - Yazar, Sami Caner - Emekli, Sara Poyraz - Eğitimci, Sarp Kuray, Saygun Gökarıksel - Akademisyen, Safter Çınar - Sendikacı, Selçuk Sağlam, Selda Kaya - Şair, Selim Ölçer - Tıp Doktoru, Selman Gözelyüz - Gazeteci, Selmin Atamer - İletişimci, Sema Alpan Atamer - Mühendis, Sema Bayraktar - Akademisyen, Sema Bulutsuz - Akademisyen, Sema Gülez - Sosyolog, Sema Saydı - İşletmeci, Semih Bilgen - Emekli Akademisyen, Semih Çelenk - Tiyatro Yönetmeni, Semra Karadağ - Muhreç Öğretmen, Semra Somersan - Emekli Antropoloji Doç., Sena Kaleli - Eski Milletvekili, Serap Konuk - Emekli Bale Sanatçısı , Serdar Arat - Görsel Sanatçı, Serhat Baysan - Emekli, Serhat Eren - Avukat, Serkan Boyar - Akademisyen, Serkan Karaoğlu - Mühendis/Şirket sahibi, Servet Şengül - Mühendis, Servet Demir - Sosyal Bilimci, Seval Aydın - Modacı, Sevil Turgut - İHD Ankara YK, Sevim Savunmaz - Emekli, Sevinç Ergaş - Ressam, Sevtap Akdağ - Eğitimci, Seydi Fırat - Yazar, Seyfettin Gürsel - Akademisyen, Seyfi Temel, Sezgin Kartal - Gazeteci, Sırrı Er - Spiker/Eğitimci/Yazar, Sırrı Sakık - Siyasetçi, Sıtkı Baytak - Akademisyen, Sibel Bülay - Emekli, Sibel Çetingöz - Eğitimci, Sibel Taşındı - İK Uzmanı, Sidar Zana Bilir - Gazeteci, Simon Manoyan, Sinan Eskicioğlu - İlahiyatçı Yazar, Siren İdemen - Gazeteci, Suat Özalp - Anketör, Suavi - Müzisyen/Aktivist, Sultan Koç - Emekli Öğretmen, Sumru A. Özsoy - Akademisyen, Susen Sel - Eczacı, Süheyla İnal, Süleyman Ateş - Sendikacı, Süleyman Eryılmaz, Süleyman Özkaplan - Mühendis, Süleyman Talay - Serbest Meslek, Sümeyye Avcı - İhraç Öğretmen, Ş. Fırat Çete - Sinema Sanat Yönetmeni, Şaban İba, Şadiye Sabah - Emekli Bankacı, Şahika Yüksel - Prof. Dr. Ruh Sağlığı Uzmanı, Şahin Tekgündüz - Emekli Gazeteci, Şebnem Korur Fincancı - Tıp Doktoru, Şebnem Oğuz - Akademisyen, Şehbal Şenyurt Arınlı - Yönetmen/Yazar, Şehriban Teyhani - Yazar, Şemsa Özar - Emekli Akademisyen, Şengün Kılıç - Gazeteci, Şenol Gürel - Şair, Şenol Morgül - Müzisyen, Şeref Kuşçu - Serbest, Şerife Ergün - Emekli Öğretmen, Şeyhmus Erol, Şükriye Ercan, Şükriye Mutlu - Emekli Öğretmen, Şükrü Aslan - Araştırmacı/Yazar, Şükrü Hamarat - İnşaat Mühendisi, Şükrü Ünlütürk - Mühendis/Sanayici, Taciser Belge - Çevirmen, Tahsin Yeşildere - Akademisyen, Tamer Akkaş - Y. Makine Müh/Yönetici, Tarık Günersel - Yazar, Tarık Kayakan - Çevirmen/Eğitmen, Tarık Ziya Ekinci, Tilbe Saran - Oyuncu, Timur Ertekin - Diş Hekimi, Tolga Bektaş - Maçka Dayanışma Derneği Bşk., Tolga Tören - Akademisyen, Torun Ahmet Türkmen - Siyaset Bilimci/Yazar, Tuğrul Eryılmaz - Gazeteci/Yazar, Tuna Altınel - Akademisyen, Tuncay Gökçe - Esnaf, Tuncay Gökçe - KAYYDER Eş Başkanı, Tuncay Kurt - Öğretmen, Tuncay Çalık - Emekli Öğretmen, Tuncer Bakırhan - Siyasetçi, Tunç Çelebi - Tıp Doktoru, Turgut Karabekir - Y. Mimar/Yazar, Turgut Öker - Avr. Alevi Konf. Onursal Bşk., Tülay Karacaörenli, Tülin Ural - Öğretim, Türkan Aslan Ağaç - Avukat, Türkcan Baykal - Hekim, Ufuk Güneş - Emekli, Ufuk Uras - Eski milletvekili, Uğur Aker - Emekli Ekonomi Prof., Uğur Ayken - Makina Y. Mühendisi, Umur Serter - Emekli İş İnsanı, Uygar Suvari - K. Çekmece Bld. Özel Güv., Ülkü Schneider Gürkan - Emekli Sendikacı, Ümit Kıvanç - Yazar/Belgeselci, Ümit Özdemir - Kütüphaneci, Ümit Biçer - Akademisyen/Tıp Doktoru, Ün İskender - Mühendis/Şirket sahibi, Ünal Onbaşlı - İnşaat Y. Mühendisi, Ünsal Dinçer - Yeşil Sol Parti Söke İlçe Eşsözcüsü, Üstün Reinhart - Emekli Akademisyen, Üzeyir Uludağ - Mühendis/Şirket sahibi, Vahap Salman - Sağlık Çalışanı, Vakkas Kılınç - Mersin Mezitli Bld. Başk. Yard., Vecdi Sayar - Sanat Yönetmeni/Yazar, Vedat Erincin - Oyuncu, Vedat Tekden - PSAKD Ayvalık Şube Bşk., Vega Sankur - Kimya Mühendisi, Veli Coşar - Emekli Öğretmen, Veli Deniz - Akademisyen, Veli Saçılık - Sosyolog, Veysel Nargül - Akademisyen, Veysi Dündar - Gazeteci/Yazar, Veysi Sarısözen - Gazeteci, Vezan Karabulut - Mühendis, Viki Çiprut - Emekli Gazeteci, Yakar Çal - Şair, Yakup Benli - Makine Mühendisi/Yönetici, Yalçın Ergündoğan - Gazeteci/Yazar, Yaman Öğüt - Çevirmen, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Ceylan - Akademisyen, Yasemin Çongar, Yaşar Kaynak - Reklamcı, Yener Turan - Emekli, Yeşim Zühre Karayel - Emekli, Yıldırım Şahin - Endüstri Mühendisi, Yılmaz Demiral - Tiyatrocu, Yusuf Alataş - Avukat, Yusuf Can - Öğretmen, Yusuf Kızılocak - Emekli işçi, Yusuf Köse - İş İnsanı, Yusuf Nazım - Yazar, Yusuf Ziya Can, Yücel Göktürk - Gazeteci, Yüksel Akkaya - Akademisyen, Yüksel Uygun - Fotoğraf Sanatçısı, Zahit Mutlu - Emekli Bürokrat, Zehra Kabasakal Arat - Akademisyen, Zehra Şenoğuz - Emekli, Zerrin Kurtoğlu - Akademisyen, Zeynep Gambetti - Akademisyen, Zeynep Nilgün Salmaner - Emekli, Zivin Kılıç - Şair, Ziya Bayram, Ziynet Özçelik - Avukat, Zübeyir Düzenli - İş İnsanı, Zülfü Livaneli - Müzisyen/Yazar.

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem