AKP''li Küçükçekmece Belediyesi işçilere yıllık izin kullandırmıyor!

AKP''li Küçükçekmece Belediyesi işçilere yıllık izin kullandırmıyor!

Sayıştay''ın AKP’li Küçükçekmece Belediyesi için hazırladığı raporda, toplam 77 işçiden 69’nun birikmiş yıllık ücretli izin hakkı olduğu, bazı işçilerin 1 yıldan 20 yıla varan sürelerde yıllık izin kullanmadığını tespit etti. 

Alicem Aydın/ ABC Gazetesi

Sayıştay, AKP'li Küçükçekmece Belediyesi'nde işçilerin yıllık ücretli izin hakkının kullandırılmadığını tespit etti. Küçükçekmece Belediyesi için hazırlanan raporda belediyenin kurum araçlarının resmi hizmetler dışında kullanıdığı, 'Gecekondu Kanunu' kapmasında oluşturulan fonun amacı dışında kullanıldığı ayrıca sınavsız kadro ataması yapıldığını tespit etti.

İŞÇİLERİN BİRİKMİŞ İZİNLERİNİN KULLANDIRILMAMASI

Kurumun işçi personelinin özlük dosyalarının incelemesinde; Toplam 77 işçiden 69’nun 70 iş gününden 752 iş gününe kadar birikmiş yıllık ücretli izin hakkı olduğu, bazı işçilerin 1 yıldan 20 yıla varan sürelerde yıllık izin kullanmadığı görülmüştür. 

SINAVSIZ ATAMA

Raporda hemen her AKP’li belediyelerde rastlananan kadrolaşma da gözler önüne serildi. Yapılan incelemede özel kalem müdürlüğünden mühendis kadrosuna yapılan atamalarda, mevzuata uygun davranılmadığı görülmüştür. İdare uygulamasında, ilk ataması özel kalem müdürlüğüne yapılmış A.B ve O.S isimli personelin, mevzuatta mühendis kadrosuna atanabilmek için gerekli olan "ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak" şartını sağlamadığı halde bu kadroya atandığı görülmüştür. Dolayısıyla mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen ilgili atamaların iptalinin gerektiği düşünülmektedir.
 
'Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik' hükümleri dikkate alınmadan müdür kadrosuna sınavsız atama yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna atanmış bulunan personelin geçmişte öğretmen kadro unvanı ile görev yaptığı, okul müdürlüğü görevi yürüttüğü, sonrasında 08.07.2011 tarihi itibariyle Esenyurt Belediyesi’ne özel kalem müdürü olarak atandığı görülmüştür. Bu atamayı takiben aynı Belediyede 22.08.2011 tarihi itibariyle Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak asaleten atanmış, 24.06.2014 tarihi itibariyle Gaziosmanpaşa Belediyesine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler müdürü olarak naklen ve asaleten atanan ilgili, 31.08.2015 tarihinden itibaren de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevini yürütmüş, 02.06.2017 tarihli Küçükçekmece Belediye Başkanlığı onayıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kadrosuna naklen ataması yapılmıştır.

DOLU BULUNAN MÜDÜR KADROLARINA 'TEDVİREN' GÖREVLENDİRME

Dolu olan müdür kadrolarına tedviren görevlendirmelerin olduğu görülmüştür. Kurumun tedviren atamalarını yaptığı müdür kadroları hâlihazırda doludur ve kadroları işgal eden personel belediyedeki görevine fiilen devam etmektedir. Bu durumda Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü kadrolarına yapılan tedviren atamaların kanuni dayanağı bulunmamaktadır. 

GECEKONDU KANUNU KAPSAMINDA OLUŞTURULAN FON CARİ HARCAMALAR İÇİN KULLANILDI

Kurumun fon hesaplarının incelenmesinde; 775 sayılı Gecekondu Kanunu Hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabının teşkil ettirildiği fakat fonda toplanan paraların amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.
Kurumun fon hesabında yapılan incelemede, Gecekondu Fonunda toplanan 2.118.899,06 TL’nin kesin mizanında sıfır bakiye verdiği ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 13’üncü maddesinde açıklanan yerlerde kullanılmadığı bunun yerine kurumun diğer cari harcamalarında kullanıldığı tespit  dilmiştir. Mezkûr mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu
uygulamanın düzeltilmesi gerekmektedir.

KURUM ARAÇLARI RESMİ HİZMETLER DIŞINDA KULLANILDI

Kurum taşıtlarının incelenmesinde; farklı birimlerin kullanımına tahsis edilmiş bazı araçların, resmi tatillerde ve hafta sonlarında görev emri olmadan, şehir dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem