Yine gece yine Resmi Gazete, Boğaziçi Üniversitesi için Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanı yayımlandı

Yine gece yine Resmi Gazete, Boğaziçi Üniversitesi için Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanı yayımlandı

Boğaziçi'nin demokratik seçimleri tanınmadan dışarıdan rektör olarak atanan Melih Bulu geçtiğimiz gece ansızın görevden alınmıştı. Bu sefer yine bir gece kurulan Hukuk Fakültesi için Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi ilanı yayımlandı

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nin demokratik geleneğine aykırı olarak atanmasından sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne bir gece kurulan Hukuk Fakültesi için ilan yayımlandı.

Yayımlanan ilanda, Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı için bir (1) Dr. Öğretim Üyesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı için bir (1) Doçent kadrosu, Medeni Hukuk ve Ticaret Hukuk'u Ana Bilim Dalları için ise birer (1'er)  tane Dr. Öğretim Üyesi kadrosu açıldı.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Milletlerarası Hukuk ve Medeni Hukuk Ana Bilim Dalları için de birer kadroluk Araştırma Görevlisi ilanı açıldı.

Yayımlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı:

“Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.”

 

 

 

 

bogazici-kadro-1.pngbogazici-kadro-2.png

 

Eğitim