Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binaların yıkılması hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından binaların yıkılması hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı

“Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girecek.

Kentsel dönüşümün kapsamında binaların yıkılmasıyla ilgili yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre yıkım öncesi ruhsat alınacak, uygun sınıfta yeterliliği olan müteahhit yıkım yapabilecek. Müteahhit atıkların ayrıştırılmasından da sorumlu olacak.

Kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 700 bin bina yıkıldı. Binaların kontrollü ve güvenli yıkımı ile yıkım sonrası atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetiminin sağlanması amacıyla “Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik” 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemeyle yıkımı yapan müteahhit, ortaya çıkacak her türlü atığın kaynağında uygun proseslerle ayrılmasıyla, geri kazanımını sağlamakla ve çevre ile insan sağlığına olumsuz etkilerini en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla yükümlü olacak.

Yönetmelikle getirilen yenilikler şöyle:

-Yıkımlar için ilgili idarece yıkım ruhsatı düzenlenir.

-Mesuliyet, inşaat mühendisi tarafından üstlenilir.

-Patlayıcılarla yapılan yıkımlar ile ikiden fazla bodrum katı olan her türlü binanın yıkımında fenni mesuliyetin üstlenilmesi zorunludur.

-Binaların, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belge numarası almış ve uygun sınıfta yeterliğe sahip, bir müteahhidin sorumluluğu altında yıkılması zorunludur.

-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre seçici yıkım yapılmadan ana yıkıma geçilemez.

-Herhangi bir kültür veya tabiat varlığının etkileşim ve geçiş sahası içinde yer alan bir yapının yıkımında,

-Korumu Kurulu’ndan uygun görüş alınır.

-Yıkım işleminin; çevre ve sağlık şartlarına aykırı olduğunun ve/veya can ve mal emniyetini tehdit ettiğinin ilgili idaresince tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanır.

-Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen dokümanlar da kullanılabilir.

-Afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışması tamamlandıktan sonra başlanır.

-Yapılardaki, asbest ve benzeri tehlikeli kimyasal içeren imalatlar sökülüp uzaklaştırılmadan ana yıkıma geçilemez.

GENEL