Çevreye ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: 'Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan...'

Çevreye ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: 'Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan...'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çevreye ilişkin düzenlemelerin TBMM'de kabul edildiğini duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından çevreye ilişkin düzenlemelerin TBMM'de kabul edildiğini duyurdu.

Düzenlemelere ilişkin açıklamalarda yapan Kurum'un paylaşımları şöyle:

'''Daha yaşanabilir bir çevre' için çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi ve Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması, Çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun yasalaştı. 

Ülkemizde ilk defa kurulan Çevre Ajansı ile dünyada yaygın olarak kullanılan ve atıkların toplanmasında etkin bir araç olan Depozito-İade Sistemi tek elden yönetilerek etkinliği artırılacak. Sistem, döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliğine katkıda bulunacak.

İlk etapta yoğun olarak kullanılan ve yıllık 20 milyar adedi aşan içecek ambalajlarına uygulanacak Depozito-İade Sistemi ile yüksek miktarda atık toplanacak. 3-4 yıl içinde %90 geri dönüşüme ulaşacak sistem ile yıllık 1 milyon tondan fazla ilave atığın oluşması önlenecek.

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız Sıfır Atık Hareketinin kapsamı daha da genişleyecek. Türkiye Çevre Ajansı; çevrenin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmaya, sıfır atığın yaygınlaşmasına destek verecek.

Çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kanun kapsamında, bisiklet ve e-skuter kullanımı teşvik edilerek, çevre dostu alternatif ulaşım araçlarının kullanımı için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Yeni düzenlemeye göre e-skuter kullanım yaşı 15 olacak

Ekonomik değere sahip atık motor yağların sadece %10'u geri toplanabiliyordu. Yeni düzenlemeyle artık Motor Yağı Değişimi yapan yerlere "Yetki Belgesi" verilecek. Böylelikle satılan/değişen/geri dönüşüme iletilen yağlar; Etkin izlenecek. Toplama veriminde artış olacak.

Ürün ve hizmetlerin çevre dostu bir süreç izlediklerini gösteren Çevre Etiketi kullanımı Bakanlığımızın usul ve esaslarına göre gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda Sıfır Atık hareketine katkı sunacak Çevre Etiketi, gönüllülük esasına dayanacak.

Çevre kirliliğinin önlenmesinde caydırıcı etkiye sahip idari para cezalarının kapsamı genişletildi; Sera gazlarının takibi, Sıfır atık sistemlerinin kurulması, Derelerden kum-çakıl alınması, E-ticarette poşet kullanımı gibi faaliyetlere ilk kez para cezası tanımlandı.

Mavi vatan denizlerimizi kirleten deniz araçlarına verilen idari para cezalarında artışa gidildi. Yasa ile ayrıca bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmak üzere yerel yönetimler sorumluluk alanlarında bisiklet ve e-skuter yolu, park ve şarj istasyonu yapacaklar.

Ambalaj atıklarının azaltılması için ücretlendirilen plastik poşet uygulaması kapsamında, plastik poşetlerin Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak üretilmesi, elektronik ortamda satılması yasal sorumluluk kapsamına alınmıştır.

Yaşanabilir çevre vizyonumuza büyük katkılar sunacak tüm bu yasal düzenlemelerde başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.''

 

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika