DİSK, KESK, TMMOB ve TBB’den ortak mücadele çağrısı!

DİSK, KESK, TMMOB ve TBB’den ortak mücadele çağrısı!

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları ortak basın açıklamasında, adalet mekanizmasının işletilmesi için ortak bir mücadele programı hazırlanması gerektiğini belirtti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Adaletsizliğin üzerine...

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yaptıkları ortak basın açıklamasında, adalet mekanizmasının işletilmesi için ortak bir mücadele programı hazırlanması gerektiğini belirtti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Adaletsizliğin üzerine oturduğu sömürü ilişkilerine itiraz eden güçlü bir emek hareketi olmadan, demokrasi talebi de adalet talebi de etkisiz kalıyor" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yeni Adli Yıl açılışına ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi.

TTB Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman ve TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül katıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından okunan “Demokratik bir ülke, herkes için adalet” başlıklı metinde özetle şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde ne yazık ki artık geliştirilecek bir demokrasiden, niteliği ve hızı arttırılacak bir adalet mekanizmasından söz edilemez. Adaletsizliğin üzerine oturduğu sömürü ilişkilerine itiraz eden güçlü bir emek hareketi olmadan, demokrasi talebi de adalet talebi de etkisiz kalıyor.

“DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, bu gerçekliğe teslim olmayacağımızı, her türlü baskıya rağmen ülkemiz için demokrasi, halkımız için adalet mücadelesini büyütmeye kararlı olduğumuzu buradan ilan ediyoruz.

“Görevden almaları kabul etmiyoruz”

“Adalet mekanizmasına tarikatların hâkim olmasını, iktidarın siyasi taleplerini yerine getirmeyen hâkim ve savcıların ibret-i alem olsun diye sürgüne gönderilmesini ya da görevlerinden alınmasını kabul etmiyoruz.

“Yargıtay ve Danıştay üye atanmasında iktidarın belirleyiciliğini, Danıştay ve Sayıştay’ın etkin denetim yapma olanaklarının ellerinden alınmış olmasını; üst mahkeme olarak kurulan “Bölge Adliye-İstinaf” mahkeme üyelerinin sıradan bir kararname ile görevden alınabiliyor olmasını kabul etmiyoruz.

“İktidar partisince beğenilmeyen seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) eliyle iptal ettirilmesini, iktidar partisinin kazanamadığı illerde belediye başkanlarının yerine defalarca kayyum atanmasını kabul etmiyoruz.

“Bütün kişi ve kurumları, ‘Demokratik bir ülke ve herkes için adalet” mücadelesine omuz vermeye, bulunduğu yerden ses çıkarmaya, adalet talebini güçlü bir talep haline getirmek için yapılacak etkinliklere katılmaya davet ediyoruz”