• DİSK vergi adaleti için iş bıraktı

  DİSK İzmir Bölge Temsilciliği DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla “Kıdem tazminatına hayır, vergi adaleti şimdi” isteğiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

  BirGün Gazetesinden Arda Özarda’nın haberine göre, Eyleme DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK İzmir Bölge temsilcisi Memiş Sarı ve DİSK’in diğer tüm birimleri katılım gösterdi. Eylemde DİSK adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün DİSK olarak tüm Türkiye’de iş yerlerinden sokaklara çıkarak insanca yaşayacak ücret, vergide adalet mücadelemizin İzmir’de bulaşması için buradayız. Türkiye’nin dört bir tarafında işi için, ekmeği için, vatanı için direnen arkadaşlarımızı selamlıyorum. Kıdem tazminatımıza kazanılmış tüm haklarımıza sahip çıkıyoruz. Bunun için günlerdir alanlardayız. Bu ülkeyi yönetenler geçtiğimiz yıl Ağustos ayı itibariyle Türkiye’nin içine girdiği derin ekonomik krizi yok sayıyorlar. Bu ülkenin tüm halkı onların yalan söylediğini kendi hayatlarında deneyimleyerek görüyor. 17 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz.17 yıl içinde milli gelirimizin yüzde 62’si kadar bu ülkeyi borçlandırdınız. Üretimi yok ettiniz, tarımı bitirdiniz, bu ülkeyi dışa bağımlı hale getirdiniz. Bugün burada bir kez daha söylüyoruz. Bu ülkenin en büyük sorunu işsizlik ve yoksulluktur.

  Sizlere soruyoruz eğer ülkede ekonomi yolundaysa neden üzerimize yeni vergi yükleri yüklemeye çalışıyorsunuz. Rakamlara baktığımızda kadın ve genç işsiz sayısı tavan yapmış durumda. Bu rakamlar artık sayısal veri olmanın ötesine geçmiş, bu ülkenin geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. Artık iktidar bu gerçekleri kabul etmeli ve işsizlik yoksulluk ile alakalı adımlar atmalıdır. İşsizliğin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede işsizlik sigortası fonundaki kaynakları işsiz işçilere aktarmak yerine sermaye sahiplerine aktarıyorlar” dedi.

  ‘VERGİYİ TABANA DEĞİL, TAVANA YAYIN’

  İktidarın ekonomik krizin yükünü yeni yaptırımlarla halkın üzerine yüklediğini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Zaten kuşa dönmüş olan ücretlerimize yeni vergiler eklemeye çalışıyorlar, birikmiş emeğimize alın terimize çocuklarımızın geleceğine yani kıdem tazminatımızı gasp etmeye çalışıyorlar. Kıdem tazminatımıza el atmaya kalkarsanız DİSK tüm örgütlü gücü ile gerekli cevabı verecektir. Bütün toplu sözleşme süreçlerinde, önümüzdeki ay yapılacak olan asgari ücret belirleme süreci içinde tüm ücretleri aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Hem de bunu IMF aklı ile yapıyorlar. Bu politikalar işçi ve emekçi sınıfını yoksulluğa mahkum bırakma politikalarıdır.Bizler ücretlerimize en az yüzde 22.5 zam yapılmasını talep ediyoruz.Emeğimize,alın terimize sahip çıkacağız.Bizi yok sayanlara, bu memleketi değersiz görenlerin karşısında olacağız.

  Dünya’nın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye’de ve hala acımıyorlar vergiyi tabana yayacağız diyorlar. Vergiyi tabana değil, tavana yayın. Artık adaletli bir vergi sistemi istiyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum haklı olmak yetmez yan yana mücadele etmemiz gerekir. Bizim mücadelemiz bu ülkenin geleceğini belirleyecek temel güçtür ” diye konuştu.

  DİSK, TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ’TEN ORTAK AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF TUTULSUN

  Türk-İş, DİSK ve Hak-İş tarafından vergide adalet talebiyle ortak bir basın açıklaması düzenlendi. Türk-İş Genel Merkezinde düzenlenen toplantıda, üç işçi konfederasyonu tarafından hazırlanan ortak metni DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

  Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, bütün ücretlerden asgari ücrete tekabül eden kısmın vergiden muaf olmasını istedi. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oranın yüzde 10 olması gerektiğini savunan üç konfederasyon, diğer talepleri ise şöyle sıralandı:

  “Düşük gelirli hane halkının tüketiminde önemli payı olan gıda ve alkolsüz içecekler, eğitim, sağlık ile giyim ve ayakkabı grubu için halen indirimli vergi oranı uygulanmaktaysa da düşük gelirli ailelerin tüketim vergi payını azaltmak için bu oranın daha da aşağıya çekilmesi sağlanmalıdır. Ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılmasını öneriyoruz. İşçinin kendisi ve diğer aile fertleri için yapmak zorunda olduğu gıda, barınma, giyim, ısınma, elektrik, sağlık, eğitim gibi giderlerinin gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir. Zira benzer harcamalar, beyanname usulü ile vergiye tabi mükellefler tarafından gelir vergisi matrahından mahsup edilebilmektedir. Bireysel doğal gaz, elektrik, su, ulaşım ve iletişim hizmetleri tüketiminden alınan KDV yüzde 1’e düşürülmelidir. Temel tüketim mallarından alınan KDV sıfırlanmalıdır.”

   

  Hastanede silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı