Eğitim Sen Genel Başkanı, PISA sonuçlarını TELE1’e değerlendirdi

Eğitim Sen Genel Başkanı, PISA sonuçlarını TELE1’e değerlendirdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından her üç yılda bir düzenlenen ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA testinin 2018 yılı sonuçları açıklandı. Sonuçlarına göre Türkiye’de öğrenciler “okuma, matematik ve fen bilimi” alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. Eğitim Sen Genel Başkanı Aytekin Aydoğan sonuçları TELE1'den Begümhan Aydoğan'a anlattı.

PISA kapsamında öğrenciler “okuma, matematik ve fen” alanlarında verdikleri yanıtlara göre 1’den 6’ya kadar gruplara ayrılıyorlar ve en üst düzey “5 ve 6. seviye” olarak tarif ediliyor. Rapora göre Türkiye’de öğrencilerin sadece küçük bir kısmı en azından bir alanda yüksek (5 ve 6 seviyesinde) başarı gösterdi.

TELE1'den Begümhan Aydoğan'a konuşan Eğim SEN Genel Başkanı Aytekin Aydoğan sonuçlar hakkında ''Hala okuma alanlarında 2012’nin gerisindeyiz. 4+4 yasası da 2012 yılında çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı 4+4’ten sonra okullaşma politikasını İmam Hatipler üzerine kurdu. 2012 yılından sonrada 3 alanda da geriye gidiş başladı. MEB 2015 PISA’ya göre puanların ve ortalamanın yükseldiğini iddia etse de aslında hala 2012’nin gerisindeyiz. Tanıdık konuları anlama, ana fikri bulmada geçmişe göre daha iyiyiz evet ama yorumlama ve eleştirel kavrama konusunda oranlar hala çok düşük. Ortalamayı yükselten ise Fen ve Anadolu liseleri.'' değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim