Evlerde beslenen kedi-köpek sayısına sınırlama getiriliyor

Evlerde beslenen kedi-köpek sayısına sınırlama getiriliyor

"Apartman ve sitelerde, yavrulama ve emzirme dönemleri harici azami üç köpek ve/veya beş kedi bulundurulabilir"

Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) değişiklik içeren yasanın meclisten geçerek yürürlüğe girmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı yasanın uygulama yönetmeliklerini hazırlamaya başladı. Sivil toplum kuruluşları (STK) ile "ısrarla paylaşmak istemediği" belirtilen taslakta daha önce tartışmalara sebep olan evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlık hazırladığı uygulama yönetmeliği taslağının 12. maddesi e bendinde site ve apartmanlarda 3 köpek veya 5 kedi şeklinde sınırlama getiriyor.

Söz konusu taslağa Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ulaştı. İlgili metinde yasa hazırlık süreçlerinde tartışmalara sebep olan mobil kısırlaştırma ünitelerine ilişkin bir düzenleme de yer aldı.

HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı açıklamasında şunları söyledi:

“Taslak metinde 20. Madde ve devamında genişçe yer bulan geçici kısırlaştırma üniteleri düzenlemesi var. Ne demek geçici kısırlaştırma ünitesi? Mobil kısırlaştırmayı yasaklayacaktık. Tekerleklisi mobil olan bu ünitelerin, tekerleksizini dizayn edince sorun çözülmüş mü olacak? Niyet hiç de iyi görünmüyor.
Paçalı açıklamasının devamında hayvan sayısının kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
“Yasanın hazırlık süreçlerinde en çok tartışma yaratan konulardan biri de evdeki hayvan sayısına kısıtlama getirilmek istenmesi üzerine olmuştu. Kamuoyundaki tepkiler üzerine Özlem Zengin sayı sınırlamasının söz konusu olamayacağını açıklamıştı. Ancak ne yazık ki hükümet bu sözünü de tutmayacak, kamuoyunu kandıracak gibi görünüyor.

“Yönetmelik taslağında açıkça sayı sınırlamasına ilişkin düzenleme var. Ve üstelik evde üretime izin veren, üretimi kollayan bir düzenleme. Üretime, üreticiye her kolaylığı sağlarken hayvanlara yardımcı olmak için zor şartlarda kapılarını onlara açan, imkansızlıktan imkan yaratıp iki hayvana daha yuva olmaya çalışan iyi niyetli insanlara düşmanca düzenlemeler yapan bir bakanlık oldu iyice Tarım ve Orman Bakanlığı.

“Bu taslak bu şekli ile düzeltilmeden yayınlanırsa infial yaratır. Hiç kimse evindeki hayvanı bunların canı öyle istedi diye güle oynaya elleriyle teslim edeceğini sanmasınlar.

“Amaçları kriz üretmekse bilsinler ki asla hiçbir hayvan sever sırf yönetmelikle sayı sınırlaması getiriliyor diye hayvanını ölüme terk etmeyecek, elleriyle bunlara teslim etmeyecek. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu kadarı da fazla artık.”

Önceki ve Sonraki Haberler
Gündem