Feyzioğlu'na bir tepki de İzmir Barosu'ndan: TBB’ye ‘olağanüstü genel kurul’ çağrısı

Feyzioğlu'na bir tepki de İzmir Barosu'ndan: TBB’ye ‘olağanüstü genel kurul’ çağrısı

Metin Feyzioğlu'nun Saray'da düzenlenen Adli Yıl Açılışı'na katılmasının yankıları devam ediyor. İstanbul Barosu'nun ardından İzmir Barosu da

Metin Feyzioğlu'nun Saray'da düzenlenen Adli Yıl Açılışı'na katılmasının yankıları devam ediyor. İstanbul ve Ankara Barosu'nun ardından İzmir Barosu da TBB'ye olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu'nun  Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) olağanüstü genel kurul yapılması için çağrıda bulunmasının ardından İzmir Barosu da harekete geçti.

İzmir Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Avukatlık Kanunu'nun 115'inci maddesi hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı, 52 baronun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini gözeterek aldığı kararları yok sayarak, Avukatlık Kanunu madde 110/1'de yer alan ve baroları ilgilendiren konularda barolarla görüşerek çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek zorunda olduğuna ilişkin görevini yerine getirmemiş, bu suretle kanuna aykırı davranmıştır. Türkiye Barolar Birliği, bu tavrı nedeniyle Avukatlık Kanunu 109. maddesinde belirtilen bütün baroların katılmasıyla oluşan bir kuruluş olması niteliğini kaybetmiştir. Bizi temsil etmediğini daha önce belirttiğimiz, söz ve eylemleriyle ülke demokrasisine, hukuk devleti ilkelerine, avukatlık mesleğine, Barolara ve TBB'nin kurumsal kimliğine zarar veren TBB Başkanının, bu görevi sürdüremeyeceği anlaşıldığından gereğinin yapılması için Avukatlık Kanununun 115. maddesi çerçevesinde Türkiye Barolar Birliğini olağanüstü genel kurula çağırıyoruz. Barolarımız, hukuku teferruat olarak görmeyen, mesleğe tutkuyla bağlı, avukatların haklarından ve baroların bağımsızlığından ödün vermeyen Birlik başkanları çıkarmaya her zaman muktedirdir."

İstanbul Barosu'nun çağrısına Antalya Barosu da destek vermiş, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da değerlendirme yaptıklarını belirtmişti.