HDP’den 8 Mart’ın tatil olması için kanun teklifi

HDP’den 8 Mart’ın tatil olması için kanun teklifi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 8 Mart’ın resmi tatil olması için Meclis Başkanlığı’na Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.HDP tarafından...

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Şevin Coşkun, 8 Mart’ın resmi tatil olması için Meclis Başkanlığı’na Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

HDP tarafından verilen kanun teklifinin gerekçesinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, “Kadınlar toplumsal, siyasal, sosyal, hukuki, idari gibi pek çok alanda var olan eşitsizliklere ve toplum içindeki rollerine karşı yüzyıllardır mücadeleye etmişlerdir. 8 Mart kadınların toplumdaki statüsü, ev içi ve dışındaki rolleri, kadınının ezilmişliği ve emeğinin sömürüsü, cinsiyet farklılıkları, ataerkil toplum yapısı ve erkek egemen iktidara karşı bir araya geldikleri gündür” şeklinde ifade edildi.

8 MART’IN TARİHİ

8 Mart’ın tarihsel sürecinin anlatıldığı kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi: “Bugün Çin Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan gibi birçok ülkede 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de de ise 8 Mart ilk kez 1921 yılında ‘Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanmıştır. 8 Mart kutlamaları 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kesintiye uğramış ve 4 yıl boyunca kutlanması engellenmiştir. Kutlamalar 1984 yılında yeniden başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde artık çok geniş katılım ve önemli taleplerle kutlanılan her 8 Mart’ta, erkek egemen sistem ve kadınların her alanda yaşadığı ayrımcılık, şiddet, baskı ve hak ihlalleri sorgulanmaya devam etmiştir.

Eşitlik talebinde bulunan hakları için mücadele eden bu yolda yaşamını kaybeden kadınlara adanmış 8 Mart Günü dünyanın her yerinde, her sınıfından, her toplumdan her kültürlerden ve her kimlikten kadınlara uygulanan baskı, şiddet, sömürüye karşı mücadelenin simgesi olarak görüldüğünden; eşitsizlik, ayrımcılık, ikincilleştirme, namus adı altında işlenen cinayetlere karşı ülkemizde mücadele eden kadınlara destek vermek amacıyla 8 Mart’ın Dünya Emekçiler Günü adıyla resmi tatil olarak kabul edilmesini öngörmektedir.”

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Jinnews’te yer alan habere göre Şevin’in değiştirilmesini istediği kanun teklifleri şu şekilde:

“Madde 1- 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “ve 1 Mayıs günü” ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiş, birinci fıkranın (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (D) bendinde yer alan “ve 1 Mayıs günü’ ibaresindeki ve bağlacı kaldırılarak “1 Mayıs günü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve 8 Mart günü” ibaresi eklenmiştir. “C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatili ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tatilidir.”

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanunu Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülür."

Önceki ve Sonraki Haberler
Politika